Ekonomika
Nauda

Iedzīvotāju interese par pensijas uzkrājumu veidošanu joprojām augsta0

Foto-Shutterstock

2018.gada pirmā pusgada laikā pensiju 3. līmeņa plānos tika iemaksāti 32,3 miljoni eiro, kas ir par 9,9% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, tai skaitā dalībnieku iemaksas pieauga par 9,6%, un darba devēju iemaksas par 11,7%, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apkopotā informācija.

Jūnija beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 448,3 miljonus eiro, pusgada laikā pieaugot par 3,2%.

No pensiju plānu kapitāla gada sešos mēnešos tika izmaksāti 12,1 miljons eiro, kas ir par 26% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, tostarp 94% tika izmaksāti saistībā ar pensijas vecuma iestāšanos.

Vidējais pensiju plānu ienesīgums 2018.gada 1.pusgadā bija -1,1%, un individuāliem plāniem tas bija robežās no -2,4% līdz +1%.

Jūnija beigās 54% no pensiju plānu portfeļa veidoja ieguldījumu fondu apliecības, no kurām 42% fokusējās uz ieguldījumiem fiksēta ienākuma instrumentos un 49% uz ieguldījumiem akcijās vai akciju fondos.

Otrs lielākais īpatsvars kopējā portfelī bija ieguldījumiem parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (37%), no kuriem lielākā daļa jeb 67% bija valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri.

Noguldījumi un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm jūnija beigās veidoja 7,3% no kopējiem ieguldījumiem.

Saistītie raksti

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs pusgada laikā samazinājās par 781 000 eiro, jūnija beigās sasniedzot 93,7 miljonus eiro, un pārskata perioda beigās šo ieguldījumu īpatsvars kopējā portfelī veidoja 21%.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits pusgada laikā pieauga par 7,9 tūkstošiem jeb par 2,8% un jūnija beigās sasniedza 294 434, kas ir 29,9% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.

LA.lv