×
Mobilā versija
Brīdinājums +21.5°C
Emīls, Egita, Monvīds
Ceturtdiena, 21. jūnijs, 2018
22. jūlijs, 2015
Drukāt

Nomniekiem ļaus izpirkt zemi zem namiem (21)

Foto-LETAFoto-LETA

Valdība drīz varētu sākt skatīt Tieslietu ministrijā gadiem ilgi gatavoto likumprojektu, kurā mēģināts rast atrisinājumu tā sauktajiem dalītajiem īpašumiem, kur zeme pieder vienam īpašniekam, bet uz tās uzceltie privatizētie daudzstāvu dzīvojamo nami dzīvokļu īpašniekiem, kuriem pēc likuma piespiedu kārtā jāmaksā par zemes nomu.

Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums, kas ļautu dzīvokļu īpašniekiem izpirkt zemi zem namiem par noteiktu samaksu. Kāda tā būs katram dzīvokļu īpašniekam, to aprēķinās Valsts zemes dienestā, balstoties uz vietējo pašvaldību iesniegtajiem daudzdzīvokļu namu lietošanai nepieciešamajiem zemes gabalu projektiem. Sākotnēji Tieslietu ministrijā plānoja, ka izpirkšana notiktu par zemes kadastrālo vērtību, pieskaitot tai 15% no vērtības, tādējādi izpērkamās zemes vērtība būtu 85% no tirgus vērtības. Pašlaik paredz, ka izpirkuma cenu veidotu zemes kadastrālās vērtības reizinājums ar koeficientu 1,18.

Viens no apsvērumiem ieviest šādu koeficientu ir tas, ka, pēc Valsts zemes dienesta datiem, zemes kadastrālā vērtība sasniedz aptuveni 70% no nekustamā īpašuma tirgus vērtības. Kadastrālo vērtību reizinot ar 1,18, iznākumā būšot iegūta īstā nekustamā īpašuma tirgus vērtība.

Spekulācijas no rokas rokā

Piespiedu noma – 6% no zemes kadastrālās vērtības, pārvērtusies par sevišķi smagu Rīgas dzīvokļu īpašniekiem, ņemot vērā, ka galvaspilsētā zemes kadastrālā vērtība ir ļoti augsta. Ņemot vērā šīs tā sauktās piespiedu zemes nomas ienesīgumu, liela daļa šo zemes gabalu jau vairs nepieder to likumīgajiem atguvējiem vai viņu mantiniekiem, bet pārpircējiem. Tā kā 6% ir divas līdz trīs reizes augstāki par banku noteiktajiem procentiem hipotekārajiem kredītiem, spekulatīvi darījumi ar zemi zem namiem iet no rokas rokā. Zemi pārdodot, likumā noteiktās pirmpirkuma tiesības par labu šo namu iedzīvotājiem tiek veikli apietas, noslēdzot fiktīvus dāvinājuma līgumus vai pārdodot zemi domājamās daļās. Savukārt Valsts zemes dienests, balstoties uz šiem darījumiem par arvien augstākām cenām, pievelk klāt kadastrālo novērtējumu, kas iznākumā arvien paaugstina par zemi maksātās piespiedu nomas apmēru.

Jānobalso vairāk nekā pusei

Jau iepriekš paredzot, ka izpirkšana zemes īpašniekiem nepatiks un ka sāksies gadiem ilgas tiesāšanās, likumprojektā noteikts, ka Valsts zemes dienesta noteiktās izpērkamās zemes platības, tāpat izpirkšanas cenas nebūs apstrīdamas. Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem atliks tikai vienoties savā starpā par zemes izpirkšanu. Lēmumu par izpirkuma tiesību izmantošanu dzīvokļu īpašnieki pieņemtu tikai kopsapulcē – līdzīgi kā lemjot par nama uzturēšanu vai atjaunošanu. Lēmums par izpirkuma tiesības izmantošanu būs pieņemts, ja par izpērkamās zemes izpirkšanu nobalsos dzīvokļu īpašnieki, kam pieder vairāk nekā puse no visiem namā esošajiem dzīvokļiem.

Jāizpērk gada laikā

Likumprojekts paredz ierobežot izpirkuma tiesību izmantošanas termiņu. Dzīvokļu īpašniekiem būs jāizpērk zeme gada laikā, skaitot no dienas, kad Valsts zemes dienests vienlaikus visiem viena kvartāla robežās esošo dzīvojamo namu dzīvokļu un zemes īpašniekiem nosūtījis paziņojumu par izpirkuma tiesību izmantošanu.

