×
Mobilā versija
Brīdinājums +18°C
Bernhards, Boriss, Rojs
Svētdiena, 19. augusts, 2018
18. aprīlis, 2018
Drukāt

Gatavo īrnieku izlikšanas likumu (98)

Foto - ShutterstockFoto - Shutterstock

Pašlaik īrnieku var izlikt tikai ar tiesas spriedumu, bet turpmāk to varēs bezstrīda kārtībā.

Jaunais Dzīvojamo telpu īres likumprojekts, kurš denacionalizēto namu iedzīvotāju, kuri pret pašu gribu kļuvuši par īrniekiem, protestu dēļ kopš pagājušā gada oktobra iestrēdzis valsts sekretāru sanāksmē, drīzumā tomēr varētu tikt virzīts izskatīšanai Ministru kabineta komitejā un pēc tam uz Ministru kabinetu. Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders stāsta, ka likumprojekts tiks virzīts tā sākotnēji ministrijas darba grupā sagatavotajā redakcijā.

 

Gan ātrāk, gan vienkāršāk

Atšķirībā no pašlaik spēkā esošā likuma “Par dzīvojamo telpu īri” jaunajā likumprojektā paredzēti vairāki būtiski grozījumi, kas izīrētājam nepārprotami dotu lielākas tiesības izlikt īrnieku no dzīvokļa ātrāk un vienkāršāk.

Visi īres līgumi būs jāreģistrē Zemesgrāmatā. Pašlaik likums to neparedz.

Nopērkot īres dzīvokļu namu, jaunajam īpašniekam vairs nebūs saistoši ar īrniekiem agrāk noslēgtie, Zemesgrāmatā nereģistrētie īres līgumi. Pašlaik ar agrāko izīrētāju noslēgtie īres līgumi ir saistoši jaunajam īpašuma ieguvējam.

Pašlaik īrnieku var izlikt tikai ar tiesas spriedumu, bet turpmāk to varēs bezstrīda kārtībā, ja beidzies īres līgums termiņš, ja, pārdodot īres namu, agrāk noslēgtie īres līgumi nav bijuši reģistrēti Zemesgrāmatā vai ja atstāt īrēto dzīvojamo telpu ir īrnieka pienākums.

Likumprojektā paredz, ka visi īres līgumi jānoslēdz tikai uz noteiktu laiku. Bet tas nozīmē, ka vairs nebūtu spēkā agrāk noteiktie beztermiņa līgumi. Īres līguma termiņu nevarēs pagarināt, tā vietā būs jānoslēdz jauns īres līgums, norādot tajā īres termiņu.

Atšķirībā no pašlaik likumā noteiktā, jaunajā likumprojektā tāpat paredzēts, ka īrnieka ģimenes piederīgie nevarēs iegūt dzīvokļa īres tiesības. Ja īrnieks, ar kuru bijis noslēgts īres līgums, devies viņsaulē, tad viņa piederīgie divu mēnešu laikā varēs prasīt noslēgt jaunu īres līgumu, nemainot agrāk noslēgtā īres līguma noteikumus.

Pašlaik par īres maksas paaugstināšanu izīrētājam jābrīdina īrnieks vismaz sešus mēnešus iepriekš. Toties jaunajā likumprojektā par to nekas nav teikts. Tā vietā ir norāde, ka izīrētājs var paaugstināt īres maksu, ja īres līgumā ir paredzēti noteikumi un kārtība īres maksas paaugstināšanai. Tā kā īres līguma noteikumus izvirza izīrētājs, viņam arī būs tiesības to paaugstināt pēc saviem ieskatiem.

 

Protesti paliek bez atbildes

Kā zināms, pērn oktobrī, kad likumprojektu izsludināja, denacionalizēto namu īrnieku tiesību biedrība “Ausma”, Latvijas Īrnieku apvienība, Latvijas Denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācija, Latvijas Cilvēktiesību komiteja bija iesniegušas protestu Valsts prezidentam R. Vējonim, Ministru prezidentam M. Kučinskim, tieslietu ministram Dz. Rasnačam, pieprasot atteikties no šāda likumprojekta virzīšanas.

Denacionalizēto namu īrnieku tiesību biedrības “Ausma” valdes priekšsēdētājs Klementijs Rancāns atzīst, ka viņa pārstāvētā biedrība ne no viena adresāta nekādu atbildi jo­projām nav saņēmusi. Viņaprāt, jaunais likumprojekts būtībā paredz to, ka īrniekam vairs nebūtu nekādu tiesību palikt dzīvoklī, kurā viņš savulaik iegājis nevis patvaļīgi, bet ar valsts vai pašvaldības piešķirtajām tiesībām, noslēdzot īres līgumus, kuru noteikumus būtībā nodiktēja izīrētājs.

“Tā kā izīrētājam būs tiesības noteikt īres maksu pēc brīvā tirgus cenrāža, īrnieki, sevišķi vecāka gadagājuma ar mazām pensijām, tādu īri nekad nevarēs samaksāt. Viņu izlikšana būs tikai laika jautājums un, kā melns uz balta lasāms likumprojektā, bezstrīda piespiedu kārtībā,” saka Klementijs Rancāns.

 

Min izliekamo skaitu

Savulaik pieņemot likumus “Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem” un “Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā”, tie noteica valdības pienākumu sagatavot likumu “Par kompensācijām”, kurā paredzētu izmaksāt iedzīvotājiem atlīdzību par zaudētajiem dzīvokļiem. Taču par šo likumu apzināti aizmirsa, atstājot denacionalizēto namu īrniekus likteņa varā.

Ekonomikas ministrijā nenoliedz, ka jaunais likumprojekts, ja tas izies cauri Saeimai, vissāpīgāk varētu skart denacionalizēto namu dzīvokļu īrniekus. Vien kalkulē, cik pēc skaita varētu būt to, kurus varētu izlikt ātrāk un vienkāršāk. Pēc Ekonomikas ministrijas aplēsēm, šādu mājsaimniecību skaits neesot lielāks par 1500. Biedrības “Ausma” pārstāvis Klementijs Rancāns uzskata – lai apietu piedāvātā risinājuma bīstamību, Ekonomikas ministrija tīšām slēpj patieso denacionalizēto māju īrnieku skaitu, kuriem vēl ir vecie beztermiņa īres līgumi. Par viņu patieso skaitu ziņas varētu sniegt Centrālā statistikas pārvalde, ja vien to ministrija pieprasītu. Bet ministrijas valsts sekretāra vietnieks E.Valantis biedrībai rakstiski atbildējis, ka to nedarīs.

