Praktiski
Manas tiesības

Reorganizācija, optimizācija… Kas jāzina, ja atlaiž no darba0

Foto: ASDF_Media/SHUTTERSTOCK

Kas jāzina darbiniekam, ja darba devējs, skaidrojot to ar uzņēmuma reorganizāciju vai optimizāciju, atlaiž no darba? Jautā Olga no Rīgas

Pamatlietas, kas jāzina

No jautājuma nav saprotams, kāda veida reorganizācija tiek veikta uzņēmumā, kur strādājat, un kāds skaits darbinieku tiek atlaists.

Taču, visticamāk, tā ir kolektīvā atlaišana, ko regulē Darba likuma 105.–107. pants. Ikvienam darbiniekam ir būtiski zināt ar likumu noteiktās tiesības darbinieku skaita samazināšanas gadījumā.

Pirmkārt, ir jāsaņem rakstisks darba uzteikums ar darba devēja parakstu.

Nav spēkā tikai mutisks paziņojums vai īsziņa telefonā par atlaišanu no darba.

Darba devējs drīkst nosūtīt uzteikumu arī uz darba līgumā norādīto darbinieka elektroniskā pasta adresi, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Tātad e-pastā tikai tad, ja darba līgumā ir vienošanās par šāda veida saziņu.

Otrkārt, šāds uzteikums jāizsniedz vismaz vienu mēnesi pirms darba tiesisko attiecību pārtraukšanas. Nederēs darba devēja uzteikums nedēļu vai pat vienu dienu iepriekš.

Tā kā darba attiecības grib pārtraukt darba devējs, tad darbiniekam ir tiesības savlaikus par to uzzināt un plānot, ko darīt tālāk.

Darba likums nosaka, ka darba devējam ir pienākums uzteikumā paziņot par konkrētiem apstākļiem, kas ir uzteikuma pamatā. Nepietiek minēt tikai to, ka darba līgums tiek uzteikts, pamatojoties uz Darba likuma 101. panta pirmās daļas 9. punktu.

Būtiski, ka tiek likvidēta konkrēta darba vieta (amats), nevis no darba atlaists darbinieks, kurš, piemēram, nepatīk darba devējam. Darbinieks var tiesāties, un tiesa var konstatēt, ka nav iestājušies ap­stākļi, kas ļautu piemērot likuma normu par darbinieku skaita samazināšanu.

UZZIŅA

Darba devēja uzteikumu un darbinieku atlaišanu reglamentē Darba likuma 101.–129. pants.

Priekšrocības palikt

Pirms uzteikuma darba devējam objektīvi jāizvērtē darbinieku priekšrocības turpināt darba attiecības.

Tās ir tiem darbiniekiem, kuriem ir labāki darba rezultāti un augstāka kvalifikācija. Ja darba rezultāti un kvalifikācija būtiski neatšķiras, priekšrocības palikt darbā ir darbiniekiem,

• kuri pie konkrētā darba devēja nostrādājuši ilgāku laiku;

• kuri pie darba devēja cietuši nelaimes gadījumā vai saslimuši ar arodslimību;

• kuri audzina bērnu vecumā līdz 14 gadiem vai bērnu ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem;

• kuriem ir divi vai vairāki apgādājamie;

• kuru ģimenes locekļiem nav pastāvīga ienākuma;

• kuri ir personas ar invaliditāti vai slimo ar staru slimību;

• kuri piedalījušies Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā;

• kuriem līdz pensijas vecuma sasniegšanai atlicis mazāk par pieciem gadiem;

• kuri, nepārtraucot darbu, kādā izglītības iestādē apgūst profesiju (amatu, arodu);

• kuriem piešķirts politiski represētās personas statuss.

Darba likums nosaka, ka neviena no šīm priekšrocībām nav prioritāra, salīdzinot ar pārējām.

SVARĪGI

• Likums neparedz no darba atbrīvot darbinieku tikai tāpēc, ka viņš ir pensijas vecumā. Arī šādā gadījumā jāievēro likumā noteiktais darbinieku izvērtējums.

• Pirms uzteikuma darba devējam jānoskaidro, vai darbinieks ir arodbiedrības biedrs vismaz sešus mēnešus. Tādā gadījumā tiek prasīta arodbiedrības piekrišana.

Aizliegts uzteikt

Samazinot darbinieku skaitu, ir aizliegts uzteikt darbu:

• grūtniecei, sievietei pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, sievietei, kura baro bērnu ar krūti;

• darbiniekam ar invaliditāti;

• darbinieka slimības laikā (izņēmums ir ilgstoša slimošana – vairāk nekā sešus mēnešus nepārtraukti vai vienu gadu pēdējo triju gadu periodā);

• darbinieka atvaļinājuma laikā;

• ilgstošas slimošanas laikā, ja iemesls ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība – līdz darbspēju atgūšanai vai invaliditātes noteikšanai.

Atlaišanas pabalsts

Darba devēja uzteikuma gadījumā darbiniekam ir tiesības uz atlaišanas pabalstu, kas ir noteikts:

• viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie darba devēja bijis nodarbināts mazāk nekā piecus gadus;

• divu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie darba devēja bijis nodarbināts no pieciem līdz 10 gadiem;

• triju mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie darba devēja bijis nodarbināts no 10 līdz 20 gadiem;

• četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie darba devēja bijis nodarbināts vairāk nekā 20 gadus.

SVARĪGI

Saistītie raksti

• Visas naudas summas, kas pienākas darbiniekam (alga, piemaksas, ja tādas ir, kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu, atlaišanas pabalsts), jāizmaksā atlaišanas dienā. Nepaļaujieties uz darba devēja solījumu naudu izmaksāt vēlāk!

• Ja darba devējs aicina rakstīt iesniegumu par darba attiecību pārtraukšanu pēc paša vēlēšanās (atlūgumu) vai sakarā ar pušu vienošanos, darbiniekam ir tiesības nepakļauties šādam aicinājumam. Abos nosauktajos gadījumos darba devējs varēs neizmaksāt jums atlaišanas pabalstu par nostrādātajiem gadiem.

LA.lv
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.