Latvijā
Izglītība

Bērnudārza rindas skandāls Ikšķilē: Trapiņam jāsamierinās ar tiesas uzlikto sodu1


Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto – Shutterstock

Administratīvā rajona tiesa noraidījusi Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja Induļa Trapiņa lūgumu atbrīvot viņu no piespiedu naudas 100 eiro samaksas, ko viņam piesprieda samaksāt, jo tiesa uzskatīja, ka Ikšķiles novada dome nav iesniegusi visu prasīto informāciju par bērnudārza rindā esošajiem bērniem un viņu uzņemšanu bērnudārzā.

Kā zināms, Ikšķiles vecāku grupa bija iesūdzējusi tiesā novada domi par to, ka tā uzņem bērnudārzā 2015. gadā dzimušus mazuļus, kamēr nav nodrošināta vieta bērnudārzā visiem 2014. gadā dzimušajiem bērniem, kas iestājušies rindā ātrāk.

Dome skaidroja, ka mazākie bērni uzņemti tāpēc, ka bijušas vietas grupā, kuru telpas iekārtotas atbilstoši divgadīgu bērnu vajadzībām. Administratīvā tiesa atzina, ka domei bijušas tiesības tā rīkoties un vecāku prasību – atcelt lēmumu, ar kuri viņu bērni netika uzņemti bērnudārzā – noraidīja.

Tomēr tiesas procesa laikā tiesnese nolēma uzlikt piespiedu naudu domes priekšsēdētājam Indulim Trapiņam, jo pašvaldība nebija iesniegusi tiesas pieprasīto informāciju noteiktā apmērā. Domes priekšsēdētājs šo tiesas lēmumu pārsūdzēja, jo informāciju dome tomēr iesniegusi. Ja iesniegtās informācijas apjoms nav bijis pietiekošs, tad tāpēc, ka tiesa neesot skaidri norādījusi, cik plašas ziņas jāiesniedz. I. Trapiņš lūdza atcelt uzlikto sodu vai vismaz to samazināt.

Saistītie raksti

Tagad tapis zināms, ka administratīvā tiesa šo lūgumu noraidījusi, norādot, ka no tiesas sēdes audioieraksta skaidri izriet, ka domei prasīta visa informācija, kas saistīta ar bērnu uzņemšanu bērnudārzā, taču dome tiesas prasītajā laikā nesniedza ziņas, piemēram, par to, cik vecāki atteicās no piedāvātās vietas bērnudārzā, kā arī no sniegtās informācijas tiesa nevarējusi gūt skaidru priekšstatu par to, kad katrs bērns uzņemts rindā, vai viņam bijusi kāda priekšrocība ātrāk tikt uzņemtam bērnudārzā.

Domes pārstāve tiesas sēdē arī nevarējusi paskaidrot, kā mainījusies dažādu bērnu vieta rindā 2017. gada laikā. Tiesai iesniegtās nepilnīgās informācijas dēļ pat aizkavējās lietas izskatīšana pēc būtības. Šo iemeslu dēļ I. Trapiņa “apžēlošanas” lūgums noraidīts un šis lēmums nav pārsūdzams. Kā jau iepriekš rakstīts, vecākiem, kuri apstrīdēja domes lēmumu par uzņemšanu bērnudārzā, ir aizdomas, ka daži bērni rindā nepamatoti apgājuši citus bērnus arī sava dzimšanas gada ietvaros.

Tikmēr vecāki pārsūdzējuši Administratīvajā apgabaltiesā tiesas lēmumu par viņu prasības noraidīšanu.

LA.lv