Dzīvokļu īpašniekiem būs pienākums izpirkšanas procedūrā iesaistīt zvērinātus tiesu izpildītājus, kuri kārtos visas ar izpirkšanu saistītās procedūras. Dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanas procedūras izdevumus un zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzību paredz apmaksāt no valsts budžeta. Savukārt izdevumus par namam nepieciešamo zemes gabalu robežu pārskatīšanu kvartāla ietvaros segtu vietējā pašvaldība.

Ja dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē ar balsu vairākumu būs izlēmuši par zemes izpirkšanu, tad katra dzīvokļa īpašnieka pienākums būs samaksāt savu daļu par zemes pirkumu proporcionāli dzīvoklim piekrītošās zemes domājamās daļas lielumam triju mēnešu laikā, skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas. Nauda būs jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā. Paredzot iepriekš, ka visi viena nama dzīvokļu īpašnieki to var nepagūt, izpirkuma tiesības tik un tā būs izmantotas, ja minēto triju mēnešu laikā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā savu izpirkuma cenas daļu būs iemaksājuši vismaz tie dzīvokļu īpašnieki, kam pieder vairāk nekā puse no nama esošajiem dzīvokļiem.

Neizpirktos ieķīlās

Ja izpirkuma tiesības ir izmantotas, bet par zemi nebūs samaksājuši visi dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki, tad uz tā dzīvokļa īpašumu, kura īpašnieks nebūs samaksājis savu daļu, nodibinās hipotēku par labu zemes īpašniekam kā nodrošinājumu prasījumam nesamaksātās izpirkuma daļas apmērā.

Zemes gabala īpašniekam gan nebūs tiesību pieprasīt dzīvokļa īpašniekam šo nesamaksāto daļu 10 gadus, skaitot no hipotēkas nodibināšanas dienas. Bet reizē dzīvokļa īpašniekam, kurš nesamaksās savu daļu, būs pienākums maksāt zemes īpašniekam nokavējuma procentus. Procentus būs spiests maksāt no dienas, kad beidzas izpirkuma samaksas termiņš, un līdz brīdim, kamēr samaksā par zemi aprēķināto summu. Nodibinātā hipotēka gan ietvertu sevī tikai izpirkuma cenas daļu, nevis nokavējuma procentus.

Dzīvokļu īpašnieki zaudēs tiesības izpirkt zemi, ja:

* sešu mēnešu laikā, skaitot no izpirkuma tiesību izmantošanas sākuma dienas, zvērinātam tiesu izpildītājam nebūs iesniegts pieteikums par zemes izpirkšanu;

* viena gada laikā, skaitot no izpirkuma tiesību izmantošanas sākuma dienas, dzīvokļu īpašnieki nebūs izlēmuši par izpirkuma tiesību izmantošanu;

* triju mēnešu laikā, skaitot no dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas dienas, zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā savu izpirkuma daļu nebūs iemaksājuši dzīvokļu īpašnieki, kuriem pieder vairāk nekā puse no visiem namā esošajiem dzīvokļiem.

Tieslietu ministrijā plāno, ka šo gadiem ilgo absurdu varētu izbeigt, piedāvājot zemes izpirkšanu dzīvokļu īpašniekiem, sākot no 2020. gada.

UZZIŅA

* Pēc Valsts zemes dienesta ziņām, Latvijā 3677 daudzdzīvokļu nami, kuros pavisam ir 110 970 dzīvokļi, atrodas uz 7354 citām personām piederošiem zemes gabaliem. Aptuveni trešdaļa no namu kopskaita ir Rīgā.

* Minēto 7354 zemes gabalu kadastrālā vērtība svārstās no 130 līdz 180 miljoniem eiro.

* Pašlaik šo namu iedzīvotāji spiesti piespiedu kārtā nomāt šo zemi no īpašnieka, pēc likuma maksājot par nomu 6% no zemes kadastrālās vērtības, ja vien puses nav vienojušās par mazākiem procentiem. No 2015. gada 1. janvāra dzīvokļu īpašniekiem viņu vietā vairs nav jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis – 1,5% no zemes kadastrālās vērtības. Bet jāmaksā nodoklis par viņiem piederošajiem dzīvokļiem – 0,2 līdz 0,6% no dzīvokļu kadastrālās vērtības. Tā kā šiem maksājumiem starpnieki ir daudzdzīvokļu namu pārvaldes, tās vēl noplēš 7 līdz 10% no summas par rēķinu sagatavošanu, turklāt šos rēķinus apliek ar 21% pievienotās vērtības nodokli. No 2015. gada 1. jūlija dzīvokļu īpašniekam ir tiesības prasīt, lai vietējā pašvaldība pārskata dzīvojamam namam nepieciešamā zemes gabala platību.

