Foto – LETA

OECD: Lielākajai daļai Latvijas aizsargājamo teritoriju nav apsaimniekošanas plāna 0

Latvijā lielākajai daļai aizsargājamo teritoriju nav apsaimniekošanas plāna, un tām pastāvīgi trūkst cilvēkresursu un finanšu resursu, tāpēc dabiskās vides stāvoklis Latvijā ir slikts un turpina pasliktināties, secināts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Vides raksturlielumu pārskatā par Latviju.

“Latvija pirmā vietā” tiks pāri 5% barjerai rūkdami! Kovida afēra tiks izmeklēta un – ticiet man! – kāds tiks iesēdināts!” – Līcīša feļetons 30
“Vislabākais ir sasist jau izejas pozīcijā.” Slaidiņš par to, kas notiks, ja baltkrievi šķērsos Ukrainas robežu
Ja elektrības biržas cena šodien sasniedz rekordu, patērētājiem jāpārkārto dienas darbi 23
Lasīt citas ziņas

Pārskatā norādīts, ka Latvijā ir liela bioloģiskā daudzveidība – tās daudzveidīgajās ekosistēmās ietilpst meži, kas klāj aptuveni pusi teritorijas, zālāji, piekrastes apgabali un kūdrāji. Latvija ir pārsniegusi 2020.gada Aiči mērķus bioloģiskās daudzveidības jomā attiecībā uz aizsargājamām teritorijām, jo uz vairāk nekā 16% tās jūras ūdeņu un vairāk nekā 18% tās sauszemes platības tiek attiecināts kāds no aizsardzības veidiem.

Tomēr lielākajai daļai aizsargājamo teritoriju nav apsaimniekošanas plāna, un tām pastāvīgi trūkst cilvēkresursu un finanšu resursu, secina OECD eksperti, piebilstot, ka vairums biotopu un sugu ir nelabvēlīgos apstākļos zemes izmantošanas maiņas, nepietiekamas savienojamības, lauksaimniecības paplašināšanās, intensīvas resursu izmantošanas un piesārņojuma dēļ.

CITI ŠOBRĪD LASA

OECD pārskatā teikts, ka Latvija ir viena no nedaudzām OECD valstīm, kurai nav bioloģiskās daudzveidības valsts stratēģijas. Salīdzinoši liela daļa zemes un jūras teritoriju ir aizsargājama, bet lauksaimniecībā un mežkopībā nav pilnībā integrēti ar bioloģisko daudzveidību saistītie jautājumi.

Pārskatā vērsta uzmanība uz to, ka dabiskās vides stāvoklis Latvijā ir slikts un turpina pasliktināties. Tikai 10% biotopu ir labvēlīgas aizsardzības statuss. Visvairāk apdraudēti ir mežu, pļavu un kūdrāju biotopi. Lielāko apdraudējumu rada zemes lietošanas veida maiņa, sadrumstalotība, intensīva resursu izmantošana, piesārņojums un lauksaimnieciskās darbības paplašināšanās.

OECD pārskatā secināts, ka Latvijā tikušas paplašinātas sauszemes un jūras aizsargājamās teritorijas. Kad 2004.gadā tiks izveidots “Natura 2000” tīkls, “Natura 2000” teritoriju sarakstā tika iekļauta lielākā daļa Latvijas aizsargājamo teritoriju, un pašlaik tās aizņem aptuveni 12% sauszemes teritorijas (Eiropas Savienībā (ES) tie vidēji ir 18%).

Tā kā pārvaldības plāns ir mazāk nekā 40% aizsargājamo teritoriju un lielākajai daļai pastāvīgi trūkst gan cilvēkresursu, gan finanšu līdzekļu, ir jādara daudz vairāk, lai uzlabotu to efektivitāti, uzsver OECD. Lai gan valsts finansējums bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumiem 2014.-2017.gadā ir būtiski palielināts, ir iespējams paveikt vairāk, piesaistot finansējumu no privātā sektora, rekomendē OECD.

Tāpat OECD eksperti konstatējuši, ka Latvijā nav visaptverošas valstiskas pieejas ekosistēmu un to pakalpojumu kartēšanai un novērtēšanai. Pašlaik īstenojamais sauszemes ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas projekts, kā arī citi atsevišķi speciāli projekti palīdzēs novērst datu trūkumu un papildināt zināšanas par bioloģisko daudzveidību.

