Latvijā
Sabiedrība

Dāsni prēmējas arī Valsts kontrole 16


Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto – Shutterstock

Valsts kontroles (VK) revidentiem 2016. gadā prēmijās un naudas balvās ir izmaksāti vairāk nekā 300 tūkstoši eiro, liecina VK mājas lapā internetā pieejamie dati. Ja ņem vērā, ka VK atlīdzību budžets bijis 4,5 miljoni eiro, tad prēmijām un piemaksām ir tērēti nedaudz virs septiņiem procentiem. Tas liecina, ka valsts un pašvaldību budžetu revidētāji šo tēriņu ziņā neatšķiras no citām pašu revidētajām valsts pārvaldes iestādēm, kur šī mainīgā algas daļa svārstās no sešiem līdz deviņiem procentiem.

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa preses konferencē, informējot par 2016. gada valsts un pašvaldību budžetu izpildi, izteica kritiku ministrijām, kur nereti tiekot maksātas prēmijas un piemaksas gandrīz visu gadu, turklāt nevis par īpašiem nopelniem, bet ikdienas darbu. E. Krūmiņa sacīja, ka tēriņi par piemaksām pieauguši no 57 miljoniem eiro 2014. gadā līdz 80 miljoniem 2016. gadā. Kad viņai tika jautāts, vai prēmijas, piemaksas un naudas balvas saņēmuši arī VK darbinieki, valsts kontroliere atbildēja apstiprinoši, taču atšķirībā no daudzām valsts pārvaldes iestādēm tās tiekot maksātas nevis par to, ka cilvēks atnāk uz darbu un veic ikdienas uzdevumus, bet gan īpašiem uzdevumiem, kur nepieciešama augsta kvalifikācija. Valsts kontroliere pastāstīja, ka piemaksu par personisko ieguldījumu un darba kvalitāti pārskata periodā saņēmuši 10 – 11 darbinieki. Tātad, ja kopumā izmaksāti 300 tūkstoši eiro, tas nozīmē, ka vidēji uz vienu darbinieku iznāk aptuveni 27 tūkstoši eiro gadā.

“Mēs par savu stratēģisko mērķi esam izvirzījuši lietderības revīziju veikšanu, kas ir ambiciozākās revīzijas visā pasaulē, jo prasa ļoti augstas kvalifikācijas darbības. No visiem Valsts kontroles revidentiem ļoti rūpīgā procesā mēs identificējam šos desmit vienpadsmit cilvēkus un viņiem tad arī nosakām piemaksas, kas pilnīgi noteikti nav prakse maksāt visiem visu gadu,” pastāstīja E. Krūmiņa un piebilda, ka valsts kontrolierei pēc likuma nepienākas ne atvaļinājuma pabalsts, ne arī piemaksa par darba kvalitāti.

Lietderības revīziju mērķis ir sniegt informāciju par to, cik lietderīgi tiek izlietoti valsts un pašvaldību līdzekļi un apsaimniekotā manta. Revīzijas laikā tiek veiktas pārbaudes par revidējamo vienību darbības ekonomiskumu, efektivitāti un produktivitāti.

Atgādināšu, ka VK, revidējot 2016. gada valsts un pašvaldību budžetu izpildi, atklāja 11 dažādas piemaksas un citus bonusus, visvairāk Finanšu ministrijā un Ārlietu ministrijā, un, kā sacīja Krūmiņa, to piešķiršanas process esot ļoti formāls. FM gan uzskata, ka piemaksu sistēma ir atbilstoša Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzības likumam un piemērošana esot skaidra, caurskatāma un saprotama. Tomēr FM esot ņēmusi vērā Valsts kontroles ieteikumus un izstrādājusi vēl detalizētāku darbinieku snieguma vērtēšanas sistēmu, pastāstīja FM Komunikācijas departamenta vadītājs Aleksis Jarockis.

LA.lv