“Salauza ribas, pārsita seju!” Nolaistais Talsu veselības centrs apdraud apmeklētāju drošību

“Salauza ribas, pārsita seju!” Nolaistais Talsu veselības centrs apdraud apmeklētāju drošību 0

Talsu novada pašvaldībai piederošais Talsu veselības centrs, kas iznomāts privātai firmai, nolaists līdz gaužām bēdīgam stāvoklim, sūdzas tā telpās strādājošie (apakšnomnieki), kuri brīdina, ka apdraudēta ir darbinieku un apmeklētāju veselība.

LE
LETA
Ziņas
Cilvēki masveidā pamet lietotni “WhatsApp”: uzņēmums nāk klajā ar paziņojumu 15
12 stundas
LA
LA.LV
Stāsti
Policijas šefs skaidro, vai var sodīt par to, ka divi cilvēki dzīvo kopā, bet nav deklarēti vienā dzīvesvietā 77
1 diena
LA
LA.LV
Ziņas
Pēc Covid-19 vakcīnas saņemšanas Norvēģijā miruši 23 cilvēki 40
7 stundas
Lasīt citas ziņas
Kā piemēru min trepes uz analīžu laboratoriju, kuras ir katastrofālā stāvoklī, gadiem ilgi nelabotas. Pavisam nesen uz tām smagu kritienu piedzīvoja kāda iestādes apmeklētāja.

Talsu medicīnas centrā ir vairākas ģimenes ārstu prakses, strādā arī citi ārsti, tāpat te ir arī aptieka un analīžu laboratorija. Tieši uz to vienā ēkas galā ved teju sabrukušas trepes ar laika zoba izgrauztām prāvām bedrēm, vietām ir flīzes, tomēr tās acīmredzami nav piemērotas ieklāšanai āra apstākļos, jo kājas uz tām slīd.

Laboratorijā strādā Irēna, kurai ir apnicis, ka gadiem ilgi atbildīgie par ēkas uzturēšanu nav veikuši visam Talsu medicīnas centram tik nepieciešamos remontdarbus, nemaz nerunājot par šīm trepēm.

“Cilvēki jau krituši pa tām trepēm. Bija tādi vieglāki kritieni, bet pavisam nesen diemžēl sieviete nokrita kā filmās – no pirmā pakāpiena līdz pēdējam. Noripoja. Salauza ribas, pārsita seju, kājas sasita. Tik briesmīgas, šādas kāpnes jau ir kādus divus gadus. Par to ir ziņots. Nesagaidījām remontu, tomēr nokrita pa trepēm ātrāk, nekā salaboja trepes,” stāsta Irēna, kura strādā nolaistajā ēkā.

Posts un padomju elpa
“Bez Tabu” komanda pārliecinās, ka arī Talsu veselības centra telpās mājo padomju elpa, kardinālus remontdarbus tās nav piedzīvojušas desmitgadēm ilgi.

“Te vispār nekas netiek darīts, nekādi remonti! Logi tādi, kādi tie ir. Man šķiet, ka viens otrs jau bijis izkritis. Cik vecie saimnieki kaut ko taisīja, tā arī palika. Kādus desmit gadus noteikti nekas nav darīts,” saka Irēna.

“Bez Tabu” rīcībā nonācis dokuments, kas tapis 2017. gadā. Jau tolaik Talsu novada pašvaldība apzināja sev piederošās ēkas kritiskās vietas: koplietošanas telpu, elektroinstalāciju slikto stāvokli, tāpat uzsvērtas problēmvietas fasādē, novecojušais lifts.

Būvniecības valsts kontroles birojs aizrādīja arī par bojātām nesošajām konstrukcijām.

Tāpat tolaik konstatēja, ka nebija ierīkota automātiskā ugunsgrēka izziņošanas sistēma, kā arī nebija izvietoti evakuācijas plāni. Tāpat apsekojumā izceltas arī iepriekš pieminētās trepes vienā ēkas galā un citas nebūšanas.

Pašvaldībai nav naudas remontam, cer uz ģenerālnomnieku
Talsu novada pašvaldībā norāda, ka līdzekļu ēkas sakārtošanai vietvarai neesot. Pērn ēka uzticēta, noslēdzot nomas līgumu, ģenerālnomniekam – SIA “Talsu veselības centrs” – , kuram, kā norāda Talsu novada pašvaldības pārstāve Inita Fedko, līgums uzliek par pienākumu rūpēties par iedzīvotājiem svarīgo iestādi.