Pēc denacionalizēto namu īrnieku tiesību biedrības “Ausma” aplēsēm, visā valstī ir aptuveni 20 000 šādu ģimeņu vai 60 000 cilvēku, pieņemot, ka vienā ģimenē ir trīs cilvēki.

Pievienot komentāru

Komentāri (98)

 1. Nu mums taču vis priekš ģimenēm. Lai tik aizbraukušie atgriežas 😂

 2. Kāpēc tu neej pie ārsta. Steidzīgi to dari, diagnoze ir skaidra, vajag tikai izrakstīt zāles.

 3. Vienlaikus Ekonomikas ministrijas nomenklatūras pārstāvis atbildē nekaunas atsaukties uz tiesībsarga nekorekto un necienīgo, varētu teikt, nekompetento secinājumu:

  1)”… sociālo tiesību īstenošana atkarīga no katras valsts ekonomiskās situācijas [..], cieši saistīta ar katras valsts iespējām…” Kāds sakars “ekonomiskajai situācijai” ar valsts nolaidīgo vai bezatbildīgo attieksmi, pretenzijā minētās valsts likumu normas nepildot un apejot?

  2) “… nostiprinātās tiesības uz mājokli nenozīmē, ka valstij ir pienākums katram piešķirt mājokli pēc viņa pieprasījuma un vēlmēm…” Pajautāsim tiesībsargam un EM departamenta direktoram Mārtiņam Auderam, kurš parakstījis šo vēstuli, kad un kurš denacionalizēto māju īrnieks ir prasījis piešķirt dzīvokli, ko nav pelnījis, ar motīvu – “man vajag, man pienākas”?
  Denacionalizēto māju īrnieki prasa izpildīt pretenzijā uzskaitīto normatīvo aku noteiktos nosacījumus un nepieļaut, novērst atšķirīgos dzīvojamo māju privatizācijas noteikumus, jo, vieniem dodot tiesības privatizēt īrētos dzīvokļus, citai grupai to liedzot, tiek pārkāpts Civillikuma 1587. pants, dzīvokli nododot trešajai personai bez zaudējumu atlīdzināšanas, bez kompensācijas nodrošināšanas, kas noteikta minētajā AP lēmumā.

  3) “… tiesības uz mājokli nenozīmē, ka valstij jāgarantē personas tiesības uz mājokli konkrētā īpašumā…” – kad, kādā dokumentā, kurš īrnieks ir prasījis nodrošināt tiesības uz mājokli konkrētā īpašumā, kad tiek prasīts novērst pieļauto diskrimināciju – atšķirīgu privatizācijas politikas realizēšanu pret atsevišķām iedzīvotāju grupām, kad vieni varēja privatizēt vienādos apstākļos piešķirtos dzīvokļus – iegūtās tiesības nodrošināt uz mūžu, bet citiem, denacionalizēto māju īrniekiem, šīs iegūtās tiesības (CL 3., 1229., 1587. p.) tika atņemtas un netika kompensētas ar citu dzīvokli vai kompensāciju naudā.

  4) “… Satversmes 105. pants neparedz personas subjektīvās tiesības uz valsts garantētu īpašuma minimumu, piemēram, dzīvokli,” – atbildiet, lūdzu, kāds te sakars Satversmes 105. pantam ar valsts garantētu īpašuma minimumu, kad šī konstitūcijas norma nosaka ko citu – ka “ikvienam ir tiesības uz īpašumu”. “Īpašumu (lasi: valsts vara) nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību​.”

  Neviens īrnieks nav prasījis garantēt īpašuma minimumu, bet gan neatņemt jau iegūtās īres tiesības uz mājokli un nodrošināt tā privatizāciju vai to kompensēt.

 4. No kāda raksta:
  Vienlaikus Ekonomikas ministrijas nomenklatūras pārstāvis atbildē nekaunas atsaukties uz tiesībsarga nekorekto un necienīgo, varētu teikt, nekompetento secinājumu:

  1)”… sociālo tiesību īstenošana atkarīga no katras valsts ekonomiskās situācijas [..], cieši saistīta ar katras valsts iespējām…” Kāds sakars “ekonomiskajai situācijai” ar valsts nolaidīgo vai bezatbildīgo attieksmi, pretenzijā minētās valsts likumu normas nepildot un apejot?

  2) “… nostiprinātās tiesības uz mājokli nenozīmē, ka valstij ir pienākums katram piešķirt mājokli pēc viņa pieprasījuma un vēlmēm…” Pajautāsim tiesībsargam un EM departamenta direktoram Mārtiņam Auderam, kurš parakstījis šo vēstuli, kad un kurš denacionalizēto māju īrnieks ir prasījis piešķirt dzīvokli, ko nav pelnījis, ar motīvu – “man vajag, man pienākas”?
  Denacionalizēto māju īrnieki prasa izpildīt pretenzijā uzskaitīto normatīvo aku noteiktos nosacījumus un nepieļaut, novērst atšķirīgos dzīvojamo māju privatizācijas noteikumus, jo, vieniem dodot tiesības privatizēt īrētos dzīvokļus, citai grupai to liedzot, tiek pārkāpts Civillikuma 1587. pants, dzīvokli nododot trešajai personai bez zaudējumu atlīdzināšanas, bez kompensācijas nodrošināšanas, kas noteikta minētajā AP lēmumā.

