Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: SHUTTERSTOCK

Zemniekam zināšanai. Jaunumi AAL sarakstā – herbicīdi un fungicīdi 0

Herbicīdi

Flurostar 180 – selektīvs sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur lapām un dzinumiem, īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugos un stiebrzālēs, kā arī ganībās un zālienā. Darbīgā viela: fluroksipirs (satur arī šķīdinātāju ligroīnu, aromātiskos savienojumus). 2. reģ. klase.

LA
LA.LV
Ziņas
“Kur vēl nervozāku situāciju kā pašlaik!” Kreituse par to, ka visi klusē par valdības dēļ stresā iedzītiem iedzīvotājiem
13 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
Kauns rakstīt iesniegumu par maznodrošinātā statusa piešķiršanu. Vai var citādāk to iegūt?
12 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
“Kompensēs OIK, elektrības sadales tarifu, būs mēneša pabalsts par katru bērnu!” Eglītis atklāj, kā valdība palīdzēs iedzīvotājiem cīņā ar inflāciju 121
14 stundas
Lasīt citas ziņas

Labi ierobežo ķeraiņu madaru, sārto panātri, parasto virzu, tīruma nauduli, vidēji – tīruma kumelīti, veronikas, tīruma vijolīti.

Ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles un rudzu sējumus, kā arī daudzgadīgo stiebrzāļu (sēklai un lopbarībai) sējumus, ganības (zelmenī stiebrzāles) un zālienu apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar trīs sāndzinumu stadiju, līdz kultūr­auga karoglapas maksts piebriedusi (AS 23–45).

CITI ŠOBRĪD LASA

Vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles, auzu sējumus, kā arī stiebrzāļu sēklu sējumus (sējas gadā), ganības (sējas gadā, zelmenī stiebrzāles) un zālienu apsmidzināt, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 13–39).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Pēc ganību, zālienu un stiebrzāļu sējumu apstrādes jāievēro 7 dienu nogaidīšanas laiks.

Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Fungicīdi


Aliette
– sistēmas iedarbības preparāts, kas augos nokļūst caur sakņu sistēmu un lapām, slimību ierobežošanai zemeņu un aveņu stādījumos, gurķu, salātu laukos, kā arī krāšņumaugu sējumos un stādījumos. Darbīgā viela: alumīnija fosetils. 2. reģ. klase.

Lai ierobežotu sakņu puvi un sakņu kakla puvi, audzējot zemeņu stādus mātesaugu laukos, jāveic sakņu iemērkšana īsi pirms stādīšanas uz 15–20 minūtēm vai arī jāapsmidzina augi četras nedēļas pēc iestādīšanas. Lai ierobežotu puves zemenēs atklātā laukā un segtās platībās, jāveic trīs apstrādes ar preparātu – pirmā apstrāde divas trīs nedēļas pēc iestādīšanas, otrā apstrāde 20–30 dienas pēc pirmās apstrādes, trešā apstrāde rudenī. Mātesaugu laukos maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 2, bez nogaidīšanas laika. Zemenēm laukā un segtās platībās nogaidīšanas laiks 42 dienas.

Lai ierobežotu sakņu kakla puvi aveņu stādījumos (jaunie, atklātā laukā), ir divi lietošanas varianti. Pirmais lietošanas variants: ar sakņu iemērkšanu – iemērc saknes īsi pirms stādīšanas uz 15–20 minūtēm, četras nedēļas pēc iestādīšanas apsmidzina iestādītos augus joslās. Otrais lietošanas variants: bez sakņu iemērkšanas – apsmidzina iestādītos augus joslās. Pirmā apstrāde divas trīs nedēļas pēc stādīšanas, otrā apstrāde 20–30 dienas pēc pirmās apstrādes, trešā apstrāde rudenī. Nogaidīšanas laiks – 42 dienas.

Preparātu atļauts lietot gurķu neīstās miltrasas ierobežošanai atklātā laukā un segtajās platībās. Atklātā laukā apsmidzināt gurķu stādījumu profilaktiski, iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem; atkārtota apstrāde atkarībā no slimības attīstības intensitātes pēc 8–14 dienām. Segtajās platībās – profilaktiski, iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem apstākļiem; atkārtota apstrāde, ja ir augsta slimības attīstības intensitāte, – pēc 10 dienām. Nogaidīšanas laiks – trīs dienas. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: atklātā laukā – 3, segtās platībās – 4.

