Inese Indāne jeb Inin Nini
Inese Indāne jeb Inin Nini
Foto – Matīss Markovskis

Latviešu šamane Inin Nini par dziedināšanu: “Viss sākas ar nosaukšanu vārdā!” 0

Kad mūsmājās runājam par Dvēseles dziedinājumu, mēs bieži izvairāmies nosaukt lietas īstajos vārdos. Mēs sakām – še ku, re ku, traumas, pazaudētas Dvēseles daļas, ievainojumi un šķībi, cauri enerģijas lauki jeb auras, kas jāappūš un jāsalāpa. Tā visa ir patiesība un prasa atbalstu – ne velti senlaikos lietotais vārds sirgt sakņojas saknē ser – rūpējoties uzmanīt, sargāt, glabāt. Taču mēs pastāvīgi izvairāmies nosaukt dažas kaites vārdā, teikt, kā ir. Paliekam upura lomā, jo nosaukt vārdā sērgu nozīmētu milzu kaunu un – kas vēl šausmīgāk – uzņemties pilnu atbildību to dziedināt.

MB
Madara Briede
Praktiski
Dēls iestidzis pamatīgos parādos. Vai parādu piedzinēji var atņemt mātei īpašumu? 17
16 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
“Braucot uz Lietuvu, telefonu atstājiet mājās.” Iedzīvotāji atklājuši, kā pārkāpt ierobežojumus 65
1 diena
LA
LA.LV
Ziņas
VIDEO. Danilāns: Ar vakcīnu “uzšķaudīsim” koronavīrusam 26
11 stundas

Daudzas jo daudzas iekšējas mokas un sāpes, kas pēcāk jau pārtop ķermeņa likstās, rodas no tādām tabu emocijām kā skaudība un greizsirdība. Ir kauns būt skaudīgam, ir kauns būt greizsirdīgam. Te nu diviem milžiem – skaudībai un kaunam – ir iespēja noslēgt savienību, kas mūs spēj izdēdēt līdz kaulam. Kaut daudz jokojam un vīpsnājam par skaudīgajiem latviešiem, mēs neaptveram šīs sērgas būtību un pāridarījumu mūsu spēkam.

Patiesība ir tāda, ka 99% cilvēku kādā brīdī jūt skaudību un tas 1% melo. Tā ir vispārcilvēcīga īpašība, kas piemīt mums visiem, – jautājums, vai mēs atzīstam tās klātesamību un spējam to izgaismot, savākt un dziedināt. Vārds skaust sakņojas nozīmē griezt, darīt pāri. Griezt sev vai/un otram. To apjaušot, kļūst skaidrs, kāpēc skaudība nav vien nejauka īpašība, netikums. Arī tautas ietvaros ne. Tā ir aktīva darbība, pāridarījums sev un citiem. Un tai nepalīdz nosodījums, grēka birka – svarīgi ir saprast, ka tā ir slimība, kas jāārstē.

Šīs zināšanas, kas mums nepastarpināti pieder pašiem, tomēr lūgtin lūdzas to atklāto, strikto pieeju, kādu esmu apguvusi Dienvidamerikā. Nē, džungļu ļaudis nav gudrāki kā šejienieši. Viņi nav mazāk mocīti un nīcināti kā mēs – līdz ar to daudzas svarīgas dziedniecības detaļas tapušas paslēptas zem paklāja, lai pasargātu no baznīcas un iekarotāju skata. Bet tur ir izdevies nosargāt vienas svarīgas lietas un mūsmājās – citas. Skaudrā, praktiskā attieksme pret skaudību jeb envidia ir viena no atminamajām lietām.

Greizā sirds kā signāls

Senos laikos vārdam grēks bija cita nozīme – tas radies no vārda sagriezties, greizs. Agrāk ar grēku tika apzīmēta nelaime – no tā arī uguns-grēks un kādreiz arī lietotais ūdens-grēks. Kaut kas ir nogājis greizi, un tas ir jādziedina, jāatgriež veselumā. No ne-laimes jāatgriež laimē. Grēks – Nelaime apzīmēja neveselumu. Tam nebija mūsdienu dogmatiskā piesitiena, uzliktās kauna sajūtas. Kauns bija, taču tas nebija attaisnojums vai veids, kā paslēpt puvi. Bija slimība un atbildība to dziedināt.

