Ekonomika
Bizness

Būtiska informācija ceļotājiem: izmaiņas tūroperatoru darbībā0

Ceļotāju lielākai aizsardzībai ieviesta stingrāka uzraudzība tūrisma aģentu un operatoru darbībai, informē Ekonomikas ministrija par šodien valdībā pieņemtajiem noteikumiem, kas stāsies spēkā 1. jūlijā.

Pēc “Lursoft” datiem Latvijā 437 komersanti savu darbības veidu ir norādījuši kā tūrisma operators vai tūrisma aģents un sniedz kompleksus tūrisma pakalpojumus.

Izmaiņu mērķis ir izvairītos no gadījumiem, kad notiek krāpnieciskas darbības attiecībā uz samaksāto naudu par ceļojumu.

Jaunais regulējums paredz, ka tūrisma aģentiem un operatoriem ir jāsaņem speciāla atļauja (licence), kas ļaus komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzējiem organizēt un pārdot kompleksos tūrisma pakalpojumus jeb ceļojumus (t.i., transporta pakalpojumi + viesnīcas + ekskursijas, utt).

Licences ikgadējās valsts nodevas apmērs ir 40 eiro un tas tiks ieskaitīts valsts budžetā lai nepieciešamības gadījumā varētu segt ceļotāju repatriāciju jeb atgriešanu valstī tūrisma pakalpojuma sniedzēja likviditātes problēmu gadījumā.

“Līdz ar licenču ieviešanu patērētājs varēs būt drošs par savu ceļojuma izvēli, iegādājoties to no licencēta tūrisma pakalpojuma sniedzēja. Licencēšanai ir pārejas periods – viens gads, līdz ar to visiem tūrisma aģentiem un tūrisma operatoriem ir jābūt licencētiem no 2019. gada 1. jūlija,” ziņo EM.

Ministru kabineta noteikumos ir paredzēts nodrošinājuma apmērs tūrisma operatoriem un saistīto tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Nodrošinājums ir apdrošināšanas polise vai kredītiestādes izsniegta garantija, kas ir jāsniedz visu to maksājumu atmaksāšanai, kurus veikuši ceļotāji vai kuri veikti ceļotāju vārdā, ja tūrisma pakalpojuma sniedzējs nespēj pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos pakalpojumus.

Minimālā nodrošinājuma apmērs noteikts atkarībā no tūrisma pakalpojuma sniedzēja komplekso vai saistīto tūrisma pakalpojumu iepriekšējā gada apgrozījuma un teritorijas, kādā tūrisma pakalpojuma sniedzējs savus pakalpojumus sniedz.

“Līdz ar to, patērētājs varēs justies drošs, ka, iegādājoties ceļojumu, kas ilgst vismaz divas dienas, vai tajā ir iekļauta naktsmītne, saņems atpakaļ visu savu samaksāto naudu, ja pakalpojums netiek sniegts tūrisma operatora vai saistīta tūrisma pakalpojuma sniedzēja likviditātes problēmu dēļ,” skaidro ministrija.

Ministru kabineta noteikumos noteikta arī kompleksā un saistītā tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtība; tūrisma pakalpojumu līgumu saturs un dokumenti, kas jāizsniedz ceļotājam pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma; tūrisma pakalpojuma sniedzēja un ceļotāja tiesības un pienākumi; ceļotāja tiesiskās aizsardzības līdzekļi attiecībā uz neatbilstībām noslēgtā tūrisma pakalpojuma līguma izpildē; kā arī ceļotāja tiesības uz pakalpojuma cenas samazinājumu vai kompensācijas saņemšanu.

Izmaiņas paredz “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem”.

LA.lv