Latvijā
Sabiedrība

Augstskolu darbinieki ST apstrīd normu, kas paredz viņu algu publicēšanu0


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto: Fotolia

Satversmes tiesā (ST) ierosināta lieta par normām, kas paredz publicēt un vismaz astoņus gadus uzturēt valsts un pašvaldību institūciju mājaslapās informāciju par šo iestāžu amatpersonu un darbinieku atalgojumu, aģentūrai LETA pavēstīja ST pārstāve Ketija Strazda.

Lieta ierosināta pēc vairāku valsts dibinātu augstskolu, tostarp Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes darbinieku pieteikuma.

Apstrīdētās normas paredz, ka informāciju citstarp par valsts dibinātu augstskolu darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un citām naudas summām, kas viņiem pienākas, publicē attiecīgo augstskolu mājaslapās internetā, un šī informācija mājaslapā atrodas vismaz astoņus gadus. Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka tādas informācijas publicēšana un ilgstoša atrašanās internetā, kas identificē konkrētu personu un raksturo tās finansiālo stāvokli, ierobežo viņiem Satversmes 96.pantā nostiprinātās pamattiesības. Šajā pantā noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību.

Pieteikuma iesniedzēju ieskatā ierobežojums neesot noteikts ar pienācīgā kārtā pieņemtu likumu, jo apstrīdēto normu pieņemšanā neesot ņemti vērā Valsts prezidenta, citu institūciju un personu iebildumi par šādu pamattiesību ierobežojumu. Ierobežojumam neesot leģitīma mērķa, jo sabiedrība gūstot priekšstatu par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu arī tad, ja institūcijas darbinieka vārds, uzvārds un amats vai citas personu tieši identificējošas ziņas augstskolas mājaslapā netiek publicētas. Turklāt neesot pamatots un saprotams leģitīmais mērķis tam, ka informācijai augstskolas mājaslapā jāatrodas tik ilgstoši, skaidroja Strazda.

Iesniedzēji arī uzskata, ka ierobežojums nav samērīgs. Pat ja apstrīdētajām normām būtu leģitīms mērķis, tās nebūtu piemērotas šāda mērķa sasniegšanai, uzskata pieteicēji. Sabiedrības intereses tādā pašā kvalitātē esot iespējams nodrošināt ar citiem, augstskolu darbinieku tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem. Turklāt labums, ko ar apstrīdētajām normām iegūst sabiedrība, neesot lielāks par pieteikuma iesniedzēju tiesībām un tiesiskajām interesēm nodarīto kaitējumu, skaidrots iesniegumā tiesai.

ST tiek apstrīdētas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma normas.

ST ir uzaicinājusi Saeimu līdz šī gada 29.augustam iesniegt ST atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir šī gada 29.novembris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lems pēc lietas sagatavošanas.

LA.lv