Pamatā atpazīst septiņas skaudības saknes: vara, nauda, skaistums, ķermeņa daile, mīlestība, talants un jaunība. Visvienkāršākie iemesli greizajai sirdij ir divi – pašvērtības trūkums, sajūta, ka pašā pamatā mēs neesam pietiekami. Un atbildības neuzņemšanās par saviem talantiem, savu spēku piepildīt sapņus, jo katrs apskaužamais faktors ārpusē stāsta par mūsu pašu iekšējo, nerealizēto potenciālu.

Skaudība normālās devās spēj kalpot kā spogulis paša vēlmēm un sapņiem. Tā palīdz sūtīt ziņas no visdziļākās Sirds par to, pēc kā tu patiesībā ilgojies. Iespējams, vērojot kādu publiski uzstājamies, tu jūti skaudību, jo tevī pašā mīt ilgas paust pasaulei savu dziesmu, dzeju, radīto. Skaudība raida signālu prātam, liekot analizēt savas emocijas, kas savukārt piedāvā iespēju augt, ja vien to neaprokam un atļaujamies sadzirdēt. Tas nav viegli, taču tieši tāpēc ir izteiciens augšanas sāpes. Mēs domājam, ka tā būs ārēja pretestība, kur mūs dauzīs un svēpēs, taču sāpes visbiežāk ir iekšējas, apjaušot, ka neatkarīgi no mūsu Sirds plašuma un apgaismības staru gaismas Dvēselē mēs aizvien esam cilvēki, kuri ravē iekšējo dārzu, plešas mīlestībā. Arī pret sevi.

Skaudība ekstrēmās devās lēnām secīgi pārvēršas no domām vārdos, no vārdiem darbos, kur iekšējā vēlme nodarīt otram pāri jau top par ārēju griezienu.

Kā te palīdz dziednieks?

Manā pieredzē lielākoties viss sākas ar divām lietām – meklējumu, kur atrodas caurums, pa kuru aizplūst tā dzīvības enerģija, kas sakopota palīdzētu īstenot savas ieceres un vēlmes. Jo bieži tie, kuri vēlētos paveikt ko līdzīgu kā apskaužamais subjekts, ir bez spēka. Kur izkaisītas Dvēseles daļas? Kādās traumās iesprūdis cilvēka spēks? Kas ēd cilvēka spēku – kas caur traumas durvīm ielīdis un barojas no dzīvības spēka? Un tad iespējams svēpējums un saukšana Dvēselīti veselumā.

Otrkārt, strādājot pie tā, lai pamazām atgrieztu cilvēkā apjausmu, ka viņš ir pietiekams. Te nu manā darbā nāk talkā gan šamaniskie ceļojumi, gan Augu atbalsts.

Galvenais vadmotīvs, savaldot greizo sirdi jeb skaudību, ir šī iekšējā zināšana, kas jānodod ikkatram no mums:

1. Ikvienam no mums ir tiesības būt

Mēs esam nākuši šajā pasaulē ar savu, neapstrīdamu, neapšaubāmu pienesumu, uzdevumu un pirmtiesībām dzīvot dzīvu dzīvi, mācīties un noreibt, īstenoties un piepildīt. Pirms atnākšanas šajā pasaulē, pirms iemiesošanās, mūsu Dvēsele pieņēma apzinātu, ļoti dziļu lēmumu – būt šeit, šajā laikā, šajā miesā, šajā attiecību rakstā. Ikkatra uzdevums ir šo izvēli dziļi iekšā, Sirdī, atminēties un uzņemties par to spīvu, liesmojošu atbildību.

2. Mācība par pazemību un pateicību

Kad tas pamazām cilvēkā iesēts, ļoti svarīgi ir to balansēt ar pateicības mācību un pazemību (ne zemošanos, kā tas bieži tiek pasniegts!). Es izvēlos vārdā pazemība redzēt nevis pazemi vai būt zemākam, bet pa-zemību – Mātes Zemes likumu izpratni un dzīvošanu, atzīstot arī visu citu tiesības būt. Mēs visi, augi, zvēri, ļaudis, gari, esam šūpulīši Pasaules lielajā kārtībā. Vienu kustinot, viss pārējais līgojas līdzi. Un no tā rodas pa-zemība un pa-ļāvība.

3. Saukšana mājās

Kad šīs pamatlietas ir nostiprinātas (ja vien nav akūta situācija, kad skaudības griešana ir izgājusi jau ārējās izpausmēs un ir jārīkojas nekavējoties), mēs varam lēnītēm un ar mīlestību nosmulētos, pamestos Mēnesbērnus ar pinkainajiem matiņiem – pazudušās Dvēseles daļas – saukt mājās. Kārtot māju – ķermeni – un izraidīt nevēlamos ciemiņus. Ar Augu neaprakstāmajiem rakstiem izgaismot cilvēka enerģiju, sniedzot spēku un dziedinājumu, aizaužot caurumus spēka sienās un ieliekot durvis, kur traumas brāzma tās izgāzusi.