  3) “… tiesības uz mājokli nenozīmē, ka valstij jāgarantē personas tiesības uz mājokli konkrētā īpašumā…” – kad, kādā dokumentā, kurš īrnieks ir prasījis nodrošināt tiesības uz mājokli konkrētā īpašumā, kad tiek prasīts novērst pieļauto diskrimināciju – atšķirīgu privatizācijas politikas realizēšanu pret atsevišķām iedzīvotāju grupām, kad vieni varēja privatizēt vienādos apstākļos piešķirtos dzīvokļus – iegūtās tiesības nodrošināt uz mūžu, bet citiem, denacionalizēto māju īrniekiem, šīs iegūtās tiesības (CL 3., 1229., 1587. p.) tika atņemtas un netika kompensētas ar citu dzīvokli vai kompensāciju naudā.

  4) “… Satversmes 105. pants neparedz personas subjektīvās tiesības uz valsts garantētu īpašuma minimumu, piemēram, dzīvokli,” – atbildiet, lūdzu, kāds te sakars Satversmes 105. pantam ar valsts garantētu īpašuma minimumu, kad šī konstitūcijas norma nosaka ko citu – ka “ikvienam ir tiesības uz īpašumu”. “Īpašumu (lasi: valsts vara) nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību​.”

  Neviens īrnieks nav prasījis garantēt īpašuma minimumu, bet gan neatņemt jau iegūtās īres tiesības uz mājokli un nodrošināt tā privatizāciju vai to kompensēt.

 5. Nu ja man dod dzīvokli ar super euro remontu,un regulāri nomaina visu kas jāmaina un paši arī remontē Ja man nav jāstiepj uz 5 stāvu malku,un žurkas neskrien pa māju sijām…ok tad vēl saprotu par ko maksāju.Bet zinot savu veco skopuli apsaimniekotāju,kur visu stutē uz puņķiem..zinu tik ka naudu plēsīs gan vairāk.Dzīvokli nenopirkt,jabrauc prom.

 6. …kuri pret pašu gribu kļuvuši par īrniekiem… pirmais teikus super! Kas tad viņi bija pirms tam, īpašnieki?

 7. Tu pie ārsta biji? Noteikti aizej, citādi tu piesārņo komentārus, ko neviens nelasi – pats lasi un priecājies – tā ir smaga slimība, ej ārstēties..

 8. sen bija laiks. tie padomju laiku īrnieki pa lielam jau apmiruši, uz viņu līgumu pamata parazitē bērni un mazbērni. ja tiešām kādam vecajam jāpalīdz, tad priekš tam ir sociālie dienesti. nevis namīpašnieki.

  • Tieši tā Ati. Kad vienreiz šie ļautiņi sapratīs, ka nevienam nekas tāpat vien nepienākas. Gribi dzīvot centrā, bet naudas nepietiek, tad maini dzīvesvietu. Bet nē. Lai īpašnieks dāvina. Turklāt bieži vien īipašnieks ir to pēctecis, kuru šo brēkātāju priekšteči izzsūtīja uz Sibīriju. Interesanti, ja īpašnieku vietā būtu viņi, vai viņi par velti izdāļātu dzīvokļus?

  • Ir nekorekti teikts “parazitē”. Pirmsreformas īrnieka bērni-mazbērni turpina īrēt dzīvokli uz esošā likuma un Satversmes sprieduma pamatā, tāpēc, ka īres līgums ir saistošs jauniem izīrētājiem. Ja gribas apgalvot un apvainot visus īrniekus ar beztermiņa īres līgumiem, kā viņi nemaksā par īri, tad ir saprotāms, ka tam nav pamata. Ir zināms, ka īpašniekiem vēlams paaugstināt un paaugstināt īres maksu, un kā valstim vēlams saņemt vairākumu vairāk nodokļus un nodevas. Tieši af tādu nolūku ir izstrādāts jaunais īres likumprojekts – lai izspiestu vairāk naūdas namīpašniece un valsts interesos. Tā nav godīgā politika.

 9. Nu, ir pazīstams namīpašnieks un šis zin stāstīt kā īrnieki nolaž namu, neko negrib maksāt, un vaļā tikt no šiem nav iespējams, jo šos sargā likums. Var saprast īrniekus, taču namsaimnieks arī ir cilvēks, turklāt ir uzņēmis lielus finansiālos riskus un ir daudz par ko atbildīgs.

  • Vai namsaimnieki muļķi? Atbildēt

   Kādēl viņi spīdzina īrniekus? Taisnība, vajadzēja iet kopā ar īrniekiem un pieprasīt valsti un pašvaldības pārtraukt naidu un nemierus vieniem, pret otriem, nokārtot īrnieku kompensāciju no privatizācijas fonda un būtu viss mierā. Nu, nē, privaizācijas naudu notrallināja un tagad tieciet galā namīpašnieki un īrnieki paši – kurš kuru iznīcinās.

   Tik elementārs risinājums, bet nē viena daļa apsaimniekošanas firmas, alkatības dzītas, izrīkojas krimināli pret īrniekiem – kurš kuru. Vai tā ir tiesiska valsts?

 10. Annai – “Šie cilvēki vēl no komunistu okupācijas gadiem, nu jau vairāk kā 25 gaude parazitē uz cita rēķina, novedod namus nožēlojamā stāvoklī un visu šo ceturtdaļgadsmitu paši nav darījuši neko………….lai risinātu šo jautājumu, bet turpina parazitēt uz citu iedzīvotāju rēķina.”
  Iedomājies, ne tikai no okupācijas gadiem, bet vēl senāk, no iepriekšējiem Ulmaņlaikiem mans vectēvs sāka īrēt dzīvokli 1934.gadā celtā mājā Rīgas centra nomalē. Mēs zinājām bijušos īpašniekus, kas aizlaidās uz ārzemēm, palika vien bērnutriekas skartais dēls invalīds, kurš to māju atguva. Bet viņam nepaveicās ar medmāsu, tā viņu ātri novāca un tika pie testamenta. No nožēlojamā stāvokļa mēs paši šo namu izpestījām, regulāri namu pārvaldei prasot tekošā jumta remontu, bet dzīvoklī bez ērtībām ierīkojot individuālo gāzes apkuri (ar visu projektēšanu un saskaņošanu), silto ūdeni, regulāri remontējot un saglabājot visas autentiskās vēsturiskās vērtības. Parazīti ir tie, kas privatizēja jaunuzbūvētos dzīvokļus ar ērtībām, un kam nebija šos gadus jāuztur ar lielajām īres maksām savtīgie īpašnieki.

