Viedokļi
Komentāri

PBLA: Nepasludināt vienu luterisko baznīcu par ekskluzīvi pareizu10


Kristīne Saulīte, PBLA priekšsēde
Kristīne Saulīte, PBLA priekšsēde
Foto – Edijs Pālens/LETA

PBLA  vēstule valsts augstākajām amatpersonām un Saeimas deputātiem

 

Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) un visas tās dalīborganizācijas vēlas paust ārzemēs dzīvojošās latviešu sabiedrības viedokli par iecerētajiem grozījumiem Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas likumā, kas šobrīd nodots izskatīšanai Saeimas komisijās.

Latviešu Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas (LELBĀL) daudzus gadu desmitus bijusi un joprojām ir mūsu tautas garīgā vienotāja trimdā un ārzemēs. Pēc neatkarības atjaunošanas gan Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca (LELB), gan LELBĀL – abas vēsturiski un juridiski – bija pirmskara Latvijas brīvvalsts ev. lut. baznīcas tiesību pārmantotājas. Jau 1991. gadā abas baznīcas vienojās virzīties uz vienu apvienotu latviešu luterisko baznīcu, bet realitātē labi zināmu teoloģisko domstarpību dēļ šī apvienošanās diemžēl nav notikusi.

PBLA pilnībā nav pieņemami šobrīd iecerētie grozījumi Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas likumā, jo tie tiek izstrādāti priekšvēlēšanu gaisotnē, sarunās un likumprojekta izstrādē nepieaicinot otru pusi – LELBĀL, turklāt likuma grozījumu preambulā paredzot LELB būt vienīgajai pirmskara Latvijas brīvvalsts ev. lut. baznīcas tiesību pārmantotājai, kā arī nepamatoti ierobežojot LELB draudžu pašnoteikšanās tiesības, izvēloties savu baznīcas piederību (LELB vai LELBĀL).

Ar šādiem likuma grozījumiem Saeima nevajadzīgi iejauktos abu latviešu evaņģēliski luterisko baznīcu iekšējās attiecībās, pilnīgi nepamatoti vienu no viņām valstiski pasludinot par likumīgu un ekskluzīvi pareizu un tā vēl vairāk padziļinot eksistējošo domstarpību plaisu un raisot arī plašāku neizpratni un sarūgtinājumu ārzemju latviešu sabiedrībā.

 

Kristīne Saulīte, PBLA priekšsēde

LA.lv