4. Taču viss sākas ar nosaukšanu vārdā!

Šajā reizē izvairīšanās no nelabā piesaukšanas neies krastā. Ir jāienāk skaudrai, asai Mīlestībai, kas nekad nelīkņā, – patiesa mīlestība nebīstas ne mīļu vārdu un iedvesmas, ne atbildības, mēslu tīrīšanas un higiēnas.

Savā pazemē, savā dziļumā mēs varam ieraudzīt greizos dzīvības dzīparus, kas jāatgriež veselībā. Galvenais noteikums – skatīties tajos ar līdzjūtību, atbildību un apņemšanos sevi atgriezt veselībā. Tas ir tas, ko tu primāri vari darīt pats sev, esot pašdziednieks, paššamanis.

5. Liec Ne-Veselumam pretī Veselumu!

Savā pazemē, savā dziļumā mēs varam ieraudzīt greizos dzīvības dzīparus, kas jāatgriež veselībā.

 

Veseļošanās mehānismi lielākajiem vārdā nenosaucamajiem, ar ko sadzīvojam diendienā:

Skaudība – Pietiekamība, Es esmu pietiekams.

Alkatība (Nepiesātināmība, Rijība) – Pateicība par visu, kas man ir. Fokuss uz savu vērtību, savu talantu izzināšanu un pilnveidošanu. Apziņa, ka viss ir enerģija – arī labklājība. Taisnīgums, citu vajadzību redzēšana.

Greizsirdība – Uzticēšanās – sev, otram, Visuma lielajam plānam. Tie, kas ir tavi, paliks. Tie, kuri tikai Skolotāji, ies.

Dusmas – Pieņemšana – ir, kā ir, fakta konstatācija un pieņemšana; Taisnīgums, Savas agresijas izpaušana veselīgā veidā – caur Rīcību, Kustību, Deju, Sportu, Dabu.

Krāpšana – Apzināšanās, ka katram solim ir sekas, nekas Visumā netiek nepamanīts.

Bailes – Drosme, atzīt, stāties pretī, uzvarēt. Šamaniskajā tradīcijā, sastopoties ar Briesmām, ir jāstājas pretī vai jāļauj, lai tās tevi pārņem pilnībā, jāizšķīst, un tad var sekot Augšāmcelšanās. Trešā iespēja ir bēgt, ko kājas nes, bet jāzina, ka sastapšanās nākotnē būs neizbēgama.

Iedomība – Visu tiesības būt, sava spēka uzņemšanās, Mēs visi esam Viens – Vienlīdzīgi.

Lepnība – Palīdzības pieņemšana, apziņa, ka es esmu vairāk nekā šis viens ķermenis, ka Citi esmu Es, Mēs Visi esam Viens.

Saistītie raksti

Zems pašnovērtējums – Manas tiesības un atbildība būt, izkāpšana no upura lomas, atbildības par sevi uzņemšanās.

