Latvijā
Vēsture

1917. gada 29. novembrī. Latvijas valsts veidotāji sanāk Valkā 16


LPNP prezidijs Valkā 1917. gadā.
LPNP prezidijs Valkā 1917. gadā.
LPNP prezidijs Valkā 1917. gadā.

Pirms 100 gadiem, mērot laiku pēc jaunā stila, Valkā sanāca latviešu politisko partiju un sabiedrisko organizāciju, tajā skaitā arī Latgales pārstāvju, sanāksme, kuras gaitā 2. decembrī tika nodibināta Latviešu Pagaidu nacionālā padome (LPNP). Tobrīd tā bija lielākā un nozīmīgākā latviešu pilsonisko spēku apvienotāja, kas iestājās par Latvijas valstiskumu. Uz to norāda arī Valkas sanāksmes dienās izplatītais uzsaukums “Visiem latviešiem!”, kura autors bija Kārlis Skalbe: “Latvieši! Lielais atlaišanas vārds ir atskanējis: pašnoteikšanās tautām! Negaidat vairs citas atlaišanas! Ņemat sev paši, ko vēsture jums dod, un esat gatavi notīrīt savas durvis no svešiem apspiedējiem! Ņemat sev paši šo zemi, kuru mūsu tēvi pirkuši ar saviem asins sviedriem, un ceļat tur labāku valsti nekā tā, kura tagad iet bojā. Lai dzīvo apvienotā Latvija!” Vairākums vēsturnieku mūsdienās noraida tēzi, ka toreiz Valkā būtu faktiski proklamēta Latvijas valsts. Drīzāk tas bija neatkarīgas valsts pieteikums, jo LPNP nebija pārstāvēti ietekmīgie sociāldemokrāti kā vēlāk 1918. gada 18. novembrī. Nebija arī minoritāšu delegātu. Turklāt puse Latvijas teritorijas atradās vācu okupācijas varā. Pret neatkarību bija pat atsevišķi LPNP dalībnieki, piemēram, sociālrevolucionāru jeb eseru pārstāvis Augusts Kirhenšteins, pēc kura domām bija jāturas pie Raiņa lozunga ”Brīva Latvija brīvā Krievijā”. Tajā pašā laikā LPNP darbojās tādi vēlāk neatkarīgajā valstī pazīstami politiķi kā V. Zāmuēls, K. Pauļuks, J. Rubulis, Z. A. Meierovics, J. Čakste, literāti Kārlis Skalbe un Jānis Akuraters.

LA.lv