Viedoklis

Klementijs Rancāns, dzīvokļu īpašnieku un denacionalizēto namu īrnieku tiesību biedrības “Ausma” vadītājs: “Šis Tieslietu ministrijas sagatavotais likumprojekts ir klaja un nekaunīga ņirgāšanās par iedzīvotājiem, kuri jau desmit gadus spiesti maksāt šo zemes nomu. Lai iedzīvotājus patiešām atbrīvotu no šīs pazemojošās piespiedu zemes nomas, vispirms būtu jāpārskata spekulatīvo darījumu dēļ mākslīgi uzpūstās kadastrālās vērtības zemei. Jāņem vērā, ka, pastāvot līdzšinējai kārtībai, turpmākajos piecos gados kadastrālās vērtības pieaugs. Par kādu vērtību to piedāvās izpirkt namu iedzīvotājiem?!

Ja par pašreizējo, tad, piemēram, Rīgā, Brīvības ielā 389 divu dzīvojamo namu 88 dzīvokļu īpašniekiem par firmai “Grand Real Estate” piederošo zemes aptuveni pushektāru lielu zemes gabalu, kuras kadastrālā vērtība pašlaik ir noteikta 182 139 eiro apmērā, reizinājums ar koeficientu 1,18 iznākumā uzrāda 214 924 eiro.

Es rēķinu, ka dzīvokļu īpašniekiem atkarībā no dzīvokļa platības par zemi tādējādi būtu jāsamaksā aptuveni 3000 līdz 4500 eiro. Turklāt šāda summa jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā triju mēnešu laikā, skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas! Vēl iespaidīgākas summas būs jāmaksā iedzīvotājiem namos ir nelielu dzīvokļu skaitu un ar lielu namiem piesaistīto zemes platību.

Esmu pārliecināts, ka tādas summas lielākā daļa dzīvokļu īpašnieku nespēs samaksāt. Ņirgāšanās par iedzīvotājiem ir arī ministrijas ierēdņu izgudrotie kavējuma procenti. Es paredzu, ka iznākumā viņi paliks par mūžīgajiem zemes piespiedu nomniekiem. Vēl ļaunāk – par brīvlaistajiem nomniekiem, jo valsts, visticamāk, vairs neregulēs zemes nomas maksas apmērus, kuriem pašlaik ir ar likumu noteiktie griesti – līdz 6% no zemes kadastrālās vērtības.”

Pievienot komentāru

Komentāri (21)

 1. Kāpēc šāds absurds vispār tiek pieļauts, tad jau valsts nav nodrošinājusi daudzzīvokļu namiemu īpašniekiekiem drošu dzīvokļu privatizāciju. Nekur šāds absurds nav pieĺauts, ne Igaunijā, ne Lietuvā. Patiesībā tad jau tā ir bijusi maldināšana vai krāpšanās valsts apmērā. Jocīgi, ka tā notiek tikai Latvijā un tieši Rīgā. Ušakova kungs….vai neiebilstat,pret šādu masveida krāpšanos. Tautai jāvēršas Eiropas tiesā!

