Ekonomika
Nauda

FM svītros norādi uz Latviju kā reģionālo finanšu pakalpojumu centru1


Finanšu ministrijas ēka.
Finanšu ministrijas ēka.
Foto: LETA

Otrdien, 12. februārī, valdība izskatīs Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto ziņojumu par Finanšu sektora attīstības plāna 2017.- 2019. gadam izpildi, kā arī tajā veicamās izmaiņas.

Svarīgi norādīt, ka ar plāna grozījumiem no plāna mērķa plānots svītrot norādi uz Latviju kā reģionālo finanšu pakalpojumu centru.

FM skaidro, ka notikušās pārmaiņas finanšu sektorā, kā arī saņemtais “Moneyval” novērtējums neatbalsta šādas norādes aktualitāti un nepieciešamību.

Kā arī šobrīd līdz pārmaiņu procesa noslēgumam un Latvijas starptautiskās reputācijas nostiprināšanai šāda atsauce veicina Latvijas starptautiskās reputācijas tālāku pasliktināšanos, jo var radīt maldīgu priekšstatu, ka Latvija turpina ignorēt paaugstinātos riskus un neveic to atbilstošu vadību.

Finanšu sektora attīstības plāna 2017. – 2019. gadam horizontālā prioritāte joprojām ir finanšu sektora noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas atbilstības un valsts reputācijas paaugstināšana.

Plāns paredz, ka Latvijas finanšu sektora paaugstinātā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska ekspozīcija rada draudus valsts reputācijai un Latvijas finanšu sektora stabilai ilgtermiņa attīstībai.

Saistītie raksti
Tādējādi plānā ietvertie pasākumi tiek plānoti un ieviesti ar nosacījumu, ka tie nepalielina minēto riska līmeni, bet vērsti uz tā kontrolētu plānveidīgu pazeminājumu.

Finanšu sektors attīstības plāns ir apstiprināts ar Ministru kabineta (MK) 2017. gada 21. marta rīkojumu.

Tajā noteikts finanšu ministra izveidotajai darba grupai izvērtēt plāna ieviešanas gaitu un ietverto uzdevumu īstenošanas ietekmi, kā arī ministram līdz 2017. gada 31. decembrim un 2018. gada 31. decembrim iesniegt MK priekšlikumus par turpmāko plāna uzdevumu īstenošanu.

LA.lv