Latvijā
Vēsture

1958. gada 16. janvārī. LU iegūst “titulu” 0


“Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte” 60. gados.
“Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte” 60. gados.
“Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte” 60. gados.

Pirms 60 gadiem ar PSRS Ministru padomes rīkojumu Latvijas Universitātei (tobrīd Latvijas Valsts universitāte) piešķīra Pētera Stučkas vārdu un turpmāk augstskolai bija jādēvējas par ”Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāti”. Prese tolaik apgalvoja, ka iniciatīva nosaukt mācību iestādi “leģendārā latviešu tautas revolucionārā cīnītāja” vārdā nākot no “mūsu republikas sabiedrisko darbinieku un LVU sabiedrisko organizāciju” aprindām, “tajās dienās, kad latviešu tauta kopā ar citām Padomju Savienības tautām gatavojās Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 40. gadadienai”. Universitātes rektora krēslā minētajā laikā sēdēja bijušais čekists un staļinietis Jānis Jurgens, kurš no augstskolas kā “sociāli nepiemērotus” jau bija atbrīvojis vairāk nekā simts pasniedzējus un ap tūkstoti studentu. Stučkas vārda izvēle balstījās apstāklī, ka lielinieciskās padomju Latvijas galva bija “stāvējis pie Latvijas augstskolas šūpuļa”. Stučka 1919. gada 8. februārī patiešām parakstīja dekrētu par LVU dibināšanu, taču viņa izpratnē universitāte bija tikai līdzeklis marksistisko ideju apgūšanai. Vēl 1917. gadā Stučka avīzē “Cīņa” bija apgalvojis: “Es neredzu ne mazākās vajadzības pēc īpašas latviskas augstskolas, jo es nepazīstu sevišķas latviskas zinātnes. Tā nav mūsu prasība.” Savu labo vārdu LU atguva ar Latvijas PSR Ministru padomes 1990. gada 19. marta lēmumu, tad, kad “Arvīda Pelšes Rīgas Politehniskais institūts” pārtapa par RTU.

LA.lv