Slinkums – Disciplīna, ikdienas rutīna, kas ļauj virzīties pa solim tuvāk savam mērķim. Atbildības uzņemšanās savas Dvēseles priekšā un to Dvēseļu, ar kurām noslēgti mācību līgumi.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
LA
LA.LV
Kokteilis
Gaidāma visai saspringta diena visās jomās! Horoskopi 30.novembrim
11 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
FOTO, VIDEO. 61 gadu vecā, atraktīvā stiliste Žanna Dubska kameru priekšā gozējas apakšveļā 13
19 stundas
LK
Linda Krāģe
Kokteilis
Pirms pieņemt kādus lēmumus, visu kārtīgi apdomā! Horoskopi no 30. novembra līdz 6. decembrim
19 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
vārds ietekmē tavu dzīvi: šīs dienas gaviļnieki – Virgīnija un Ignats
19 stundas
MB
Madara Briede
Praktiski
Dēls iestidzis pamatīgos parādos. Vai parādu piedzinēji var atņemt mātei īpašumu? 17
16 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
“Braucot uz Lietuvu, telefonu atstājiet mājās.” Iedzīvotāji atklājuši, kā pārkāpt ierobežojumus 65
1 diena
LA
LA.LV
Ziņas
VIDEO. Danilāns: Ar vakcīnu “uzšķaudīsim” koronavīrusam 26
11 stundas
LE
LETA
Ziņas
Būs vai nebūs normāla ziema? Jaunākā prognoze par laikapstākļiem decembrī 1
17 stundas
IK
Ilze Kalve
Ziņas
“Braukšana automašīnā kļūs par bagāto privilēģiju.” Briti sašutuši par jauno plānu 9
20 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
VIDEO. Bārmenis Andris Reizenbergs aizkustina draugus un paziņas: “Iesaki kādu, kam tas ir vairāk vajadzīgs nekā man!” 10
1 diena
LA
LA.LV
Kokteilis
Neuzsāc šodien strīdus! Horoskopi 29.novembrim 2
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
VIDEO. Madara Kiviča pēc attiecībām ar Andri guvusi skarbu pieredzi: “Es par viņu neko nezināju, tāpēc man nebija domas, ka viņš mainīsies…” 14
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
vārds ietekmē tavu dzīvi: šīs dienas gaviļnieces – Rita, Vita un Olita
1 diena
LA
LA.LV
Kokteilis
Lai īstenotu nodomāto, apstākļi būs labvēlīgi! Horoskopi no 30. novembra līdz 6. decembrim 1
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
FOTO. Nerimst strīdi par troņa mantošanu. Princis Endrjū nokaitināts: “Princis Čārlzs nekad nekļūs par labu karali!” 2
2 dienas
LE
LETA
Ziņas
Nosauc, kur šobrīd visvairāk jauno Covid-19 gadījumu skaits
6 stundas
LE
LETA
Ziņas
Kariņš rosinās pagarināt ārkārtējo situāciju un ieviest stingrākus ierobežojumus 9
8 stundas
LE
LETA
Ziņas
FOTO. Rīga iemirdzas svētku rotā: iedegtas Ziemassvētku egles
6 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
VIDEO. Danilāns: Ar vakcīnu “uzšķaudīsim” koronavīrusam 26
11 stundas
LE
LETA
Ziņas
Izplata brīdinājumu par laikapstākļiem pirmdien. Kas iedzīvotājiem jāņem vērā? 1
11 stundas
MB
Madara Briede
Praktiski
Dēls iestidzis pamatīgos parādos. Vai parādu piedzinēji var atņemt mātei īpašumu? 17
16 stundas
IM
Ingrīda Mičāne
Laukos
Prognozēja, ka cenas pandēmijas dēļ kritīsies, taču Latvijā notika pretējais 6
9 stundas
LE
LETA
Ziņas
Būs vai nebūs normāla ziema? Jaunākā prognoze par laikapstākļiem decembrī 1
17 stundas
PR
Praktiski.lv
Praktiski
FOTO: 4 krāsas, kurām jābūt katrā Adventes vainagā 8
1 diena
Inita Šteinberga
Ziņas
No sejas maskas valkāšanas rodas apsārtums, izsitumi. Kā pašam pagatavot ziedi pret šo ligu? 19
1 diena
LA
LA.LV
Ziņas
“Braucot uz Lietuvu, telefonu atstājiet mājās.” Iedzīvotāji atklājuši, kā pārkāpt ierobežojumus 65
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Infektoloģe Baiba Rozentāle “pieķerta” TV ēterā ar kvalitatīvu, nesen veiktu manikīru: sociālo tīklu lietotāji – kā tas iespējams? 41
2 dienas
Kate Šterna
Medības
Ja sunim nav ciltsrakstu, tas ir krancis, bet mednieks, kas to izmanto medībās, – likumpārkāpējs 16
1 diena
SK
Skaties.lv
Ziņas
VID ģenerāldirektore nav mierā ar viņai piemēroto sodu: skaidro, kāpēc saņēmusi rājienu 17
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
VIDEO. Bārmenis Andris Reizenbergs aizkustina draugus un paziņas: “Iesaki kādu, kam tas ir vairāk vajadzīgs nekā man!” 10
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
vārds ietekmē tavu dzīvi: šīs dienas gaviļnieki – Virgīnija un Ignats
19 stundas
AD
Artis Drēziņš
Ziņas
Ilzes dēļ pie “Alfas” izdzisa kādas sievietes dzīvība. Tiesas procesā atklājas, kas ir nāvējošā “Lexus” vadītāja 110
3 dienas
LE
LETA
Ziņas
FOTO. Rīga iemirdzas svētku rotā: iedegtas Ziemassvētku egles
22:07
LE
LETA
Ziņas
Nosauc, kur šobrīd visvairāk jauno Covid-19 gadījumu skaits
21:46
LE
LETA
Ziņas
Kariņš rosinās pagarināt ārkārtējo situāciju un ieviest stingrākus ierobežojumus 9
19:57