 2. Partijas,valdiba,ieredni,pienem likumus tikai prieks sevis un bleziem ,turot mus par mulkiem ! Parastie darba cilveki, pensionari,invalidi ir nostaditi arpus likuma ,lai brauc projam,lai mirst bada ! !   Esmu pensionars 2gr.invalids,74g.,dzivoju viens,pensija 283 EUR. Nepietiek pat zalem . Lai izdzivotu pardevu savu maju un pirkdams jaunu maju ,noticeju informacijai par maju un “iekritu”,maja atrodas Riga uz Vecticibnieku Grebenscikovu draudzes zemes.Velak izradijas,ka sis zemes gabals (1000 m”.),kuram nav udens pievada,nav gazes pievada,nav pilsetas kanalizacijas,nav ielas apgaismojuma , nav ielas asfalta (grunts cels) ,… kadastrala vertiba pacelta uz  50000 EUR ! !??  Kaut gan sis zemes kadastrala vertiba 1998g.bija tikai 3800 LVL. Kada veida si zemes vertiba pieauga” PADSMIT” reizes !?  Kas sim zemes gabalam tika papildus darits ? Nekas !   Likums nosaka,ka zemes ipasnieks var prasit gada nodokli 6% no kadastralas vertibas !?  Tas nozime 3000 EUR ! Skaidri redzams ,ka sie likumi ir domati Tiem ,kas sos likumus pienem ! ! Krapniekiem ! Tas ir  Rekets ,kas nostiprinats ar valsts likumu ! ! Es ,pat teoretiski so summu nevaru nomaksat , ka izdzivot ??  Ar Siem VISIEM  jautajumiem es 2016 g. marta  griezos pie Rigas Domes priekssedetaja Usakova k-ga , 23 marta un 20 junija griezos pie ministru prezidenta Mara Kucinska,vairakas reizes pie Valsts Zemes dienesta ,vairakas reizes (20 maija un 26 junija) griezos pie Saimes priekssedetajas Inaras Murnieces , 2016 g.26 maija pie Valsts Prezidenta Raimonda Vejona k-ga . Atbildes bija vai nu parsutitas,vai atrunatas , vai vispar nebija ,bet ja bija atbildes tad ,uz visam vestulem sekoja viena atbilde: “Viss ir pareizi , viss ir likumigi ! ? ” Neviena pozitiva risinajuma, pozitivas pozitivas atbildes ,sini valsti es neesmu vajadzigs ! ! !  Likums nosaka ,ka man japalieku par kilnieku zemes ipasniekam ,lidz mana maja paries zemes ipasnieka ipasuma ,bet es paliksu par “bomzi” uz ielas !  Es ienistu  valsti,kur nedoma par cilveku,kur nav Dieva likumu ,kur valda korupcija un krapsanas !  e-:jazep@inbox.lv

 3. Es pensionars ,2gr. invalis,nevaredams uzturet maju Riga,Teika,to pardevu un nopirku maju ari Riga,bet nesapratu,ka ta atrodas uz vecticibnieku Gribenscikovu zemes. Tagad Vini man prasa par zemi 1864 EUR gada nodokli!?? Ka es to varu nomaksat,ja pensija 283 EUR? Man naudas nepietiek pat zalem ! ! Sis zemes kadastrala vertiba 1998 g. bija 3600 Ls. , bet tagad izauga uz 50000 EUR ! !?? Jus, Godajama Valdiba ,vai varat man pateikt ,ar ko paslaik ta zeme palika labaka ? ? ? Kada veida si zemes vertiba pieauga vairak ka 10 (desmit) reizes ! ! ? ? Valsts tiek apzinati vesta uz iznicinasanu ! Pie mums dzivo tikai valdiba, korumpetie ieredni un blezi ! ! !

 4. ..kāda netaisnība, ja jau valsts pieļāva,ka tiek atdota zeme zem daudzdzīvokļu mājām,tad lai valsts arī IZPĒRK, jo cilvēki ir nokļuvuši ķīlnieku lomā!!

 5. Izlasot so savarstijumu negribas ticet ,ka autors varetu but no Tieslietu ministrijas.Ir jabut vai nu absolutam stulbenim,vai genialam provokatoram lai kaut ko tadu spetu izdzemdet.

 6. KUNGU IELA
  Atklāta vēstule deputātiem: par moderno dzimtbūšanu jeb par piespiedu zemes nomu un dalītā īpašuma tiesībām Latvijā
  Pietiek lasītāja
  01.06.2015.
  Komentāri (14)

  jā tā ir
  Pārlasīju likumu,jā jāmaksā ir piespiedu nomas maksa tikai zemes īpašnieka vietā vairs nav jāmaksā īpašuma nodoklis.Jā ja kas,90,gados zemes īpašniekiem piedāvāja likums gan kompensēto zemi citā vietā,gan kompensācījas vērtīgos sertifikatus,bet vairākums izvēlējās gatavu biznesu slaukt dzīvokļu īpašniekus…