 11. Likumi sev un saviem tuvākajiem. Otrā daļa. Pirmo skat. portālā Pietiek.com

 12. Nav ticams ka tiks pieņemts šāds ļaunprātīgs likums.

 13. Migrantiem sadeva dziivokljus, vieteejie – kursh nu vareeja ceela maajas-es arii.Un tagad man sho maaju var atnjemt, ja no savas milziigaas pensijas nevareeshu nomaksaat nodokli!

 14. Neesmu jurists, taču domāju, vai tiešām ir tik galīgi neiespējami aizrakties līdz pirmsākumiem – 90 – jos gados pieņemtajiem denacionalizācijas likumiem?! Tie taču ir acīmredzami netaisnīgi. Varbūt atrastos kāds labs jurists, kurš varētu ierosināt un noformēt šīs lietas LV tiesās, bet, ja tas (visdrīzāk) nepalīdzēs, tad griezties ECT! Un būtu tiešām svētīgi, ja izdotos saukt pie atbildības šo likumu pieņēmējus. Ja nu tas galīgi nav iespējams, tad vismaz izveidot viņu sarakstus un publicēt zem virsraksta “Latvijas kauns”!

  • Māju krāpnieki ķēves septītajā augumā mantinieki parupējās un tika pieņemt “likums par atrunu’Cilvektiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas ignorēšanai. Un Aeropas Cikvēkties;ibu ties;a Ineta Ziemele “veiksmīgi” aizstāvēja valsts intereses, lai pēc termiņa beigām ieņemtu tikpat svarīgu amatu – Satversmes tiesā un tas viņai par augstu “profesionalitāti” tika amats sagādāts. Paskatieties, kadu spriedumu viņa ir taisījusi zemes zem daudzdzīvokļu mājas dalītā īpašuma sakarā – VISS SPRIEDUMS PAMATOTS UZ zīlēšanu “KAFIJAS BIEZUMOS”, uz viedokļiem, neviena vienīga argumenta. Tauta tiek pakļauta kā vergi. Minētajā spriedumā vienas netaisnības celtas gaismā par dzīvokļu īpašnieku bagātību un zemes īpašnieku nabadzību. Pat slvenai Mārtiņš Auders debatēja ar saviem viedokļiem. TIESĪBSARGS vispār liekas, ka tautas ienaidnieks.

 15. Man prieks, ka LA šoreiz aizstāv netaisnīgi cietušos, taču atgādināšu, ka šo likumu pieņēmēji savulaik avīzē bija bieži viesi un lielā cieņā. Viens no tiem – advokāts Grūtups, kurš ļoti profesionāli noformēja visus šos likumus par denacionalizāciju. Kad viņš nomira (šis ir tas gadījums, kad gribas teikt – nosprāga), tad LA veltīja viņam slavinošus difirambus – cik nacionāls bijis un cik aristokrātiskas asinis viņā ritējušas.
  Bet Rancāna k-gam gribētu ieteikt izsludināt protesta akciju, kurā aicināt piedalīties ne tikai tos, kuri cietuši no denacionalizācijas, bet arī visus tos, kuriem nav vienalga, kas notiek valstī. Es noteikti iešu, kaut man paveicās un dzīvoklis pieder man pašam, nevis īpašniekam, kaut arī 90 – jos gados es arī knapi izspruku no šāda likteņa. Ja vajadzēs, ņemšu līdz pamatīgu mietu. Jo tiešām – cik tad ilgi var!

 16. Varbuut nav par teemu,bet arii aktuaali-migrantiem sadeva dziivokljus,vieteejie kursh nu vareeja ceela maaju-es arii. UN TAGAD man sho maaju atnjems, ja no savas milziigaas pensijas nevareeshu nomaksaat nodokli!

 17. Vai tad tiešam ministri un deputati varēs pieņemt tādu ļauprātīgu likumu ? Neticami, ka šādu ļaunumu proklamēs.

  • Nevis ļaunprātīgs, bet ļoti godīgs likums. Katrs var izvēlēties īrēt dzīvokli sev pa kabatai. Īres maksa būs godīga, jo negodīgu jau neviens nemaksās. Un saimniekam tukšs dzīvoklis nav vajadzīgs.

   • Saimniekam tukšs dzīvoklis nav vajadzīgs? Bet ir daudzi nemākulīgi saimnieki, ārzemēs dzīvojoši saimnieki, kuru ēkas Rīgas centrā ne tikai ir tukšas, bet pat pūst… Tad kā to lai izskaidro?

 18. Izlikšanas likums? Vai nav par skaļu teikts? Vai tad īres nami nav domāti izīrēšanai, tātad kāda gan jēga izlikt īrniekus, kas maksā īri? Īpašnieks noteiks īri kādu grib? Nu ss portālā var apskatīties cik maksā īre, un neviens īpašniekam vairāk kā tirgus cenu nemaksās. Par ko te trako vispār?

  • Malacis, labi proti argumentēt savas alkatīgās intereses! Tikai tīšuprāt aizmirsi, ka te runa neiet par dzīvokļu izīrēšanu, bet gan par savulaik atsevišķu cilvēku un grupu interesēs pieņemtiem ļoti netaisnīgiem likumiem, kuri šos cilvēkus pret viņu gribu padarīja par īrniekiem, nevis savu dzīvokļu īpašniekiem.

   • Paga, paga, Samuraj! Par “savu dzīvokļu īpašniekiem”? Par kādu “savu”? Tu vispār saproti, ka runa iet par nacionalizētajiem dzīvokļiem, par citiem atņemtu, faktiski zagtu mantu?

