Viedokļi
Komentāri

Kāpēc trūkst vīru balsu Dziesmu svētkiem24

Foto: no Māras Batragas krājuma

Gaidāmo Dziesmu svētku prieku nomāc ne vien cīņa par biļetēm, bet arī vīru balsu iztrūkums Latvijas koros. Samazinās gan dalībnieku skaits, gan arī pašu vīru koru kopskaits. Māra Batraga ir koru vadītāja ar lielu stāžu – viņa pavisam nesen piedzīvojusi Latvijas Policijas akadēmijas (LPA) vīru kora likvidāciju. Ar šo kori Māra bija kopā 21 gadu. Viņa uzskata – laiki mainījušies un cilvēki vairs nenovērtē iespēju dziedāt korī.

Kad koru kustībā 1967. gadā iesaistījos es, tas skaitījās prestiži. Tajā laikā bija populāri ļoti lieli koru sastāvi – ap 80 cilvēkiem, arī vīru koriem toreiz bija tikpat daudz dalībnieku. Tagad laiki un uzskati ir mainījušies un dzied tikai lieli entuziasti. Latvijas Policijas akadēmijas vīru kori “Lustus” likvidēja skolas vadība. Kad koris tika dibināts, akadēmijas vadība uzskatīja, ka dziedāšana korī cels studentu kultūras līmeni, taču, kad LPA zaudēja savu statusu un kļuva par Policijas koledžu, sākās kritiens uz leju. Vadība paziņoja, ka korim naudu nedos, neuzskatīja to par vajadzīgu. Vēl pagājušos Dziesmu svētkus nodziedājām un ar to arī atvadījāmies. Atceros, ka ārzemju koncertos mēs saņēmām ļoti lielas ovācijas, jutām simpātijas un sajūsmu. Latvijā gan neizjutām to, ka kādam mēs liktos īpaši.

Korī piedalījās vīri ar ļoti dažādu muzikālās sagatavotības līmeni – ļoti daudzi iepriekš nekad nebija dziedājuši. Tolaik akadēmijas vadība piekrita, ka muzikālās dotības pārbaudīsim absolūti visiem studentiem, un nereti atklājās kas šokējošs – ļoti daudzi studenti nespēja nodziedāt nevienu dziesmu, tātad viņi nebija dziedājuši pat skolas mūzikas stundās. Pa šiem gadiem esmu sapratusi, ka tieši no dziedāšanas skolotāja ir atkarīgs tas, kā un vai veidojas potenciāls korists. Kādreiz vīru korī “Staburags”, ar kuru kopā biju veselus 44 gadus, ar dziedāšanas skolotāju ieteikumiem no Aizkraukles un Skrīveru vidusskolām dziedāja daudzi skolēni. Arī paši skolotāji, kas dziedāja vīru korī, atveda sev līdzi vidusskolniekus, ieinteresēja viņus. Tēvi kora dziedāšanā iesaistīja arī savus dēlus. Ir ļoti labi, ja korī vienkopus dzied dažādas paaudzes.

 

Viss mūzikas skolotāju rokās

Manuprāt, ļoti daudz kas šajā sakarā ir atkarīgs tieši no skolu vadības attieksmes un Izglītības ministrijas nostājas. Mēs vīru koru kultūrā krietni atpaliekam no kaimiņvalsts Igaunijas, jo mūsu koru salidojumi/lielkoncerti nemaz nelīdzinās Igaunijas vīru koru dižkoncertiem, kuros ar atsevišķām programmām piedalās zēnu kori, vidusskolu un profesionāli tehnisko skolu jauniešu kori, vīru kori, kā arī koncerta noslēgumā dzied kopā visi koru sastāvi, kam pievienojas orķestris. Viņiem tā ir vesela sistēma no pirmās klasītes līdz sirmam vecumam. Grandiozi un stabili.

Latvijā iztrūkst jauniešu koru posmu. Mums ir daudz meiteņu koru, nedaudz jauniešu jauktie kori un vīru kori tikai retajā mācību iestādē. Kad darbojās LPA vīru koris, mēs bijām vienīgais studējošo policistu koris ne tikai Baltijā – tāda veida policistu kori nebija sastopami arī nekur citur. Holandē, piemēram, ir daudz laba līmeņa policistu koru, bet tajos dzied vīri no 40 gadu vecuma. Mums būtu īpaši svarīgi popularizēt un atbalstīt zēnu korus, jo lielākoties meitenes ir tās, kas mācās mūzikas skolās un vēlāk turpina dziedāt, bet zēni ne.

 

Dzied tikai entuziasti

Saistītie raksti

Saprotams, ka mūsdienās tehnoloģijas, datori, spēlītes un internets atņem mums daudzus potenciālos dziedātājus. Dziedāšanu korī, manuprāt, nevar salīdzināt ar sportu, jo sports nereti ir individuāla nodarbība, un tur cilvēks atbild tikai par sevi. Dziedāšana korī veicina personības veidošanos, atbildību, nosvērtību, skatuves pieredzi un kultūras izaugsmi.

Mana pieredze ar vīru koriem rāda, ka liela loma ir arī dzīves materiālajai pusei – ja ir sarežģījumi ar darbu, bezdarbs, darbs maiņās, liela slodze, ne visi izvēlēsies turpināt dziedāt. Bija arī vīri, kuri aizbrauca strādāt uz ārzemēm un tur palika. Cilvēkiem nav naudas auklēm, nav kas pieskata bērnus, tāpēc citām lietām neatliek laika. Kādreiz koros dziedāja arī augsta ranga amatpersonas, tagad tā vairs nenotiek, jo neskaitās prestiži. Šobrīd koriem palikuši uzticīgi patiesi dziesmu mīļotāji, kuri ne tikai dod, bet arī saņem gandarījumu dziedot.

 

Uzziņa

Dziesmu svētkos 2013. gadā piedalījās 28 vīru kori, kopā ap 900 dziedātāju

2018. gada Dziesmu svētkiem gatavojas 27 vīru kori, t. sk. divi vīru kori no Austrālijas.

Dziedātāju skaits kopā ~850

LA.lv