  ________________________________________
  Atbilde uz “jā tā ir”. Tā nekas nav. Rīkļu rāvēji likumdevēji un izpildītāji darbojas viltīgi – pieņēma pašvaldībām neierobežotas rīcības Zemes reformas pilsētās likumu: “zemi var saņemt atpakaļ, saņemt kompensāciju vai saņemt citā vietā”. Sākās masveida korupcija – zemi atdeva tiem, kas maksāja kukuli vai uz citiem korupcijas pamatiem, paziņām, sev, bosiem utt. kaut gadījumos, kad zeme apbūvēta, to nedrīkstēja atdot un savest naidā un bija jānosaka likumā, kādos gadījumos kā jārīkojas. Un tagad notiek vēl ļaunprātīgāk, nekaunīgāk kā pret vienu pusi, tā otru. Un mēs savā starpa rejamies – vieni – mūs vairākuma tiesības, mums pienākas savs zemes īpašums utt. Ne viens ne otrs it kā nesaprot no kā prasīt, ka būtu jāapvienojas zemes īpašniekiem un dzīvokļu īpašniekiem un vienotā frontē pieprasīt 1:1 NO VALSTS UN NO RĪGAS DOMES KOMPENSĒT ZEMI. Pareksam miljardu pensionāru naudas atdeva, bet šeit ap 2-3 simti miljonu nav!?
  Neesiet tik stulbi un nekarojiet, tauta savā starpā, kur katra puse gatava pārkost rīkli otrai pusei un apčakarēt viens otru!

 7. Par tēmu: “Atklāta vēstule deputātiem: par moderno dzimtbūšanu jeb par piespiedu zemes nomu un dalītā īpašuma tiesībām Latvijā” portālā pietiek.com
  Iesaku!

 8. Zemes reformas likumos teorētiski priekšroka tika dota tiem, kas uz zemes dzīvo. Arī daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem pēc likuma bija tiesības bez maksas iegūt zemi zem un ap māju. Izlasot likumu, redzam, ka esam piešmaukti, jo zemi bijušo īpašnieku mantiniekiem atdeva ātrāk, bet dzīvokļu privatizāciju uzsāka tikai pēc tam.
  Pilsētās šis jaunais likums nestrādās, jo zeme ir dārga. Piemērs. Piecstāvu māja Tomsona ielā Rīgā. Puse zemes pieder dzīvokļu īpašniekiem, otra puse – bijušo mantiniekiem. Nomātā zemes gabala 1417 kv.m platībā kadastrālā vērtība ir 245 178,05 eiro jeb 173 eiro par 1 kv.m!!!! Pareizinot ar likumā paredzēto koeficientu 1,18, izpērkamā zemes gabala cena iznāk 289 310,10 eiro. Dalām uz 70 dzīvokļiem – vidēji 4133 eiro uz dzīvokli. Mājā dzīvo pārsvarā pensionāri, tātad kopsapulce nobalsos pret izpirkšanu. Tātad zemi nevarēs izpirkt arī tie daži dzīvokļu īpašnieki, kuriem šāda nauda būtu. Rezultātā – barosim bijušo īpašnieku mantinieku desmit nākamās paaudzes! Jau tagad vienam dzīvoklim zemes nomas maksa ir 55,28 eiro ceturksnī jeb 221 eiro gadā!!! Pareiziniet to ar 70 dzīvokļiem – ļoti labi nodrodšināta eksistence bez jebkāda darba! Un tas ir tikai par pusi mājai piesaistītā zemes gabala, kurš patiesībā ir publiski pieejama teritorija, jo pa to var staigāt ikviens. Bijušo īpašnieku mantiniekiem pieder arī zeme zem kaimiņu mājām. Kad pirms kara zeme viņiem piederēja, tie bija sakņu dārzi. Padomju laikā par valsts budžeta naudu ievilka visas komunikācijas, un zemes vērtība krasi cēlās. Tagad katru gadu šīs zemes kadastrālā vērtība tiek mākslīgi palielināta. Mūsu māja celta 60-tajos gados, mums nav naudas tās renovācijai, jo visu naudu izsūc zemes īpašnieki. Zems īpašniekiem nav nekādu izdevumu, jo par zemes gabala kopšanu maksājam mēs, dzīvokļu īpašnieki. Rīgas dome neiebilst pret kadastrālās vērtības nesamērīgu celšanos, jo domei tas ir izdevīgi – iekasē lielāku nekustamā īpašuma nodokli.
  Esam gatavi zemi atpirkt par pirmās brīvvalsts laika kadastrālo vērtību, no tās atrēķinot šajos gados samaksāto nomas maksu. Šis likums ir radīts mazākuma – zemes īpašnieku interesēs, nospļaujoties uz vairākumu – dzīvokļu īpašniekiem, kuriem uz šīs zemes atrodas viņu vienīgā mājvieta un par kuru naudu šī zeme tiek uzturēta kārtībā.

