Ekonomika
Bizness

Septiņi Talsu novada uzņēmēji saņēmuši finansiālu atbalstu0

Foto: Talsi.lv

Šis bija otrais gads, kad novada uzņēmēji varēja pieteikties pašvaldības rīkotajā konkursā “Dari Talsu novadam”, lai saņemtu finansiālu atbalstu savas idejas attīstīšanai. Ja pirmajā gadā šo iespēju izmantoja divi, šogad – jau astoņi uzņēmēji.

Konkursa „Dari Talsu novadam” mērķis ir veicināt novada ilgtspējīgu attīstību, sekmējot gan jau esošo uzņēmēju izaugsmi, gan arī mudinot jaunu cilvēku iesaistīšanos uzņēmējdarbībā.

Pašvaldības finansiālo atbalstu, kas noteikts līdz 2500 eiro vienam pretendentam, var saņemt, ja tiek radīta vismaz viena jauna vai saglabātas esošās darbavietas, attīstīta saimnieciskā darbība, veidoti jauni produkti vai pakalpojumi, ir piesaistīts vai sešu mēnešu laikā tiks piesaistīts papildu finansējums, nodarbojas vai plāno uzsākt eksportu, ievieš jaunas tehnoloģijas.

Šogad tika saņemti astoņi projektu pieteikumi, no kuriem par atbilstošiem tika atzīti septiņi.

Pašvaldības atbalstu saņems Egita Sudakova, Diāna Širokaja, SIA “Pilsētnieki”, Dana Feldmane, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Talsu novada garša”, SIA “Dunduriņi” un Kristīne Māla.

Šim mērķim nepieciešamais finansējums ir 15 701,30 eiro, no kā 7850,65 eiro piešķirti no Talsu novada pašvaldības 2018. gada pamata budžeta, bet finansējumu 7850,65 eiro apmērā paredzēts piešķirt no 2019. gada pamata budžeta.

LA.lv