OECD pārskatā norādīts, ka Latvijai ir jāpabeidz ekosistēmu kartēšana un jāizstrādā valsts bioloģiskās daudzveidības stratēģija, lai noteiktu saskaņotu politikas satvaru, vairotu informētību un mobilizētu resursus savu bioloģiskās daudzveidības politikas mērķu sasniegšanai.

Pārskatā teikts, ka aptuveni pusi valsts teritorijas sedz meži, veidojot vienu no lielākajiem mežu īpatsvariem OECD valstīs. Mežiem ir arī nozīmīga ekonomiskā vērtība, tostarp biomasas ieguvei enerģijas ražošanai. Tostarp 17,5% Latvijas mežu ir aizsargājami, un uz aptuveni 14% mežu attiecas ekonomiska rakstura ierobežojumi, tomēr meža biotopi ir apdraudēti.

Bioloģiskās daudzveidības apsvērumu integrēšanai ir jābūt prioritārai, jo īpaši mežsaimniecībā un lauksaimniecībā, norāda OECD. Pārskatā secināts, ka mežsaimniecības un lauksaimniecības nozarēm ir izšķiroša nozīme Latvijas tautsaimniecībā, un tās arvien vairāk apdraud bioloģisko daudzveidību. Aptuveni pusei mežu ir ilgtspējīgas apsaimniekošanas sertifikāts, un šis rādītājs ir tuvs OECD vidējam rādītājam, bet būtiski zemāks par citu ar mežiem bagāto valstu rādītājiem.

OECD rekomendē, ka nākamajā mežsaimniecības stratēģijā ir pilnīgi jāintegrē ar bioloģisko daudzveidību saistītie mērķi un jāparedz pietiekami resursi.

Bioloģiskajai lauksaimniecībai 2017.gadā tika izmantoti 13,5% no kopējās lauksaimniecības zemes, kas nav tālu no valsts mērķa 2030.gadam – 15%. Tomēr atbalsts lauksaimniekiem daļēji ir balstīts uz ražošanas apmēru; tas var veicināt pārprodukciju ar potenciāli nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, skaidro OECD, piebilstot, ka ekonomisko un brīvprātīgo līdzekļu plašāka izmantošana palīdzētu uzlabot mežu resursu un lauksaimniecības zemes ilgtspējīgu izmantošanu ārpus aizsargājamām teritorijām.

OECD atzīst, ka tiesiskais regulējums Latvijā ir būtiski uzlabojies atbilstīgi ES vides prasībām. Sabiedrībai ir nodrošināta ērta piekļuve vidi ietekmējošu lēmumu pieņemšanai un plaša piekļuve vides informācijai. Latvija ievēro labu starptautisko praksi, piemērojot standarta vides prasības (vispārējus saistošus noteikumus), lai licencētu darbības ar zemu ietekmi uz vidi.

Tomēr OECD iesaka uzlabot pārbaužu plānošanu, administratīvo izpildi un atbildības režīmu. Kopš 2009.gada galvenokārt resursu trūkuma dēļ ir samazinājies vides pārbaužu skaits. Lai arī tika ieviesta ar risku pamatota pieeja pārbaužu plānošanai, tomēr neatbilstības konstatēšana nav uzlabojusies. OECD arī vērš uzmanību uz to, ka nav skaidru kritēriju samērīgu atbildes pasākumu noteikšanai attiecībā uz neatbilstības gadījumiem, un parasti tiek piemēroti mazi administratīvie naudas sodi.

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai OECD iesaka izstrādāt bioloģiskās daudzveidības valsts stratēģiju un tās īstenošanas plānu ar pārbaudāmiem mērķiem, skaidriem rādītājiem un pietiekamiem cilvēkresursiem un finanšu līdzekļiem.

Tāpat OECD rosina izstrādāt aizsargājamo teritoriju pārvaldības papildu plānus, lai sasniegtu valsts mērķi, un piešķirt pietiekamus cilvēkresursus un finanšu līdzekļus to īstenošanai, kā arī novērtēt bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu ekonomisko vērtību un ar to zudumu saistītās izmaksas.

OECD arī iesaka nodrošināt, lai nākamā mežsaimniecības politikas stratēģija ietver ilgtermiņa redzējumu par ilgtspējīgu pārvaldību, un izmantot papildu ekonomiskos un brīvprātīgos pasākumus.

