Latvijā
Sabiedrība

Aizsargājamo pieminekļu sarakstā iekļauj degvielas uzpildes staciju 16

Foto – Shutterstock

Pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) ierosinājuma Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes arhitektūras piemineklis iekļauta degvielas uzpildes stacija, kas atrodas Ogrē, Daugavpils ielā 74, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Objekta saglabājamās vērtības ir benzīntanka ēkas pamatapjoms, ieskaitot uz kolonnām balstīto nojumi, arhitektoniski telpiskais risinājums pilsētvidē, būves konstruktīvā sistēma, plānojuma princips, dizaina elements – uzraksts “Degviela”.

Šī degvielas uzpildes stacija nodota ekspluatācijā 1960.gada beigās. Objekts uzcelts pēc analoga 1959.gadā arhitektes Jutas Krusmegi Tallinā realizēta projekta, igauņu projektu piemērojot Latvijai kā tipveida risinājumu. Tas ir savam laikam gan tehniski, gan arhitektoniski inovatīvs risinājums brīvu plūdlīniju formās, kas savu arhitektonisko izteiksmīgumu un tēla aktualitāti saglabājis joprojām.

Degvielas uzpildes stacija ir spilgts pēckara modernās arhitektūras un tehnoloģijas piemērs, kad utilitāra (tehniska) objekta arhitektūra ir gan funkcionāla un askētiska, gan vienlaikus vizuāli ekspresīva un telpiski izteiksmīga.

Objekts pilnībā saglabājis sākotnējo būvapjomu, oriģinālās būvkonstrukcijas un sākotnējo funkciju. Tas ir pieminekļu sarakstam tipoloģiski interesants objekts. Objekts ir unikāla liecība par internacionālā stila introdukciju PSRS, kas raksturo PSRS izplatīto tendenci – progresīvos risinājumus, kas sevi apliecinājuši vienā padomju republikā, ātri ieviest arī citās. Papildu arguments centieniem saglabāt šo būvi ir fakts, ka, iespējams, šis ir vienīgais līdz mūsdienām saglabājies piemērs Baltijā, vēsta VKPAI.

Degvielas uzpildes stacijas īpašnieks ir SIA “Gabala”, kas pērnā gada maijā vērsās inspekcijā ar lūgumu neiekļaut degvielas uzpildes staciju valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

VKPAI, ņemot vērā īpašnieka nostāju un to, ka objekts ir spilgts pēckara modernās arhitektūras piemērs, kas atbilst valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa kritērijiem, atkārtoti uzrunāja īpašnieku, sniedzot detalizētu informāciju par prasībām objekta uzturēšanai un saglabāšanai un lūdzot paust attieksmi par objekta iekļaušanu pieminekļu sarakstā. Tomēr arī atkārtoti inspekcijā tika saņemts negatīvs objekta īpašnieka viedoklis, norādot, ka degvielas uzpildes stacija pēc būtības ir paaugstinātas bīstamības objekts ar civilās aizsardzības pasākumiem.

Saskaņā ar likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” objekta iekļaušanai Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā nav vajadzīga īpašnieka piekrišana, tomēr viņam tiek noteikti atvieglojumi vai kompensēti zaudējumi, ja tādi radušies sakarā ar zemes vai objekta lietošanas ierobežojumiem. Ņemot to vērā, VKPAI lūdza SIA “Gabala” sniegt informāciju, vai objekta iekļaušanas pieminekļu sarakstā gadījumā īpašniekam rastos materiālie zaudējumi un kādā apjomā.

Kā informēja VKPAI, likumā noteiktajā termiņā SIA “Gabala” viedoklis nav sniegts. Par priekšlikumu iekļaut objektu pieminekļu sarakstā informēts arī zemes vienības, uz kuras atrodas degvielas uzpildes stacija, īpašnieks. Zemes vienības īpašnieka iebildumi likumā noteiktajā termiņā nav saņemti.

Kā liecina paziņojums “Latvijas Vēstnesī”, Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauts arī piemineklis Neibādes kūrorta dibinātājam Karlam fon Reiternam, kas atrodas Saulkrastos. Piemineklis ir mākslinieciski vērtīgs darbs, kas parāda klasicisma stilistikas apvienojumu ar romantisma idejām Latvijas 19.gadsimta mākslā. Tas darināts klasicismam raksturīgās formās, romantisma uzskatiem atbilstošā kapa pieminekļa veidā kā pateicības jūtu izpausme un vienlaikus sēras par ievērojama cilvēka zaudējumu.

Objekts ir reģionam nozīmīgs kultūrvēsturisks objekts, un tā saglabājamās vērtības ir pieminekļa mākslinieciski dekoratīvais risinājums, oriģinālais materiāls un virsmas apdare.

Tāpat aizsargājamo pieminekļu sarakstā iekļauta Ežu (Māļu) pareizticīgā baznīca Amatas novadā, Skujenes pagastā. VKPAI informēja, ka lielā mērā saglabājusies objekta oriģinālā substance – arhitektoniskais veidols, fasāžu kompozīcija un apdare, būvdetaļas un būvkonstrukcijas. Objekts ir nozīmīgs sava laika Vidzemes sakrālās būvmākslas paraugs. Ēkas projekta autors ir viens no ievērojamākajiem latviešu arhitektiem – pirmais profesionāli izglītotais latviešu izcelsmes arhitekts Jānis Frīdrihs Baumanis, kas attiecīgajā laika periodā un stilistikā projektējis vairākas pareizticīgo baznīcas Latvijā.

Objekta saglabājamās vērtības ir apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojums.

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts papildināts arī ar kapa pieminekli Ceru ģimenei, kas atrodas Jēkabpils pilsētas kapos. Šis objekts ir nozīmīgs kā 20.gadsimta trīsdesmito gadu memoriālās tēlniecības paraugs, kas labi raksturo nacionālā stila meklējumus un mākslinieka Jūlija Madernieka rokrakstu. Tas ir viens no nedaudzajiem pēc mākslinieka meta darinātajiem kapa pieminekļiem, kas Latvijā saglabājušies. Piemineklis sniedz liecības arī par kvalitatīvu nozīmīgas akmeņkaļu darbnīcas veikumu.

Objekta saglabājamās vērtības ir oriģināls akmens tēlniecības objekts, stēla, pamatne, akmens bloki, soliņi, materiāls, virsmas apdare un dekoratīvais risinājums.

LA.lv