Latvijā
Novados

Ikšķiliešiem jāsamierinās ar bērnudārza rindas kārtību 16


Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto-Fotolia

Administratīvā rajona tiesa vakar noraidīja lūgumu pēc pagaidu aizsardzības lietā, kurā četri vecāki bija iesnieguši sūdzību par rindas kārtību Ikšķiles bērnudārzā, informē Administratīvās apgabaltiesas pārstāve Ilze Butkus.

Tiesa secināja, ka bērnudārzā uzņemto bērnu skaits pa vecuma grupām būtiski neatšķiras no iepriekšējiem gadiem. Bērni līdz trīs gadu vecumam uzņemti lielākā skaitā nekā pārējās vecuma grupās, jo iestādes telpas un to iekārtojums ir funkcionāli piemērots šai vecuma grupai. Arī piecgadīgo uzņemto bērnu skaits ir lielāks, bet tas izskaidrojams ar obligāto sagatavošanu pamat-izglītības apguvei, norādīja Butkus.

Tiesa atzina, ka iestāde nav rīkojusies patvaļīgi, nosakot grupu skaitu bērniem vecumā līdz trīs gadiem. Uzņemamo bērnu skaits un to vecums pirmsskolas izglītības iestādē noteikts, ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestādes kapacitāti un funkcionalitāti. Šādi bērnu grupu veidošanas kritēriji ir saprātīgi, tie arī atbilst spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam.

Pagaidu noregulējums regulē strīda tiesiskās attiecības līdz lietas galīgai izlemšanai. Jautājums par pagaidu noregulējuma piemērošanu tiek vērtēts saīsinātā laika posmā, pamatojoties uz tiem pierādījumiem, kurus objektīvi šajā laikā ir iespējams iegūt. Tādējādi pieļaujams, ka, izskatot lietu pēc būtības, tiesas spriedums var atšķirties.

Kā “LA” jau rakstīja, vecāki apstrīdēja Ikšķiles pašvaldības lēmumu par septembrī vienīgajā pašvaldības bērnudārzā “Urdaviņa” uzņemtajiem bērniem. Ikšķiles domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš (“V”) lēmumu atstāja negrozītu, tāpēc vecāki vērsušies tiesā, un šis ir pirmais tāds gadījums Latvijā. Viens no vecākiem Rihards Mors stāstīja, ka pašvaldība rindā priekšroku dodot divus, nevis trīs gadus veciem bērniem, kā arī jaunajiem ikšķiliešiem neatkarīgi no viņu vecuma. Tas aizskāris aptuveni 50 vecāku intereses.

Tiesāties par nevienlīdzīgu attieksmi vecākus mudinājis arī Tiesībsarga birojs. Biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere teic, ka nav saprotama šāda uzņemšanas kārtība.

LA.lv