 9. 1980.gada , nebridinot manus vecakus,tika atnemti no 10000 kv.m.,vel atlikusie 1600 kv.m.,uz kuriem atradas abeles, dazadu ogu krumi,ziedi u.t.t. Vienkarsi viena jauka vasaras rita viss tika iznicinats.
  Tad saja teritorija sabuveja daudzstavu dzivojamas kazarmas okupantiem un vinu pecteciem.
  Pec Latvijas Valsts Neatkaribas atjaunosanas,pec kada laika posma, kazarmu iedzivotaji,kuri dzivojamas platibas bija ieguvusi par sertifikatiem,bija kluvusi par nekustama ipasuma(dzivokla ) ipasniekiem. Un tagad man, ka so zemes gabalu mantiniekam,kaut kadi diletanti noteiks ,ka man mans
  mantojums ir japardod,vel piedevam nosakot par kadu cenu ! Un ja gadijuma kads kads,no nekustama
  ipasuma,dzivokla,ipasniekiem negribes maksat,tad nodot vinu tiesa es vinu drikstesu tikai pec 10 gadiem ! Biedrisi no Tieslietu ministrijas un valdibas , par jusu debilismu es jums garanteju aizraujosus tiesas procesus,kuros jus 100 % zaudesiet .

 10. Šis ir VL.TB/LNNK šausmu stāsts par latviešu tautas iznīcināšanu un pakļaušanu verdzībā. Šis likums ir neskaitāmas reizes ļaunāks nekā dzīvokļu denacionalizācija, kurā īrnieki pakļauti īpašnieku varmācībai, nē, ne īpašnieku, bet gan pārpircēju un firmām apsaimniekot nodotām mājām, kur apsaimniekotāji šmauc ne tikai īrniekus šis likums būs tautas ādas maucēju likums. Kur tad dzīvokļu īpašnieki ņems tūkstošus trīs vai mēneša laikā, vai gada, piecu gadu laikā? Un vispār, vai dzīvokļu īpašnieki būs tik stulbi un apmāti, lai viņi viņiem izkrāpto zemi zem mājas izpirktu par desmitkārtīgu cenu? Šī zeme savulaik tika piešķirta, bet netika izpirkta un uz reformas laiku piederēja pašvaldībai un nebija tiesiski to dāvināt un veidot nelikumīgos jaunīpašnieku. Vīniem uzdāvināja, steidzami pārdeva zemi, vairums, spekulēja un tagad lūdzu, izpērciet par spekulatīvu kadastrālo vērtību.
  Steidzami ar sūdzību jāvēršas pie valsts prezidenta, Saeimas un Ministru prezidentes nevirzīt likumprojektu izskatīšanai tādā redakcijā un sūdzību sūtīt Eiropas Savienības Petīciju komisijai [ptret Latvijas valsti. Protams, ja pieņems – Satversmes tiesai.

  Steidzami ceļiet skandālu par šādu pretvalstisku, noziedzīgu likumu.

  • To : Arnis ( 16 :22 )
   Varbut pirms saksiet drukat pesticijas,interesanti kada valoda,varbut Jus varetu paskaidrot kada veida dzivoklu ipasniekiem vareja piederet ari zeme .
   P.S. Par cik Jus,no tantinam un onkulisiem, nopirkat privatizacijas sertifikatus ,lai klutu par nekustama
   ipasuma ,dzivokla,ipasnieku.

 11. Drīzumā arī Latvija saņems tāpat kā Krievija par brīvas tirdzniecības līguma NEIEVĒROŠANU no Pasaules tirdzniecības organizācijas .Untad padomju MURGS IKGADĒJĀ VZD vērtēsana dažu mēnešu laikā pazudīs no visiem likumiem .To 19 aprīli pārraidija ‘LAIKS”

 12. Kārtējais PSRS laiku likumprojekts .Es TM Valsts sekretāram Kronbergampēc stāsanās amatā pilsētās to pašu likumu kā laukos .kamēr domes brīvās zemes nav iztirgojušas. REZULTĀTĀ BUTU VIENLIDZIBA ATJAUNOTA STAR LAUKU UN PISŠĒTU ZEMJU ATDOŠANU BIJUŠAJIEM ĪPAŠNIEKIEM

 13. Vienmēr būs daudz niamses, bet no manis CEPUMS par stūrēšanu ārā no marazma un bezizejas jūga!!!

 14. galīgi aptrakuši! Atbildēt

  un kā tad būs ar to zemi zem un ap māju, ko tagad daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki nomā no Rīgas pašvaldības un maksā tai bargu naudiņu?