    • Nekaķis, nav jānervozē! Runā visu laiku iet par to, ka visiem ir jābūt vienādas tiesības, kā arī tiesības uz privatizāciju. Vai kaut viens bija privatizēja svešo īpašumu? Nē, pareizi. Visi, ar vienādām tiesībām, īrēja valsts vai pašvaldības dzīvokļus, ieskaitot arī tos, kas pēc denacionalizācijas kļuva par privāta namīpašnieka īrniekiem (pret savu gribu, vai bez izvēles, jo iepriekš neviens nevarēja par to iedomāties). Šajā sakarībā ir jāsaprot, ka “savu dzīvokli privatizēt” nenozīmē denacionalizēto ja mājā, bet tas nozīmē: privatizēt kā alternatīvi piedāvāto valsts vai pašvaldības dzīvokli denacionalizētā nama dzīvokļa vietā. Vot tikai tādā gadījumā varētu teikt “viens likums visiem”. Mums taču nav viena likuma visiem! Jo vieniem ir dotas tiesības privatizēt īrējamo dzīvokli, bet citiem tās ir atņemtas, bez kompensācijas. Vara nepilda likumu: spekā esošā likuma “Par dzīvojamo telpu īri” Pārejo noteikumu 14. punktā likumdevejs uzdod Ministru kabinetam izstrādāt kompensācijas mehanismus denacionalizēto namu īrniekiem, lai nepieļautu diskrimināciju! Tagad vara gatavojas ar jaunu (mūsdienīgu) likumu izspiest tos īrniekiem no dzīvokļiem bez tiesas, izbeidzot ar viņiem īres attiecības… Nu i nu…

   • Es arī kādreiz dzīvoju saimnieka mājā; sen jau savs dzīvoklis. Pagājuši 20 gadi, izaugusi jauna paaudze, sen varēja dzīvokļa jautājumu atrisināt, nevis dzīvot ‘šeit un tagad’.

  • paldies cirks, gandrīz vienīgais sakarīgais komentārs te! Nezinu kāpēc, kad ir runa par uzņēmēdarbības vides sakārtošanu uzrodas bars ar īdētājiem, kas skumst pēc vecās kārtības. Laikam būra zvērs paliek būra zvers…

 19. Beidzot! Nu taču tie lūzeri sapratīs, ka nevar visu mūžu citam uz kakla dzīvot! Tizleņi vēl savairojušies un tikai kačā pravas! Nekā nebija, ja nespēj maksāt tirgus cenu, lasies!

  • Pilnīgi pareizi. Visādu citādu īrnieku pēc dažādiem iemesliem, laikam vairā par parādiem pirms gadiem izlika ap 40 000 ( četrudesmit tūkstoši) ģimeņu vai 120 000 cilvēku, kur bija innvalūdi, bērnim vecui un jauni cilvēki. Domāju, ka viņu aptuveni puse devās ceļojumā projām no Latvijas un nekad neatgriezšies. Lūzeri, negrib maksāt, vergi, prom no mana īpašuma. Tā ir īsta valsts politika – būs investīcijas, dzīvokļu tirgus un nauda nāks valsts kasē griezdamās – no namīpašniekiem, arī no nomas maksas pagalmu autostāvvietu (ak sagribēja, to nu gan mēs nemaksājam).

   Pareizi dara Mārtiņš Auders – virza “troiku” tiesu likumu un ko tu viņam padarīsi? ietas darba un dzīvei pietiks Anglijā, Nīderlandē. Arī Merķele būs priecīga par Audera mākslu pildīt savu amatu. Tikai nedomājiet, ka šo likumu pieņems pirms vēlēšanām – pagaidīs, lai pāriet troksnis, likums lai noguļas Saeimā, kad nosūtīs. Uz priekšu, uz “troiku” tiesu uzvaru Latvijā.

 20. Pilnīgi normāli,vienreiz būs kārtība dzīvokļu jautājumā.jo īpašnieks ir un paliek īpašnieks,un īrniekam tas ir jāsaprot,un ja īpašnieks prasa atbrīvot dzīvokli,tas ir jāatbrīvo.Nu nav jau visiem jāspiežas Rīgā vien,lai nāk uz mazpilsētām,reģionu centriem,tur vieglāk iegādāties dzīvokli.

 21. Ja nepietiek apamaksāt Rīgā, tad Latvijas mazpilsētās, ciemos stāv tūkstošiem tukši dzīvokļi, kurus tikai par komunālo maksājumu cenu, Jums izīrēs. Kāpēc Anglijā, Vācijā utt., ja nevar apmaksāt, cilvēki, it sevišķi pensionāri, pāriet uz mazākiem dzīvoklīšiem, vai apvienojas? Tāpēc, ka kapitālismā par velti neko nedod, kad reiz to sapratīs arī pie mums.

 22. BŪS ATKAL VAIRĀK BEZPAJUMTNIEKU-MUMS JAU NEKO NELEMJ PAR LABU TAUTAI -TIKAI TIEM RIJĒJIEM-ĀRPRĀTS!

 23. Balsojiet, balsojiet, balsojiet par mums ! Balsojiet, balsojiet, balsojiet par mums ! Un viss turpināsies pa vecam !

 24. nu ja nevienu tas neinterese nauda dara savu

 25. Komunālie maksājumu ( visas apsaimniekošanas maksas, ūdens uzsildīšana, apkure, elektrība, gāze u.c. (ūdenim aukstam jābūt par brīvu)) ir % jāpielīdzina Valstī likumā noteiktajam iztikas minimumam. Citādi Nevar no cilvēka prasīt vairāk naudas kā saņem naudu uz rokas.

 26. Vai nav zīmīgi, ka no dzīvokļu privatizācijas visvairāk ieguva Rīgas jauno dzīvojamo rajonu iemītnieki, kur neapšaubāmi dominē no Krievijas ienākušie un viņu ģimenes, tas labi dzirdams 3.autobusā, kur sarunās dominē krievu valoda. Rīgas centra iedzīvotājiem – piga. Par sertifikātiem nopirkt dzīvokli nebija iespējams. Bija variants ar kompensācijām – tās nošmauca. Un jaunais likums rādās būt kronis visam. Jau tas vien, ka īres līgums uz 5 gadiem reģistrējams Zemesgrāmatā, tad beidzas – un pat pie labvēlīga namsaimnieka, reģistrē īres līgumu atkal. Un būtu naivi domāt, ka par reģistrāciju maksās saimnieks – taču īrnieks. Un Zemesgrāmatai atkal vajadzēs jaunus darbiniekus, lai šo murgu realizētu dzīvē.