“Pašvaldības interesēs ir saglabāt šo objektu normālā, ekspluatējamā stāvoklī, lai tas neradītu draudus iestādes apmeklētājiem. Tieši šī iemesla dēļ pašvaldība apzinājās savus resursus, kas ir ierobežoti un nodeva ilgstošajā nomā [uz 10 gadiem] ar pārliecību par to, ka tajā tiks ieguldīti nepieciešamie līdzekļi,” skaidro Inita Fedko, Talsu novada pašvaldības pārstāve.

Ģenerālnomnieks “Talsu veselības centrs”, kā liecina publiski pieejamā, pašvaldības sagatavotā informācija, uzņemoties saistības, apliecināja, ka, “kļūstot par ģenerālnomnieku, tiks piesaistīti Eiropas fondu līdzekļi un kredītiestāžu finansējums ēkas tehniskā stāvokļa sakārtošanai, kā rezultātā ieguvēji būs arī pārējie nomnieki.”

Sazvanīta, “Talsu veselības centrs” valdes priekšsēdētāja Ingrīda Savicka atzīst, ka kāpnes uz analīžu laboratoriju patiesi ir briesmīgā stāvoklī, tomēr norāda, ka daudz ērtāka iekļūšana ēkā, tai skaitā personām ar kustību traucējumiem, ir pa galveno ieeju.

Tiesa, laboratorijas darbiniece norāda, ka daudz ērtāk daudziem būtu izmantot tieši kāpnes, un arī drošāk, ja tās salabotu. “Talsu medicīnas centrs” priekšniece Savicka arī atzīst, ka sākotnēji sarunā ar “Bez Tabu” pielietotais attaisnojums, ka pēc kritieniem trepes ir norobežotas, nav diez ko pārliecinošs, jo trepēm priekšā novilkta viena lenta, kas piesieta pie bēdīga paskata, viegla plastmasas slotas kāta.

Savicka gan uzsver, ka ģenerālnomnieks neatsakās no apņēmības savest ēku labā tehniskā kārtībā.

“Mēs neatsakāmies ieguldīt. Esam gatavi uzsākt remontu un iedot mājai civilizētu izskatu. Esam veikuši tehnisko apsekošanu, izcenojumu apkopojumu esam iesnieguši pašvaldībā.

Šajā ēkā jāiegulda gandrīz 2 miljoni eiro. Protams, mēs no tā neatsakāmies.

Mēs arī gribam ieguldīt šo naudu,” teic Ingrīda Savicka, ģenerālnomnieka “Talsu veselības centrs” valdes priekšsēdētāja.

Ģenerālnomnieka priekšstāve Silicka uzskata, ka nomas līgums liek novērst lokālas, akūtas problēmas, ko nomnieks arī darot. Tomēr lielu ieguldīšanos vērienīgos remontdarbos kavējot iestrēgusī papildu vienošanās ar Talsu novada pašvaldību, norāda Silicka.

Viņa stāsta, ka, ieguldot savu lielu naudu, no pašvaldības cer sagaidīt garantijas, ka firma neriskē ar savu naudu. Proti, cer, ka tiks noslēgts īres līgums uz vēl lielāku periodu vai arī vietvara pārdos uzņēmumam īpašumu par izdevīgu cenu, lai ieguldītā augļus varētu baudīt ilgtermiņā.

“Mēs gribam noslēgt līgumu par ilgstošu nomu uz 15, 20 gadiem. Vai arī atpirkt šo ēku. Nav runa par to, ka negribam ieguldīt. Ir nepieciešams steidzīgi to darīt, bet mums vajadzīga šī vienošanās. Par šo jautājumu ar pašvaldību diskutējam jau ilgstoši,” papildina ingrīda Savicka.
Silicka cer, ka vienoties ar pašvaldību izdosies tuvāko mēnešu laikā.

Baru domnieku sodīja korupcijas apkarotāji
“Bez Tabu” noskaidroja, ka Talsu novada pašvaldība, iznomājot ēku SIA “Talsu veselības centrs”, savulaik iekūlās nepatikšanās – darījumam pievērsa uzmanību Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB). Turpinājumā citēta KNAB sagatavotā informācija raidījumam “Bez Tabu”.