Lai ierobežotu salātu neīsto miltrasu dēstos izstādīšanai atklātā laukā, preparāts jāiestrādā substrātā pirms sējas. Lai ierobežotu miltrasu atklātā laukā – apsmidzināt dēstus tieši pirms pārstādīšanas; apsmidzināt augus, kad tie ir iesakņojušies un ir 4–6 lapu stadijā. Atkārtoti apsmidzināt ar 7–14 dienu intervālu. Nogaidīšanas laiks – 14 dienas. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā atklātā laukā – 4.

Lai ierobežotu sakņu puves un stublāju puves krāšņumaugos (atklātā laukā un segtās platībās), augus pirms vai pēc pārstādīšanas aplaistīt ar preparātu vai arī aplaistīt, smidzinot pirms slimību iespējamās izplatības; atkārtota apstrāde pēc 7–10 dienām. Apstrādājamie krāšņumaugi, piemēram, acālijas, begonijas, krizantēmas, puansetijas, sanpaulijas, gloksīnijas un tulpes. Peperomijas un senākās gerberu šķirnes tiek bojātas.

Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Falcon Plus – sistēmas iedarbības preparāts slimību ierobežošanai graudaugos. Darbīgās vielas: prokvinazīds, protiokonazols, spiroksamīns. 2. reģ. klase.

Labi ierobežo graudzāļu miltrasu, brūno rūsu, stiebrzāļu gredzenplankumainību. Lai panāktu augstāko efektivitāti un ilgāko aizsardzības periodu, preparātu ieteicams lietot pirms galveno slimību (it īpaši dzeltenplankumainības, pelēkplankumainības, tīklplankumainības) simptomu parādīšanās uz galvenajām lapām.

Lai ierobežotu stiebru lūšanu ziemas un vasaras kviešos, speltas kviešos, ziemas un vasaras miežos, ziemas un vasaras tritikālē, rudzos, apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32).

Lai ierobežotu kviešu lapu pelēkplankumainību, brūno rūsu, graudzāļu miltrasu, kviešu lapu dzeltenplankumainību ziemas un vasaras kviešos, speltas kviešos un miežu lapu tīklplankumainību, stiebrzāļu gredzenplankumainību, pundurrūsu, graudzāļu miltrasu ziemas un vasaras miežos, apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30–49).

Lai ierobežotu kviešu lapu pelēkplankumainību, brūno rūsu, graudzāļu miltrasu, kviešu lapu dzeltenplankumainību, stiebrzāļu gredzenplankumainību ziemas un vasaras tritikālē un brūno rūsu, stiebrzāļu gredzenplankumainību, graudzāļu miltrasu rudzos, apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30–49).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Nogaidīšanas laiks – 35 dienas.

Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Zakeo Xtra – sistēmas iedarbības preparāts slimību ierobežošanai graudaugos un rapšos. Darbīgās vielas: azoksistrobīns, ciprokonazols. 2. reģ. klase.

Ziemas un vasaras kviešos atļauts izmantot kviešu lapu pelēkplankumainības, kviešu plēkšņu plankumainības, brūnās rūsas, dzeltenās rūsas, graudzāļu miltrasas, kviešu lapu dzeltenplankumainības ierobežošanai. Ziemas un vasaras tritikālē – kviešu lapu pelēkplankumainības, kviešu plēkšņu plankumainības, brūnās rūsas, dzeltenās rūsas, graudzāļu miltrasas, kviešu lapu dzeltenplankumainības, stiebrzāļu gredzenplankumainības ierobežošanai. Rudzu sējumos – brūnās rūsas, stiebrzāļu gredzenplankumainības, graudzāļu miltrasas ierobežošanai. Sējumus var apstrādāt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69). Kviešiem var veikt arī dalīto apstrādi.

Ziemas un vasaras miežos atļauts izmantot miežu lapu tīklplankumainības, stiebrzāļu gredzenplankumainības, pundurrūsas, graud­zāļu miltrasas ierobežošanai. Apsmidzināt miežu sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30–59).

