Uncategorized

Apstrīdēšana0

Kas un kā var apstrīdēt testamentu? 
Jurijs Jēkabpilī

 

Katru testamentu, kas neatbilst kādam likuma noteikumam, ieinteresētās personas var apstrīdēt. Likums nosaka, ka apstrīdēt testamentu var tikai tie, kas iecelti par mantiniekiem kādā citā pēdējās gribas rīkojumā vai kas testatora miršanas brīdī bijuši viņa tuvākie likumiskie mantinieki.

Taču jāņem vērā, ka arī neatraidāmie mantinieki var izprasīt savas neatraidāmās daļas. Civillikuma 422. pants paredz: testators savam nāves gadījumam var brīvi noteikt par visu savu mantu, vien ar ierobežojumu, ka viņa neatraidāmiem mantiniekiem jāatstāj viņu neatņemamās daļas. Neatraidāmie mantinieki ir laulātais un lejupējie (bērni vai mazbērni), bet, ja tādu nav, tad tuvākās pakāpes augšupējie (vecāki vai vecvecāki).

Testamentu var apstrīdēt, ja nav ievērotas tā formas prasības, kādas sastādīšanai paredz likums, kā arī, ja testaments ir rakstīts maldības, viltus vai spaidu ietekmē, gara slimības stāvoklī un citos īpašos gadījumos. Nezinot, kas testamenta atstājējam esat un kādi pārkāpumi varētu būt tā sastādīšanā, varam sniegt tikai šādu vispārīgu skaidrojumu.

 

LA.lv