Laukos
Bizness

Ar izpirkuma tiesībām varēs pretendēt uz brīvu pašvaldības lauksaimniecības zemi0

Foto – LETA

No nākamā gada 1.janvāra pašvaldības, kuru īpašumā ir neapbūvēta lauksaimniecības zeme, to varēs nodot nomā ar izpirkuma tiesībām uz laiku līdz 12 gadiem fiziskām personām, kurām nepieder lauksaimniecības zeme, par nomas maksu 4,5% no zemes kadastrālās vērtības, paredz valdības apstiprinātie noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām.

Ja nomnieks izmantos izpirkuma tiesības, nomas maksa tiks ieskaitīta izpirkuma maksā. Izpirkuma tiesības var izlietot ne agrāk kā nomas līguma ceturtajā gadā.

Noteikumi nosaka arī iesniedzamos dokumentus, līguma nosacījumus, līguma slēgšanas un izbeigšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā fiziskās personas, kurām nepieder lauksaimniecības zeme, var pretendēt uz pašvaldību piedāvāto lauksaimniecības zemi ar izpirkuma tiesībām.

Informācija par pašvaldības piedāvāto lauksaimniecības zemi nomai ar izpirkuma tiesībām tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnē. Ja uz vienas un tās pašas lauksaimniecības zemes nomu būs pieteikušies vairāki nomas tiesību pretendenti, pašvaldība rīkos izlozi.

Nomātās lauksaimniecības zemes izpirkuma brīdī nomniekam jāatbilst likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” noteiktajiem nosacījumiem tām personām, kuras var iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi.

“Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām” stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī un tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Jau ziņots, ka Zemkopības ministrijas ieskatā noteikumi radīs pozitīvu ietekmi uz tautsaimniecību, jo pašvaldības lauksaimniecības zemi, kas tām nav nepieciešama autonomo funkciju īstenošanai, varēs nodot nomā fiziskajām personām, kuras vēlēsies sākt nodarboties ar lauksaimniecisko darbību.

LA.lv