  • Omīt, ceru, ka saproti, ka šajā gadījumā nav vainīga “Maskavas roka”, bet gan alkatīgie pašmāju bāleliņi, kuri tika pie varas 90-tajos gados un pieņēma savai kabatai izdevīgus likumus. Izskatās, ka arī tagad viņiem lobijs vēl joprojām ļoti spēcīgs. Tas attiecas arī uz zemes piespiedu nomu. Varbūt mums nevajadzētu atstāt denacionalizēto namu īrniekus un zemes nomas likuma upurus vienus, bet sacelties visiem un vienreiz parādīt varenajiem “gde raki zimujut”, kā krievi saka?! Varbūt vajadzētu vienā dienā ņemt rokās rungas un sūdainus kokus un aiziet visiem uz MP un Saeimu?! Ja domāsim – mani tas neskar, jo man paveicies – dzīvoju savā mājā vai dzīvoklī, tad viss turpināsies pa vecam. Šoreiz neskar, bet citās lietās skars!

  • Tāir naida kurināšana. Nauda nepazīst etniskās robežās, plēš no visiem, arī Ušakovs pl’ēš ne mazāk,. tikai viltīgāk, ka mūslatvieši no NA – bendē nost savu tautu atklāti un nepastarpināti, – nepietiek pensijas vai verga algas īres maksai, ārā uz mežu.

 27. Gajat uz barikadem? Nju tad luk jusu nopelnu rezultati, Cig saprotu,LV par maz bezpajumnieku uz ielam ,augshejie 100 sedoshie nevar sagaidit tadu pashu dumpi ka Ukraina “MAIDANU”

 28. LV teritorija tiek mērķtiecīgi atbrīvota no iedzīvotājiem.
  Ja cilvēkiem vairs nebūs NEKĀDU māju sajūta savā valstī – tad pēdējās patriotisma paliekas nomirs ļoti ātri…

 29. Auseklīšu revolūcijas 30. gadadienā un LV 100. – jauna dāvana Latvijas tautai! Dermokrātija rullē, kampēji un oligarhi sajūsmā.

  • Dāvasnas SIMGADEI Atbildēt

   SIMTGADEI gatavo vai jau ir dāvanas: 1) OIKs – elektrībai;2) OIKs – zemes zem daudzīvokļu mājas izpirkums par zelta vērtību Tieslietu miniastrija; 3) OIKs 3 – Ekonomikas ministrija – denacionalizēto māju pirmsreforma īrnieku izmešana uz ielas.

   Gatavojiet čemodānus, jo valsts par tevi neparūpēsies. Merkeļe tevi gaida, jo ātrāk, jo labāk. Ja gribi, prasi patrvēwrumu ciemiņam – Romas pāvestam, viņš atbraukšot apraudzīt izmestā ģimenes s uz ielas.

 30. Beztermiņa līgumu aizliegums pārkāptu cilvēka brīvības. Aizliegums apspiestu gan īrnieku, gan izīrētāju. Cilvēkam var būt svarīgi izīrēt dzīvokli uz mūžu, bet tas viņam būtu liegts un jādzīvo kā viesnīcā.

 31. Kāpēc nerunā par to, ka valdība pieļāva milzu netaisnību? Vieniem veiksminiekiem par sertifikātiem tika dota iespēja privatizēt īrētos dzīvokļus, bet otriem nepaveicās un netika šāda iespēja dota, valdība atļāva māju “denacionalizēt”, uzradās saimnieks un īrnieki kļuva par ķīlniekiem. Valdība varēja dot iespēju izmantot sertifikātus un privatizēt dzīvokļus citā vietā, bet nē, tā vietā valdība pievēra acis un galu galā, pēc visiem šiem gadiem, vēl grasās ķīlniekus izmest ārā no savām dzīvesvietām.

 32. Šādu likumu vajag pieņemt, jo ir vēl palikuši nedzudz cilvēku, kas dzīvo uz namīpašnieku rēķina, neiieguldot tur neko, bet prasot pretī “TIESĪBAS”. Šie cilvēki vēl no komunistu okupācijas gadiem, nu jau vairāk kā 25 gaude parazitē uz cita rēķina, novedod namus nožēlojamā stāvoklī un visu šo ceturtdaļgadsmitu paši nav darījuši neko………….lai risinātu šo jautājumu, bet turpina parazitēt uz citu iedzīvotāju rēķina.
  Steidzami jāpeņem šāds likums, kas pieliktu punktu šim parazītismam un arī cilvēkiem ar mazākiem ienākumiem nav noteikti jādzīvo Rīgas centrā, var atrast piemērotāku un lētāku īres dzīvokli.

  • dod KONKRĒTU ADRESI, čura !!!

   • Annai – nav ko apsaukāt cilvēkus par parazītiem. Atradusies dzīves saimniece…… nu tik grābs naudu, domā, ka kapā to līdzi paņemsi?

  • Apsveicu Annu ar kārtējo vardarbību. Nu ja 1500 tikai, tad ko tur brīnīties, ja 400 000 jau padzīti tīrīt Eiropas viesnīcu tualetes. Aizbrauksi, būs tīras viesnīcas, nesmirdēs.

  • Anna, ko nu lej! Kur tad namīpsnieks liek īrnieku naudu ? Notrallina eksotiskajās zemēs! Īres nauda paredzēta arī īpašuma uzturēšanai, atjaunošanai, apdrošināšanai, utt…,tas viss jau ierēķināts īres naudā. Bet jaunizceptie īpašnieki lielākā daļa ir badakāši, vienmēr par maz!

 33. Tās būs šausmas lielai daļai latviešu iedzīvotājiem

 34. Tās būs represijas pret lielu daļu latviešu Tautu,jo ienakošiem cittautiešiem dalīja dzīvokļus par brīvu,bet Latvijas iedzīvotājam pie dzīvokļa bija neiespējami tikt.arī šodien rindā ņem tikai maznodrošinātos!