 15. Un kur tad tie dzīvokļu īpašnieki dabūs tādu naudu, ja 3 mēnešu laikā jāizpērk! Vai tik šis nav kārtējais dīvainais normatīvais akts, kuru parastiem cilvēkiem nebūs iespējams izpildīt! Un tad piespiedu nomas vērtībai nebūs nekādu ierobežojumu, zemes iznomātājs varēs paprasīt jebkuru samaksu, un izģērbt dzīvokļa īpašniekus plikus! Kur vispār mūsu gudrās galvas varēja pieņemt tādu likumu, ka zeme vienam, dzīvokļi otram! Kur pie tam kadastrālā vērtība šobrīd ir daudz reižu augstāka kāda tā bija tad, kad šo zemi atņēma!

 16. Tad daudzīvokļu māju īpašnieki privatizēs 5 metrus ap māju, jo pārejā zeme viņiem nav nepieciešama un neviens nevar piespiest privatizēt vairāk. Vai tā būs piespiedu prihvatizācija?

 17. Kas tad būs privātmājām,ja zeme ir citam īpašniekam.

 18. Manuprāt, šajā likumprojektā strādā noziedzīgs grupējums, kas taisa, iztaisīja un turpina taisīt milzīgu apjoma naudas kāršanas no tautas biznesa projektu uz tautas rēķina, kurā ar kājām un rokām kā silē iesēdusies Tieslietu ministrijas vadība, VL/TB/LNNK. Vai šī partija kopā ar Putina partiju nav Latvijas noziedzīgā partija? Balsojiet, lūdzu turpmāk par “mīļoto” tēvzemiešu un saskaniešu projektu un dzīvosiet Lielbritānijā vai Maskavā , ja jums vēl uz turieni aizvilks kājas pēc šī biznesa plāna realizācijas sākuma. To atbalsta un uzskatu, ka atbalstīs (jo likumprojekts jau saskaņots ministrijās) citu partiju un nomenklatūras noziedzīgā grupējuma atsevišķi bosi. Nu nav cita viedokļa – tā ir noziedzīga rīcība, ne likumprojekts. Paskatiet – jau likumprojekta skaidrojumā paredz, ka izpirks tikai 40 %. Es paredzu, ka izpirks tikai 4 % vai nemaz. Tādas summas cilvēkiem neatradīsies. Zemes reformā pašvaldībām iedeva neierobežotas tiesības korupcijai – atdot zemi, kompensēt vai ierādīt citā vietā. Rīkojās pēc korupcijas apjomiem un te nu bija. Un tagad uzvels vainu tautai – pērciet pusgada laikā, nē – būsiet vergi uz mūžu..
  Šis likumprojekts ir klajš noziegums pret tautu. Paskaties – ap 7000 zemes īpašnieku jau šodi ģimeni vidēji ar 3 – ap 300 000 cilvēkus.

  Dievs, tava zeme, Latvija, deg biznesa liesmās.

 19. Šīs zemes ir jāizperk pašvaldībām, jo pašvaldības neizmantoja iespēju dzīvokļu privatizācijas procesā zemi zem daudzīvokļu mājām kompensēt ar citu līdzvērtīgu īpašumu. Katrs, kas būs privatizējis zemi zem daudzīvokļu mājas to nožogos un neļaus tur bradāt citu māju iedzīvotājiem. Kas notiks ar piebraucamiem ceļiem pie mājas. Tas tikai padziļiņas bardaku šajā nesakārtotajā un bezatbildīgajā valstī.

  • FINKS PAREDZĒJA, KA TAUTU ŠIE PLIKU PADARĪS PĒC TAM TIE BĒGS, BET TUR SVEŠUMĀ ATEADĪS TO, KO GRIBĒJA DOT TAUTAI. ACĪM REDZOT TUVOJAS ŠIS PAREĢOJUMS.
   MUMS NAV JĀIZSMEĻ ŠIE SŪDI KO SAVÅRĪJA AFETISTI

Draugiem Facebook Twitter Google+