“KNAB šī gada pavasarī pabeidza administratīvā pārkāpuma lietas par Talsu novada domes amatpersonu rīcību, pieņemot lēmumu par nekustamā īpašuma Voldemāra Ruģēna ielā4, Talsos, nomas līguma slēgšanu ar privātu kapitālsabiedrību.Lai novērstu nepamatotu vai nelietderīgu publiskās personas mantas iznomāšanu un nodrošinātu vienotu pieeju šajā jautājumā, pašvaldībām, lemjot par nomas tiesību piešķiršanu, ir jāievēro Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr.97”Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

Noteikumos atrunāta iznomāšanas kārtība, nomas maksas noteikšanas metodika, kā arī iekļauti atsevišķi nomas līgumā ietveramie tipveida nosacījumi.Veicot pārbaudi, KNAB lūdza kompetentās iestādes – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) – atzinumu par to, vai Talsu novada domes noslēgtais līgums par nekustamā īpašumu V.Ruģēna ielā 4 ir atbilstošs minētajiem Ministru kabineta noteikumiem.

VARAM sniegtajā atzinumā ir norādes uz vismaz septiņām neatbilstībām normas līguma projektā, tostarp attiecībā uz nomas maksas noteikšanu un pārskatīšanu, tādējādi radot bažas par korektu un lietderīgu nomas tiesību piešķiršanu.Ņemot vērā, ka likums ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” paredz valsts amatpersonām pienākumu rīkoties ar publiskas personas institūcijas mantu un finanšu līdzekļiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kas konkrētajā gadījumā netika ievērots, KNAB pieņēma lēmumus un piemēroja naudas sodus kopumā 14 Talsu novada domes valsts amatpersonām – 13domes deputātiem, kas lēma par nomas līguma slēgšanu, un izpilddirektoram, kas nomas līgumu noslēdza,” KNAB inforē par atklātajiem pārkāpumiem.

Pārkāpumā iesaistītajām valsts amatpersonām piemēroti naudas sodi no 80 līdz 140 eiro.
CITI ŠOBRĪD LASA

KNAB norāda, ka naudas sods tiek piemērots personai, vērtējot katru gadījumu individuāli, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, kaitējumu, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus u.c. aspektus.