Ziemas un vasaras rapšos atļauts izmantot krustziežu sausplankumainības un baltās puves ierobežošanai. Lai ierobežotu sausplankumainību, apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60–69), savukārt, lai ierobežotu balto puvi, apsmidzināt sējumus profilaktiski kultūrauga pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1 (kviešiem – 1 līdz 2). Nogaidīšanas laiks – 35 dienas.

Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Curbatur – sistēmas iedarbības preparāts stiebra pamatnes, lapu un vārpu slimību ierobežošanai graudaugos. Darbīgā viela: protiokonazols. 2. reģ. klase.

Lai ierobežotu stiebru lūšanu ziemas un vasaras kviešos, speltas kviešos, ziemas un vasaras miežos, ziemas un vasaras tritikālē, rudzos, apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32).

Lai ierobežotu vārpu fuzariozi ziemas un vasaras kviešos, speltas kviešos, ziemas un vasaras miežos, ziemas un vasaras tritikālē, rudzos, apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 61–65).

Ziemas un vasaras kviešos, speltas kviešos atļauts izmantot arī kviešu lapu pelēkplankumainības, kviešu plēkšņu plankumainības, brūnās rūsas, dzeltenās rūsas, graudzāļu miltrasas, kviešu lapu dzeltenplankumainības ierobežošanai. Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69).

Ziemas un vasaras miežos atļauts izmantot arī miežu lapu tīklplankumainības, stiebr­zāļu gredzenplankumainības, pundurrūsas, graudzāļu miltrasas ierobežošanai; ziemas un vasaras tritikālē – kviešu lapu pelēkplankumainības, kviešu plēkšņu plankumainības, brūnās rūsas, dzeltenās rūsas, graudzāļu miltrasas, kviešu lapu dzeltenplankumainības, stiebrzāļu gredzenplankumainības ierobežošanai; rudzos – brūnās rūsas, stiebrzāļu gredzenplankumainības, graudzāļu miltrasas ierobežošanai. Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30–65).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Nogaidīšanas laiks – 35 dienas.

Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Sagatavojusi Gundega Skagale
Vairāk lasiet žurnāla Agro Tops janvāra numurā

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
SD
Sandra Dieziņa
Laukos
Iestājoties atkusnim, sācies kļavu sulu laiks. Daži saimnieki jau paguvuši satecināt šo koku saldeno sulu 5
5 dienas
LE
LETA
Ziņas
Atsevišķiem lauksaimniecības zemju īpašumiem šogad var mainīties kadastrālā vērtība 10
6 dienas
MS
Māra Skrīvele
Laukos
Ziema būs jāpārcieš ne tikai cilvēkiem, bet arī dārza augiem. Kas ietekmē augļu koku ziemcietību? 1
9. janvāris, 2022
LA
LA.LV
Ziņas
Skatītājs jautā: Kāpēc cenas salīdzinām ar Eiropas cenām, bet nerunājam par algu starpību? 75
8. janvāris, 2022
LA
LA.LV
Ziņas
“Kur vēl nervozāku situāciju kā pašlaik!” Kreituse par to, ka visi klusē par valdības dēļ stresā iedzītiem iedzīvotājiem
12 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
Kauns rakstīt iesniegumu par maznodrošinātā statusa piešķiršanu. Vai var citādāk to iegūt?
11 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
“Kompensēs OIK, elektrības sadales tarifu, būs mēneša pabalsts par katru bērnu!” Eglītis atklāj, kā valdība palīdzēs iedzīvotājiem cīņā ar inflāciju 121
13 stundas
ZD
Zigfrīds Dzedulis
Ziņas
Latvijā ir vairāk nekā 191 tūkstotis bezīpašnieka ēku. Kā īpašumā tās varētu pāriet?
8 stundas
LE
LETA
Ziņas
Mīļotā dēļ atdeva uzkrājumus, aizņēmās naudu no draugiem, pārdeva ģimenes īpašumus! Rēzeknietis pēc pāris randiņiem izkrāpj 20 000 eiro 79
1 diena
Lasīt citas ziņas
AJ
Anita Jaunbelzere
Laukos
“Zinātnieki spēj modelēt meža nākotni,” atklāj mežzinātņu doktors Jurģis Jansons 16
Intervija 8. janvāris, 2022
AJ
Anita Jaunbelzere
Laukos
“Rita visus dripelējusi un mācījusi, kā pareizi darbs darāms.” Kā saglabāt priežu mežus piejūrā? 6
3. janvāris, 2022
AJ
Anita Jaunbelzere
Laukos
“Mums nav naftas, bet ir atjaunoties spējīga izejviela – koksne un biomasa.” Kā koksne var konkurēt ar nanomateriāliem? 31
2. janvāris, 2022
LA
LA.LV
Laukos
“Pērciet un ēdiet, kamēr vēl zemnieki jūs sponsorē.” Gulbe atklāj, kuram produktam jau gadu ir neadekvāti zema cena 123
2. janvāris, 2022
UG
Uldis Graudiņš

