Latvijā
Sabiedrība

Bēglim skola par 133 eiro mēnesī 16

Foto-LETA

Nepilngadīgo patvēruma meklētāju skološanai Izglītības ministrija ierādīs viņu izmitināšanas vietai tuvāko latviešu skolu vai bērnudārzu.

Bēgļu tiesības iegūt izglītību latviešu valodā nostiprinātas Izglītības likumā un jaunajā Patvēruma likumā, kas stājās spēkā šā gada sākumā (tajā iekļauts arī jauninājums, ka bēgļi izglītību iegūst latviešu valodā, nevis mazākumtautību skolās). Savukārt 26.jūlijā pieņemtie MK noteikumi precizē kārtību, kā tas notiks.

Noteikumi paredz, ka vispārējo izglītību patvēruma meklētājam nodrošinās viņa izmitināšanas vietai tuvumā esošās akreditētās izglītības iestādes, kas īsteno licencētas izglītības programmas valsts valodā. Skolu izvēlēsies Izglītības un zinātnes ministrija. Lai nodrošinātu vispārējo izglītību patvēruma meklētājam, izglītības iestāde ar ministriju slēgs līgumu par finansējuma piešķiršanu, no kā tiks segti izdevumi pedagogu atalgojumam un mācību līdzekļiem.

Izmaksas viena nepilngadīga patvēruma meklētāja izglītošanās bēgļu uzņemšanas rīcības plānā ir noteiktas 133 eiro mēnesī. Saskaņā ar rezolūciju par patvēruma meklētāju pārvietošanu no trešajām valstīm, Latvijai līdz 2017. gada 17. septembrim papildus bēgļiem, kuri ierodas individuāli, jāuzņem vēl 531 persona. Izglītības ministrija prognozē, ka šajā laikā varētu tikt uzņemti 177 nepilngadīgi patvēruma meklētāji. Kopumā nepilngadīgo patvēruma meklētāju izglītošanai šogad tiek plānots tērēt 128 751 eiro, nākamgad – 66 462 eiro, bet pēc tam katram nākamajam gadam pietikšot ar nedaudz vairāk kā 10 000 eiro.

 

FAKTI

Patvēruma meklētāji Latvijas skolās

* 2015./2016. mācību gadā izglītības ieguve Latvijā tika nodrošināta 17 nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem (12 – Rīgas N. Draudziņas vidusskolā, 5 – Rīgas Ukraiņu vidusskolā.

* 2014./2015. mācību gadā izglītības ieguve tika nodrošināta 13 nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem (9 – Rīgas 15. vidusskolā, 2 – Rīgas Ukraiņu vidusskolā, 1 – Dobeles Kristīgajā pamatskolā, 1 – Jelgavas 5. vidusskolā)

* 2013./2014. mācību gadā izglītības ieguve tika nodrošināta 10 nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem ( 8 – Rīgas 15. vidusskolā, 2 – Rīgas Ukraiņu vidusskolā)

LA.lv