Viedokļi
Komentāri

Deivids Deiviss: Apvienotā Karaliste ir gatava 0


Deivids Deiviss, Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES ministrs
Deivids Deiviss, Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES ministrs
Foto – Edijs Pālens/LETA

Pagājušajā nedēļā valdība publiskoja nostājas dokumentu, kur izklāstītas detaļas par turpmākajām attiecībām ar Eiropas Savienību, kādas tās vēlas redzēt valdība. Mēs esam izklāstījuši jauno muitas kārtību ārpus muitas savienības, kas nodrošinās pēc iespējas netraucētu tirdzniecību starp Apvienoto Karalisti un Eiropas Savienības dalībvalstīm; mēs patiesi ticam, ka ieguvējas būs abas puses.

Mēs esam snieguši atbildi uz jautājumu, ko bieži mums uzdod uzņēmēji, apliecinot mūsu nodomu ar noteiktu pārejas periodu palikt muitas savienībā kopā ar ES. Tādā veidā uzņēmējiem būs tikai vienreiz jāpielāgojas jaunajai muitas kārtībai, vienlaikus nodrošinot tik ļoti nepieciešamo skaidrību.

Kad vērtējam jautājumu par finanšu saistībām, mums nepieciešams domāt par attiecībām pēc izstāšanās. Abām pusēm ir finanšu saistības, kas ar mūsu izstāšanos netiks anulētas. Mēs strādājam pie tā, lai noteiktu, kādas šīs saistības ir, – vienlaikus detalizēti uzklausot ES nostājas pamatojumu, kā to sagaida no mums nodokļu maksātāji. Laiki, kad veicām ievērojamas iemaksas ES budžetā, beigsies līdz ar mūsu izstāšanos. Taču ir arī programmas, kurās Apvienotā Karaliste vēlētos turpināt dalību kā daļu no šīs jaunās partnerības nākotnē, ko mēs vēlamies veidot ar saviem kaimiņiem. Pašsaprotami, ka mēs vēlamies izprast, kas šīs saistības varētu būt, diskutēt par tām gan sarunu posmā par mūsu izstāšanos, gan sarunās par mūsu nākotni kā ilgstošiem draugiem un tuvākajiem kaimiņiem.

Uzsākot šīs sarunas, abas puses vienojās, ka sarunu mērķis ir panākt progresu četrās galvenajās jomās: pilsoņu tiesības, finanšu saistības, Ziemeļīrija un Īrija, kā arī plašāki izstāšanās jautājumi. Nekad netika sagaidīts, ka šajos jautājumos tiks panākta vienošanās līdz oktobrim, taču tika sagaidīts, ka pietiekams progress sarunās varētu tikt sasniegts. Tas nebūtu mūsu interesēs pārrunāt šos aspektus otrreiz. Abām pusēm mērķtiecīgi jāvirzās uz nākotnes partnerības pārrunāšanu, un mēs vēlētos to uzsākt pēc Eiropadomes oktobrī.

Mēs vēlamies ambiciozu brīvās tirdzniecības līgumu, kas paredz, ka tirdzniecība būs cik vien iespējams brīva no tarifiem un šķēršļiem. Šis izslēgs nepieciešamību pēc atdalīšanās nosacījumiem vairākās jomās.

Ir daudzas jomas, kurās mēs esam vienisprātis ar Eiropas Savienību, un esam pārliecināti, ka varam panākt šajos jautājumos strauju pro-gresu. To, kurp sarunas novedīs, parādīs diskusijas ar iesaistītajiem. Abām pusēm ik pa laikam sarunu gaitā būs nepieciešamība būt elastīgām un meklēt kompromisus.

Vienā no nostājas dokumentiem, kas tiks publicēts šīs nedēļas laikā, tiks izvērtēts, kā pārvaldīt un izpildīt vienošanos, ko mēs panāksim ar Eiropas Savienību par mūsu izstāšanos; jauno, ciešo partnerību, ko vēlamies ar Eiropas Savienību, kā arī to, kā vislabāk atrisināt jebkuras nākotnes nesaskaņas. Ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka jebkura vienošanās, ko mēs panāksim, ir godīga un ilgstoša. Mūsu nostāja vienmēr ir bijusi skaidra: izstājoties no Eiropas Savienības, tiks izbeigta Eiropas Savienības tiesas tiešā jurisdikcija. Taču ir ļoti svarīgi, ka pastāv skaidri mehānismi, kā risināt nesaskaņas starp Apvienoto Karalisti un Eiropas Savienību attiecībā uz noslēgto vienošanos interpretāciju, tostarp attiecībā uz tirdzniecību un pilsoņu tiesībām. Lai arī mēs ticam, ka tam būs nepieciešami jauni un unikāli risinājumi, mūsu nostājas dokumentā tiks izvērtēti vairāki precedenti. Visiem šiem piemēriem kopīgs ir tas, ka nevienā nav paredzēta Eiropas Savienības tiesas tiešā jurisdikcija ārpus Eiropas Savienības. Mēs neesam kategoriski mūsu pieejā, bet gan, ņemot vērā esošos precedentus, vēlamies rast risinājumu. Galvenais jautājums šeit ir, cik godīgi izskatīt un risināt strīdus starp abām pusēm.

Nākamajās nedēļās un mēnešos tiks publicēti vairāki nostājas dokumenti. Mēs esam gatavi sēsties pie sarunu galda ar Eiropas Komisiju un turpināt diskusijas par to, kā mēs vēlamies strādāt kopā nākotnē. Mēs nedrīkstam aizmirst mūsu visaptverošo mērķi – veidot ciešu un īpašu jaunu partnerību ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem un sabiedrotajiem, vienlaikus veidojot patiesi globālu Lielbritāniju, kas var veidot jaunas attiecības ar pasaules strauji augošajām ekonomikām.

Deivids Deiviss, Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES ministrs

LA.lv