Latvijā
Izglītība

LU Gada balvas saņem 14 izglītības un zinātnes nozares speciālisti0


Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Inta Augustāne (no labās) ar Latvijas Universitātes (LU) balvu nominācijā “Gada skolotājs”.
Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Inta Augustāne (no labās) ar Latvijas Universitātes (LU) balvu nominācijā “Gada skolotājs”.
Foto: LETA

Šodien Latvijas Universitātes (LU) darbinieku sapulcē tradicionāli tika apbalvoti izcilākie zinātnieki, skolotāji, skolu direktori un LU darbinieki.

LU balva par sasniegumiem zinātnē šogad piešķirta sešiem zinātniekiem. Balva par zinātniskās skolas izveidošanu piešķirta profesoram Andrim Actiņam un docentam Jurim Cālītim. Balvu par oriģināliem pētījuma rezultātiem saņēma Medicīnas fakultātes profesors Mārcis Leja un LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece Inta Mieriņa. Savukārt par izcilu promocijas darba aizstāvēšanu apbalvoti Aleksandrs Belovs un Andris Levāns.

Balvas par sasniegumiem zinātnē mērķis ir sekmēt LU stratēģijas izpildi virzībā uz zinātnes universitātes statusu. Balvu piešķir individuāliem pretendentiem no LU struktūrvienību un LU aģentūru zinātnisko institūtu personāla.

Kategorijā “Mēneša pētnieks” balva šogad piešķirta LU Sociālo zinātņu fakultātes profesorei Skaidrītei Lasmanei, savukārt kategorijā “Pētījums” balva piešķirta pētījuma “Latviešu kapusvētki: identitātes rituāls” autorēm – Sociālo zinātņu fakultātes profesorei Vitai Zelčei un LU komunikāciju zinātnes doktorantei Laurai Uzulei. Par pētījuma tēmas atspoguļojumu medijos apbalvotas LU studentes – Lauma Abramoviča un Katrīna Žukova -, viņām piešķirts atzinības raksts.

Zinātnes komunikācijas balvu mērķis ir popularizēt zinātnisko darbību un pētniekus Latvijas Universitātē, kā arī skaidrot šī darba nozīmību plašākai sabiedrībai un godināt izcilākos pētniekus, kas ar savu zinātnisko darbību spēj aizraut arī plašāku auditoriju. Balvas pretendentus izvēlas no visa gada garumā LU portālā publicētajos rakstu ciklos “Mēneša pētnieks” un “Pētījums” aprakstītajiem varoņiem. Balvas ieguvēju nosaka portāla lasītāju un žūrijas balsojums.

LU Skolotāju balvu un rektora atzinības rakstu šogad saņēma Rīgas 3.ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Inta Augustāne un Saldus 2.vidusskolas matemātikas skolotāja Skaidrīte Rozentāle. Savukārt Skolas direktora balva piešķirta Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei Guntai Bērziņai. Šīs balvas piešķir, lai izceltu un atbalstītu tos Latvijas skolu skolotājus un direktorus, kas devuši ievērojamu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā studijām LU.

Par LU Gada darbiniekiem šogad atzīti Datorikas fakultātes laboratorijas vadītājs Inga Medvedis un Studentu servisa reģistra vadītāja Dace Simsone. Apbalvojumu piešķir LU darbiniekiem, kuri nav no akadēmiskā personāla un ir veicinājuši LU studentu, darbinieku vai sadarbības partneru apmierinātību, darbā apliecinājuši tādas vērtības kā, piemēram, studentu, darbinieku vai sadarbības partneru vēlmju īstenošana un rezultātu sasniegšana, elastība un radoša pieeja darbam.

LA.lv