Tāpat OECD iesaka stiprināt saikni starp atbalstu lauksaimniecībai un ekoloģiskiem raksturlielumiem, piemēram, maksājumus lauksaimniekiem nošķirot no ražošanas prasībām, kā arī efektīvi lietot lauksaimniecībā izmantojamās vielas un veicināt bioloģisko lauksaimniecību, lai sasniegtu valsts 2030.gada mērķi.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
Dabaszinības varēšot apgūt mežā – kopīga piedzīvojuma veidā, ierosina “Latvijas Valsts meži” 3
Lielākajā Latvijas biotehnoloģiju un starpdisciplinārās augtākās izglītības iestādē turpināsies uzņemšana līdz 31. augustam 1
Vienoti pret spāņu negantniekiem – kailgliemežiem mūsu dārzos 5
Ģenētiski modificēta pārtika Latvijā nav pieejama, tomēr dažos produktos ĢMO atrodami 11
“Latvija pirmā vietā” tiks pāri 5% barjerai rūkdami! Kovida afēra tiks izmeklēta un – ticiet man! – kāds tiks iesēdināts!” – Līcīša feļetons 30
“Vislabākais ir sasist jau izejas pozīcijā.” Slaidiņš par to, kas notiks, ja baltkrievi šķērsos Ukrainas robežu
Ja elektrības biržas cena šodien sasniedz rekordu, patērētājiem jāpārkārto dienas darbi 23
Tveicei neatkāpjoties, no valsts rietumiem virzās pērkona negaiss
VIDEO. “Viņa gāja pa gaisu!”: eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga pastāsta, ka mammas reakcija uz viņas saderināšanos ar mīļoto Imantu nemaz nebija tik jauka
Lasīt citas ziņas
Ražas novākšanas laikā autobraucējien jārēķinās ar lielāku lielgabarīta tehnikas klātbūtni, kas mēdz kavēt satiksmi 9
Uzkritis traktors, pļaušanas mehānismā ierauts cilvēks: darot lauksaimniecības darbus nelaimes gadījumi mēdz būt arī letāli
Kā efektīvi cīnīties ar augu slimībām un kaitēkļiem augustā?
“Ja, piemēram, nomedī grūsnu vilku māti – lielas nepatikšanas, bet, ja vilks saplēš grūsnu aitu māti, tas nav nekas…”: lauksaimnieki bažīgi par vilku uzbrukumiem 45
Garšīgi, daudz ūdens un maz kaloriju! Kas vērtīgs kabačos?
Zvejnieks: “tāda mērvienība malkai kā beramkubs – tas parādījās, kad tirgotāji izmantoja vecu cilvēku lētticību un smērēja kuba vietā” 145
Skolotāju mērs ir pilns! LIZDA vienojas beztermiņa streiku sākt 19.septembrī 16
kā ir šaubas par policistu iespējami neprofesionālu rīcību, ministrs Eklons pieprasa veikt dienesta izmeklēšanu 17
Latvijā apstiprināta ģimenes attiecību pastāvēšanu starp diviem vīriešiem 55
No bijušajiem “Parex bankas” īpašniekiem valsts joprojām cer piedzīt 81 milj. eiro, bet bankas glābšana izmaksāja līdz 1,7 miljardam eiro 7
Ralfs Eilands: Putins vienkārši ar lāpstu iemauca pa pakausi
FOTO. Šīgada ražas tomātu parāde izbrīnīs pat pieredzējošus dārzkopjus
VIDEO. “Viņa gāja pa gaisu!”: eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga pastāsta, ka mammas reakcija uz viņas saderināšanos ar mīļoto Imantu nemaz nebija tik jauka
EM: 250 energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem valsts atbalstā izmaksās līdz 50 milj. eiro
VIDEO. Aleksandrs Lukašenko pie sevis ciemos uzaicinājis gubernatorus: viesi spiesti vakariņot pie galda, uz kura atrodas… suns
Darbu plānošana pēc Austrumu horoskopa no 21. līdz 26.jūnijam
Emīls, Egita un Monvīds – šīs dienas gaviļnieki. Kā vārds ietekmē tavu dzīvi?
Megana Mārkla pēc viesošanās Londonā gaužām neapmierināta ar 96 gadus vecās karalienes Elizabetes II “uzvedību”
VIDEO, FOTO. “Tu esi mans varonis!”: Holivudas aktieris Bens Stillers devies uz Ukrainu, lai satiktu tur Zelenski
Mūsējie uzvar īpašā auto rallijā Dānijā
Tukuma pusē teju par 40% varētu pieaugt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs
Skolotāju mērs ir pilns! LIZDA vienojas beztermiņa streiku sākt 19.septembrī 16
16:19
Papildināta grandiozā festivāla “THE BEST OF Summertime — aicina Inese Galante” programma
16:10
“Radioteātris” šodien atzīmē 95. dzimšanas dienu
15:40