Laukos
Augstākā piena iepirkuma cena kopš 2014. gada priecē lauksaimniekus, bet dzen izmisumā pārstrādes uzņēmumus 19
28. decembris, 2021
LE
LETA
Laukos
Lauksaimniekus uztrauc pārtikas dārdzība un pieejamības samazināšanās 37
29. decembris, 2021
LE
LETA
Ziņas
Lielās rindas uz Covid-19 testiem daļēji veido antivakseri, kuri cer inficēties un tikt pie pārslimošanas sertifikāta, vēsta raidījums 67
5 stundas
LE
LETA
Ziņas
Dumpis: Situācija slimnīcās pasliktināsies ne tikai ar Covid-19, bet arī citu slimību pacientiem 1
6 stundas
ZD
Zigfrīds Dzedulis
Ziņas
Latvijā ir vairāk nekā 191 tūkstotis bezīpašnieka ēku. Kā īpašumā tās varētu pāriet?
8 stundas
LE
LETA
Ziņas
Anglijā no nākamās nedēļas tiks atcelta lielākā daļa Covid-19 ierobežojumu
6 stundas
LA
Latvijas Avīze
Ziņas
Gints Narogs: Sportā tolerance pret antivakseriem izsīkst 1
6 stundas
LE
LETA
Ziņas
Augstākā saslimstība ar Covid-19 joprojām Ādažu novadā
8 stundas
LE
LETA
Ziņas
Blinkens: ASV nesniegs rakstisku atbildi uz Krievijas ultimātu
8 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
Kauns rakstīt iesniegumu par maznodrošinātā statusa piešķiršanu. Vai var citādāk to iegūt?
11 stundas
MA
Māris Antonevičs
Ziņas
Krievijas dezinformācijas apskats: ASV izdzīs Baltijas valstis no NATO 70
19 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Linda Mūrniece atklāj, ka viņai ir jaunas attiecības: “Kāds man pa jokam zīlēja. Satikšu kādu, ko sen zinu…” 35
16 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
Puče: Covid-19 pastrādājis kā sanitārs – esam atteikušies no liekā 34
22 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Pastāv bažas, ka princis Čārlzs vairs nekad nesatiks savus mazbērnus – Ārčiju un Lilibetu, prinča Harija un Meganas bērnus
15 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
“Ja nemieri nonāks līdz gāzes ieguves vietām, ieraudzīsim vēl lielāku gāzes cenu,” brīdina Nemiro 29
17 stundas
PR
Praktiski.lv
Praktiski
Kur uzglabāt, cik ilgi “drošas”: kā pareizi rīkoties ar medicīniskajām sejas maskām un respiratoriem?
15 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Stiliste Žanna Dubska par vīriešiem, kas uzsāk attiecības ar jaunākām sievietēm: “Viņi paši novecos un būs viņām par vecu!”
16 stundas
Debešķīgi gards kartupeļu sacepums uz “ātro”
15 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
VIDEO. Apledojis ceļš sagādā grūtības alnim nostāvēt kājās 8
1 diena
LE
LETA
Ziņas
Lielās rindas uz Covid-19 testiem daļēji veido antivakseri, kuri cer inficēties un tikt pie pārslimošanas sertifikāta, vēsta raidījums 67
22:58
LA
Latvijas Avīze
Ziņas
Gints Narogs: Sportā tolerance pret antivakseriem izsīkst 1
22:35
LE
LETA
Ziņas
Dumpis: Situācija slimnīcās pasliktināsies ne tikai ar Covid-19, bet arī citu slimību pacientiem 1
22:09