Ekonomika
Bizness

Eiropas dzelzceļu vadītāji aicina EK saglabāt finansējumu dzelzceļam0

Pagājušajā nedēļā, 21.februārī Briselē Eiropas dzelzceļa infrastruktūras kopienas (CER) ģenerālās asamblejas Vadības komitejas sēdē, kurā piedalās arī VAS “Latvijas dzelzceļš” prezidents Edvīns Bērziņš, komitejas dalībnieki vienojās CER kopienas vārdā aicināt Eiropas Komisijas prezidentu Žanu Klodu Junkeru saglabāt finansējumu dzelzceļa infrastruktūras un attīstības projektiem arī nākamajā Eiropas Savienības finanšu plānošanas periodā.

CER kopā ar Eiropas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju asociāciju (EIM) intensīvi strādā pie tā, lai nodrošinātu pietiekamu finansējumu dzelzceļa nozarei arī nākamajā periodā – pēc 2020.gada.

Eiropas dzelzceļa uzņēmumu vadītāji, tostarp LDz, vēstulē uzsver nepieciešamību turpināt darbu pie dzelzceļa konkurētspējas palielināšanas. Tas paredz piemērota finansēšanas modeļa izveidi infrastruktūras un dzelzceļa sistēmu uzlabošanai, kā arī Eiropas transporta tīkla attīstību, pilnveidojot savienojumus. Tāpat uzsvērta arī finansējuma nepieciešamība pētniecībai un inovācijām, ko nav iespējams finansēt tikai no atsevišķu valstu un dzelzceļa uzņēmumu budžeta.

Plānots, ka kopīgo vēstuli CER nosūtīs arī EK transporta komisārei Violetai Bulcai un budžeta komisāram Ginteram Etingeram, kā arī katras dalībvalsts valdību vadītājiem un nozaru ministriem.

Jānorāda, ka tiekoties ar CER Vadības komiteju, Transporta komisāre Violeta Bulca apliecināja, ka nākamā perioda finansējums dzelzceļa nozarei netiks samazināts, kā arī sarunā uzsvēra nepieciešamību turpināt ieviest elektronisko dokumentu apriti, tādējādi mazinot birokrātiju un paaugstinot lēmumu pieņemšanas efektivitāti. Komisāre uzsvēra, ka dalībvalstīm pašām jābūt aktīvām pieejamā finansējuma apgūšanā, realizējot iesāktos projektus un uzsākot jaunus.

LDz prezidents Edvīns Bērziņš apliecināja, ka infrastruktūras projektu īstenošana dzelzceļa modernizācijai, kā arī pāreja uz digitālu dokumentu apriti pilnībā atbilst uzņēmuma stratēģijai, saskaņā ar kuru LDz turpina gan modernizēt kustības vadību, gan pilnveidot digitalizācijas procesus, gan arī īstenot videi un konkurētspējai tik nozīmīgo dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektu.

VAS “Latvijas dzelzceļš” ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”.

LA.lv