Ekonomika
Nauda

Var pieteikties pārmaksātā nodokļa atgūšanai 16

No 1. marta iedzīvotāji var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) gada ienākumu deklarācijas, lai atgūtu gan tā dēvētos attaisnotos izdevumus, gan pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas radies, no 2016. gada 1. janvāra ieviešot gada diferencēto neapliekamo minimumu.

Ja pērn iedzīvotājs saņēmis tikai darba algu, kas nepārsniedza 380 eiro mēnesī, tad tai piemēros gada maksimālo iespējamo neapliekamo minimumu – 12 000 eiro. Tas nozīmē: ja algai katru mēnesi jau bijis piemērots neapliekamais minimums – 75 eiro mēnesī, tad, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, iedzīvotājam būs iespēja atgūt 69 eiro.

Turpretī, ja darba alga 2016. gadā pārsniegusi 1000 eiro mēnesī, tad tai piemēro tikai minimālo neapliekamo minimumu – 75 eiro mēnesī, kas jau parasti ticis piemērots darba vietā, tādējādi nodokļa pārmaksa šim darba ņēmējam neveidosies.

Diferencētā neapliekamā minimuma apmēra aprēķinā ņem vērā gan algu, gan dividendes, gan autoratlīdzību, gan, piemēram, ienākumu no zemes vai cita īpašuma pārdošanas.

Diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēro par to laikposmu, kad iedzīvotājs saņem pensiju vai bijis mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs vai darba ņēmējs šajā uzņēmumā. Pensionāru ienākumiem piemēro tikai pensionāra neapliekamo minimumu – 235 eiro mēnesī jeb 2820 eiro gadā. Ja pensija ir mazāka par 235 eiro mēnesī, tad, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, pensijai nepiemēroto neapliekamā minimuma daļu var piemērot darba algai un saņemt nodokļa atmaksu.

Atgūt pārmaksāto nodokli var, ja iedzīvotājs ir strādājis un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli. 2017. gada laikā pārmaksu par attaisnotiem izdevumiem var pieprasīt par aizvadītajiem trim gadiem.

Kopš pagājušā gada Latvijas iedzīvotājiem vairs nav jādeklarē tie gada ienākumi, kuri, viņiem strādājot un saņemot atalgojumu kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, jau bijuši aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt arī papīra dokumenta veidā, bet tad tai jāpievieno attaisnoto izdevumu apliecinošo dokumentu kopijas (dokumentu oriģinālus uzrāda pēc VID pieprasījuma). Deklarāciju var nosūtīt VID pa pastu vai iesniegt personīgi, ierodoties kādā no klientu apkalpošanas centriem.

Deklarācijas elektroniskā veidā ir iespējams iesniegt EDS arī visās bibliotēkās, kas atrodas ārpus Rīgas. Tāpat deklarācijas varēs iesniegt arī Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros.

 

Procedūra pārmaksāto nodokļu atgūšanai:

– jāieiet elektroniskās deklarēšanās sistēmā https://eds.vid.gov.lv,

izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, eID viedkarti vai e-parakstu;

– jāatver sadaļa “Gada ienākumu deklarācija” un jāizvēlas gads (2016.), ko vēlaties deklarēt;

– jāaktivizē saite un jāpieprasa VID dati, lai tos iekļautu deklarācijā;

– ienākumu deklarācijā jāatzīmē, kuras sadaļas aizpildīsiet – ja tikai par pārmaksāto IIN saistībā ar neapliekamo minimumu, tad atver veidlapa D1, jāievada un jāiesniedz dati;

– ja vēlaties arī IIN atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem, tad D4 sadaļas veidlapa;

– D4 sadaļā jāpievieno attaisnojošie dokumenti (saglabājot oriģinālus);

– pēc aizpildīšanas D veidlapā jāpārbauda un jāsaglabā visi ievadītie dati – ja būs kļūda, tad EDS to uzrādīs un ļaus izlabot;

– ja kļūdu nav, varat to iesniegt;

– jāgaida atbilde no VID, kas pārmaksāto nodokli atmaksā 3 mēnešu laikā.

 

 

IIN maksātāji: var saņemt pārmaksātos nodokļus 

Pārmaksātos nodokļus var atgūt par:

* diferencēto neapliekamo minimumu;

* izglītību, tostarp par interešu izglītību bērniem;

* veselības aprūpi;

* zobārstniecību;

* darba vietās nepiemērotiem atvieglojumiem;

* pensiju fondiem;

* dzīvības apdrošināšanu;

* ziedojumiem vai dāvinājumiem politiskajām partijām.

 

Jāiesniedz obligāti: kam?

No 2017. gada 1. marta līdz 1. jūnijam ienākumu deklarācijas par 2016. gadā gūtajiem ienākumiem obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no ārsta, advokāta vai citas profesionālās darbības u. c.),

saņēmuši ar nodokli neapliekamus ienākumus, kas kopumā 2016. gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, ienākumi no personiskās mantas pārdošanas, dāvanas no radiniekiem u. c.),

saņēmuši ienākumus, kas apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumi no dividendēm, ienākumi no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, procentu ienākumi) un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā,

saņēmuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tajā skaitā, no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli,

saņēmuši ienākumus ārvalstīs (tajā skaitā arī tie, kas bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa), izņemot algota darba ienākumus Eiropas Savienības valstīs.

LA.lv