Kopējais naudas sods, kas piemērots Talsu novada domes amatpersonām par normatīvajiem aktiem neatbilstoša nomas līguma slēgšanu ir 1440 eiro. Visi KNAB pieņemtie lēmumi, kas saistīti ar šo jautājumu, ir stājušies spēkā.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
LE
LETA
Ziņas
Cilvēki masveidā pamet lietotni “WhatsApp”: uzņēmums nāk klajā ar paziņojumu 15
12 stundas
LA
LA.LV
Stāsti
Policijas šefs skaidro, vai var sodīt par to, ka divi cilvēki dzīvo kopā, bet nav deklarēti vienā dzīvesvietā 77
1 diena
LA
LA.LV
Ziņas
Pēc Covid-19 vakcīnas saņemšanas Norvēģijā miruši 23 cilvēki 40
7 stundas
LA
LA.LV
Veselam
“Daktera vārds tiek izķengāts pa visu valsti!” Ecmanis parāda Jakovina Covid-19 testus un noliedz, ka viņš ārstējis, būdams inficējies 67
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
“It kā valdībā netrūktu problēmu…”: jaunā veselības ministra Pavļuta mājoklī pamanītas neizskaidrojamas dīvainības 38
2 dienas
Lasīt citas ziņas
LE
LETA
Ziņas
Divos Latvijas novados fiksēts straujš Covid-19 gadījumu pieaugums
4 stundas
IK
Ilze Kuzmina
Ziņas
Koledžas baidās zaudēt prestižu un studentus. Kāpēc IZM vēlas tricināt to statusu?
20 minūtes
LE
LETA
Ziņas
Komandantstundas laikā policijai izdevies notver vairākus noziedzniekus
2 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
Pēc Covid-19 vakcīnas saņemšanas Norvēģijā miruši 23 cilvēki 40
7 stundas
IK
Ilze Kuzmina
Ziņas
Koledžas baidās zaudēt prestižu un studentus. Kāpēc IZM vēlas tricināt to statusu?
21:46
LE
LETA
Ziņas
Komandantstundas laikā policijai izdevies notver vairākus noziedzniekus
19:56
LE
LETA
Ziņas
Cilvēkiem bez negatīva Covid-19 testa neļauj lidot: pastāsta par situāciju “Rīgas” lidostā 2
19:18
LE
LETA
Ziņas
Gaidāma aukstākā nakts pēdējos gados. Cik zemu temperatūra kritīs? 1
7 stundas
LB
Latvijas Bizness
Ziņas
“Dzintars” atgriežas ar jaunu jaudu: jau pavasarī veikalu plauktos nonāks iecienītā zīmola produkcija 6
4 stundas
LE
LETA
Ziņas
Cilvēkiem bez negatīva Covid-19 testa neļauj lidot: pastāsta par situāciju “Rīgas” lidostā 2
2 stundas
LE
LETA
Ziņas
Cilvēki masveidā pamet lietotni “WhatsApp”: uzņēmums nāk klajā ar paziņojumu 15
12 stundas
MZ
Monika Zīle
Ziņas
Monika Zīle: Mēģinājums salabot pilnā gaitā ripojošu lokomotīvi, kurai atklājas arvien jauni defekti 3
3 stundas
LE
LETA
Ziņas
Eiropas čempioni brāļi Šici Pasaules kausa septītajā posmā izcīna bronzu
4 stundas
SK
Skaties.lv
Stāsti
”Piezvanīja, ka ir mirusi, bet izrādījās, ka vēl ir dzīva!” Atklāti par prestižā pansionātā notiekošo 26
13 stundas
VB
Vija Beinerte
Stāsti
Vija Beinerte: Gada necilvēks un vēl daži zvēri 48
12 stundas
LE
LETA
Ziņas
Iedzīvotāji vēsta par teju pusmetru dziļu sniegu! Nākamnedēļ tas strauji samazināsies
9 stundas
LE
LETA
Ziņas
Automašīna apgāzās un ieslīdēja upē: traģiskā negadījumā bojā gājusi auto vadītāja
11 stundas
IB
Ivars Bušmanis
Ziņas
Pārliecībai, ka “visu ražo Ķīnā”, vietējie ražotāji arvien biežāk spēj pretī likt savas preces 1
9 stundas
LE
LETA
Ziņas
Gobzems pošas uz Saeimu: atklāj, cik biedru jau ir topošajā partijā 23
10 stundas
LA
LA.LV
Veselam
“Daktera vārds tiek izķengāts pa visu valsti!” Ecmanis parāda Jakovina Covid-19 testus un noliedz, ka viņš ārstējis, būdams inficējies 67
1 diena
LE
LETA
Veselam
Latvijā atklāts 1031 Covid-19 gadījums, bet miruši vēl 26 sasirgušie 5
8 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Princis Viljams atzinies, ka “izgāzies” ar dzimšanas dienas dāvanu mīļotajai Keitai: tā viņai nepatika 1
1 diena
SK
Skaties.lv
Kokteilis
Izjukušas Sanas Timmas un hokejista Kaspara Saulieša attiecības: “Novēlu atrast to īsto un vienīgo!” 11
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Uzņēmējs Māris Gailis atklāj, ar ko “patiesībā” darba laikā nodarbojas valsts ierēdņi 27
1 diena
AD
Artis Drēziņš
Ziņas
Cīnās par Burtnieka ezeru vai par krēslu? Zvejnieki uzskata, ka pašvaldība melo un rīkojas beztiesiski 4
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Kā vārds ietekmē tavu dzīvi: šīs dienas gaviļnieces – Lidija un Lida
12 stundas
AG
Andris Grīnbergs
Ziņas
Aptauja: Kura no Maestro Paula melodijām Tev ir vistuvākā? 59
1 diena
PR
Praktiski.lv
Praktiski
Izcilam brīvdienu ēdienam! Kalmāra gredzentiņi ar kokosriekstu pienu, kariju, ķiršu tomātiņiem un kabaci
1 diena
AK
Aija Kaukule
Ziņas
“Vakarā pirms aiziešanas mūžībā viņa teikusi māsiņai, lai telefonu vairs nelādē.” Kolēģi sēro par Astrīdas Kairišas nāvi 8
2 dienas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
“It kā valdībā netrūktu problēmu…”: jaunā veselības ministra Pavļuta mājoklī pamanītas neizskaidrojamas dīvainības 38
2 dienas
LK
Linda Krāģe
Kokteilis
Šī nedēļa ienesīs negaidītus pavērsienus tavā dzīvē, garlaicīgi noteikti nebūs! Horoskopi no 18. līdz 24. janvārim
12 stundas