  • Vai tad tiešām nesaprotat viena lieta ir nemaksāšana ,bet otra lieta ir līgumi ar beztermiņu .personīgi esmu par grozījumiem kas skar nemaksāšanu,bet lai tik mežonīgā veidā uzmest cilvēkus tas ir ārprāts bet viss vienkārši kādam vajag pusi Rīgas centra izmest un to arī izdarīs ticiet man viss tiek Lobēts!

  • Neticu skaitliem 20 000 vai 60 000 – ja Mārtiņš Auders sāks deportēt īrniekus kopā ar “baltajiem baroniem”, sanāks daudz vairāk – ap 40 – 50 000 ģimeņu. Vēl jau ir ko padzīt no valsts. Lai kā rej alkatīgie, briemoni – īpašumu spekulanti un kurina etniska rakstura naidu, apsaukā par parazītiem, komunistiem vai vēļ ļaunāk, šeit lielāko daļu, ja kas, atklāti sakot, tiek iznīcināti pašuu latvieši (tiek visiem bez atlases) – latvieši vai krievi ēd latviešus un ēd krievus. Lopu vagoni bija pareiza ideja, bet to nedrīkstēja darīt ok ….upanti, kuri 10 vai 100-kārt pārpīlēja. Tagad šos varenos spekulantus (normalie namīpašnieki, tāpat ārzemju latvieši, kuri pārvalda māju paši,ir cita rakstura cilvēki), ārzemju īpašumu apsaimniekotājus, pat baznīcas spīdzina tautu kā noziedznieki.

 35. Ja padomijas laikos mums bija viens ienaidnieks – imperiālisms, tad tagad ir divi: Kremlis un pašu valsts …

  • Pričom tur kremlis? Ko var Krieviju maisīt visās neiedomājamākajās lietās . Mūsu valdība ir tā,kas domā un pieņem visus tos absurdos likumus. Ja nezin ,kā vēl izkāst cilvēkus , tad tagad ar īres līgumiem vien panāks .

 36. Esmu pietiekoši vecs, dzīvoju denacionalizētā mājā, ja šitā fašistu valsts sāks pret mani represijas, tad es sākšu SLEPKAVOT, vispirms fašistu namīpašnieku, pēc tam ministreļus. Man nav ko vairs zaudēt, esmu iedzimts latvietis, bet nāvīgi ienīstu šo profašistisko buržuāziski-homoseksuālo režīmu, atcerieties to, nolādētie riebekļi! Nāvi rijīgajiem buržujiem!!!!

 37. denacionalizētais Atbildēt

  Esmu pietiekoši vecs, dzīvoju denacionalizētā mājā, ja šitā fašistu valsts sāks pret mani represijas, tad es sākšu SLEPKAVOT, vispirms fašistu namīpašnieku, pēc tam ministreļus. Man nav ko vairs zaudēt, esmu iedzimts latvietis, bet nāvīgi ienīstu šo profašistisko buržuāziski-homoseksuālo režīmu, atcerieties to, nolādētie riebekļi! Nāvi rijīgajiem buržujiem!!!!

  • Šādu likumu vajag pieņemt, jo ir vēl palikuši nedzudz cilvēku, kas dzīvo uz namīpašnieku rēķina, neiieguldot tur neko, bet prasot pretī “TIESĪBAS”. Šie cilvēki vēl no komunistu okupācijas gadiem, nu jau vairāk kā 25 gaude parazitē uz cita rēķina, novedod namus nožēlojamā stāvoklī un visu šo ceturtdaļgadsmitu paši nav darījuši neko………….lai risinātu šo jautājumu, bet turpina parazitēt uz citu iedzīvotāju rēķina.
   Steidzami jāpeņem šāds likums, kas pieliktu punktu šim parazītismam un arī cilvēkiem ar mazākiem ienākumiem nav noteikti jādzīvo Rīgas centrā, var atrast piemērotāku un lētāku īres dzīvokli.

   • Ļ.c.Annai Ja ir noslēgts ligums uzturēt kārtīgu dzīvokli,kosmētisko remontu ik pēc 5gadiem ko veic iziretājs,tad kādas pretenzijas?Bet samaksāt par dzīvokli no Latvijas pensijām par neadekvām cenām ko uzliks saimnieks,lai izliktu iedzīvotāju uz ielas -tās gan būs šausmas!

    • Oma – Vēlreiz norādu Jums, nav vajadzīgs parazitēt uz īpašnieka rēķina un vēl prasīt no tā kosmētisko remontu un nav noteikti jādzīvo Antonijas ielā Rīgā. Arī no pensijas var atļauties īrēt labu dzīvokli Olainē, Aizkrauklē vai Preiļu novadā un nav jātēlo bagātnieks, kas grib dzīvot Rīgas centrā – tikai maksāt pilnu maksu par to negrib

     • Es zinu kas tu esi un kur dzīvo.ja vēl slikti izrunāsies,aizbraukšu un nošaušu….bez samaksas.teicu to nopietni.

    • Cien. Oma! Anna nekādā gadījumā nav cienījama! Inteliģents, domājošs, godīgs cilvēks nekad neko tādu neuzrakstītu.

     • “Es” komunistu laiki ir beigušies, sen jau pašam jādomā par sevi, nevis jāgaida, ka valsts visu iedos

     • tā, kā tu, ilgi nedomādams, kampi pa labi un kreisi un priHvatizēji, to kas pienācās ne tikai tev vien ??

    • Ļ.cien. Anna Jūs runājat skarbi, bet patiesi! Cienu Jūsu viedokli, esmu studējusi Rietumos uz nepazīstu komentāros atspoguļoto proleteriātisko viedokli.
     Patīk, nē, bet dzīvojam kapitālismā

     • Latviets biju
      Latviets būšu
      Jo ar ar savu verga algu
      Dzīvē nekr netikšu

      Jo mani gatavojas vēlreiz aplaupīt.

