Ekonomika
Nauda

VID atgādinājums darba devējiem, lai strādājošie saņemtu IIN atmaksu0

Foto – Shutterstock

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju korekti aizpildīt Gada ienākumu deklarāciju un precīzi aprēķināt atmaksājamo summu, Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir nepieciešami dati no darba devējiem par darbiniekiem izmaksātajām summām.

Tāpēc VID aicina visus darba devējus, kuri to vēl nav izdarījuši, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā iesniegt “Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām”.

Visiem darba devējiem, pie kuram darbinieki nostrādājuši pilnu 2017. gadu, paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām bija jāiesniedz līdz šī gada 1. februārim. Savukārt, ja darbinieks nav nostrādājis līdz 2017.gada beigām, paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam līdz tā mēneša 15. datumam, kas seko darba attiecību izbeigšanās mēnesim vai mēnesim, kurā darbinieks ir bijis nodarbināts steidzamos, īslaicīgos vai vienreizējos darbos.

“Savlaicīga un korekta informācijas iesniegšana ir ļoti būtiska Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanai un nodrošina iedzīvotājiem savlaicīgu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas procesu,” uzsver VID.

Dokuments “Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām” pieejams VID EDS strukturētā dokumenta veidā sadaļā “Dokumenti/No veidlapas/Iedzīvotāju ienākuma nodoklis”.

LA.lv