  • Homoseksuāls buržujs Atbildēt

   Protams, heteroseksuālais – proletārieti, kam staļinisms prātiņu izčakarējis! Naiīpašniekam ir PIENĀKUMS tevi uzturēt tikai tāpēc, ka uzskati sevi par iedzimto proletārieti! 27 gadus nodzīvojis citiem uz kakla, tad jau cietums būtu laba vieta, kur pavadīt savas dienas, pavisam nebūtu jāmaksā, pilnīgi kroņa maizē.

 38. Tas ir ārprāts ,ja pieņems tādu likumu kur paliek cilvēk tiesību un satversmes likums .Tas jau ir Likuma nihilismis ,pieņemot vienu likumu mēs parkājam tos likumus kuru esam jau pieņēmuši ,par Irnieku aizardzibu .

 39. Nav runa par nemaksātājiem. Tiem, kas komentāros raksta: “cel pats savu būdu”, novēlu padzīvot uz Valsts noteikto pensiju. Šie cilvēki nav vainīgi, ka savulaik, piedzimuši vai kādu citu apstākļu dēļ dzīvo denacionalizētā namā. Kurp lai viņi dodas, ja vienkārši tāpat tiks izlikti uz ielas?

 40. nu beidzot ledus izkustēsies

 41. Galvenais , ka tautas taisnības cīnītājs un aizstāvis – Tiesībsargs arī to atbalsta :)))
  Nu ja , Biķernieku meža trokšņi taču Latvijai ir svarīgāk , nekā pāris tūkstoši cilvēku uz ielas …

 42. 🙂 Piekrītu , 1500 cilvēka ģimeņu uz ielas Latvijai tāds nieks vien ir ! Ko tad te vispār nozīmē cilvēki ….
  Domāju , ka vēl viņiem vajadzētu uzcelt rezervātu , kaut , kur latgalē , kur viņi varētu strādāt , ēst un gulēt , kā pāris gadsimtus atpakaļ ASV indiāņi. Laikam Auders šo pieredzi labi izstudējis 🙂

 43. Būs vairāk bomźu

  • Ne tikai bomži,bet ari pašnāvnieki ,neredzot izeju savā valstī! Interesanti,vai kāds vēl ies uz balsošanu par šādu valdību?

 44. Sen bija laiks! Nemaksātāji tādi prasti zagļi vien ir.

  • Un ko lai dara maksātāji kas nepatīk saimniekam arī uz ielas?

   • Maksātāji vai nu lai maksā tirgus cenu, vai meklē citu īres dzīvokli par sev pieņemamu cenu,
    Aizkraukle var noīrēt blokmājā dzīvokli par 50 evrikiem.

    • Nopietni ? Jums tas liekas tik vienkārši ? Cilvēkam jāmaina visa sava dzīve otrādāk – citiem berni skolā , poliklīnikas , draugi – A jūs te par Preiļiem runājat … darbs … nudien iejūtīgs cilvēks esat … nav jau ta , ka tie saimnieki pliki un nabagi skraidītu – raust naudu tagad visi grib …
     Tāpat jau daļa majas vairs nav veco līguma īrnieku , bet īrnieki ar jaunajiem līgumiem … tāpēc nezinu par ko te klaigāt …

     • Cienītā, Jums ir taisnība!
      Cilvēkam ir jāmaina dzīvē kas, lai nedzīvotu uz īpašnieka kakla vēl nākamo ceturtdaļgadsimtu…

    • Anna dura iesaka bandītisku risinājumu, cilvēknīdēju politiku. Tu pats, pati vācies prom no Latvijas, kamēr tev neatbrauc pakaļ kāds īrnieku bars. Maršs projām no Latvijas uz Abreni, tur daudz brīvu māju, ko uzpirkt.

    • Anna d … ura iesaka ban … dītisku risinājumu, cilvē … knīdēju politiku. Tu pats, pati vācies prom no Latvijas, kamēr tev neatbrauc pakaļ kāds īrnieku bars. Maršs projām no Latvijas uz Abreni, tur daudz brīvu māju, ko uzpirkt.

 45. TVNET’ā šodien jauks rakstiņš par līdzīgu tēmu: Nekustamā īpašuma burbuļa sekas Spānijā: neskaitāmi «narkotiku dzīvokļi»

 46. Īsts Staļina laiku cienīgs projekts un attieksme: 40 – 60 000 taču tāds nieks vien ir?!
  Tikai, kāpēc tad atzīmējam deportāciju dienas ar melnu sēru lenti karogā, ja vajag tās svinēt?

  • Pietiks dzīvot uz citu rēķina…..cel pats savu būdu!

  • Kad pieņems šo likumu, mums būs vēl viena sēru diena, kad izkārt karogus ar sēru lentēm – “Dzīvojamo telpu īres likuma” pieņemšanas dienā.

   Namīpasnieki Ekonomikas ministram vai Mājokļu departamenta varonim uzcels pieminekli tāpat kā Grutupam ir piemineklis? Arī Godmanim jāceļ piemineklis, jo viņš nepieņēma, nesagatavoja likumu , neizpildīja Augstākaš Padomes 1991.gada 30.oktobra lēmumu “Par kompensācijam”, bet vēl vairā – Ekonomikas ministrja pasludināja, ka šis lēmums nav spēkā, jo AP vairs nav un MP vairs nav. LASI: 1990.gada 4.maija Deklarācija , tātad, nav spēkā EM prāt. Un mēs svinēsi valts SIMTGADI, kad tā nav atjaunota?

   • tā SIMTGADE ir kopš datuma,
    kad uz īsu brīdi nodibināja
    NEATKARĪGU VALSTI,
    nevis
    valsts PASTĀVĒŠANAS PERIODS !
    /
    Boļševiku okupācijas laiku
    NEVAR ietilpināt neatkarīgas
    valsts STĀŽĀ, lai kā to gribētos !!!
    Tā “simtgade” ir viltīga fikcija –
    Rietumu sabiedrības
    maldināšanai !!!
    Miljoni cilvēku pasaulē nodomās,
    ka nemaz tik traki tajos
    padomijas laikos nav bijis,
    ja var ar pompu svinēt –
    tieši tas, ko Kremlis grib
    “ieborēt” pasaulei !

Draugiem Facebook Twitter Google+