Publicitātes foto

Strādājot kopā, lai risinātu mūsdienu izaicinājumus un veidotu labāku nākotni 2

V.E.Sji Dzjiņpina piezīmes
Ķīnas Tautas Republikas prezidents
17. G20 samita 1. sesijā
Bali, 2022. gada 15. novembrī

VIDEO. Jauna latviešu sieviete veikusi eksperimentu, vai var izdzīvot ar 100 eiro mēnesī: “Es ļoti gribu ēst!” 93
FOTO, VIDEO. Krievu propagandas mediji Lielvārdes Ziemassvētku eglītē saskata svastiku 72
FOTO. Kā šodien izskatās pie mājas Bolderājā, kurai vakar, iespējams, iebruka griesti? 11
Lasīt citas ziņas

Jūsu Ekselence prezident Džoko Vidodo,
Kolēģi,

Man ir liels prieks piedalīties G20 Bali samitā. Pirmkārt, es vēlos pateikties prezidentam Džoko Vidodo un Indonēzijas valdībai par lielisko samita organizēšanu. Es augstu vērtēju Indonēzijas prezidentūras lomu sadarbības veicināšanā G20 ietvaros.

CITI ŠOBRĪD LASA

Mēs satiekamies laikā, kad notiek svarīgas pārmaiņas, kas nav redzētas gadsimtu, pārmaiņas, kas ir svarīgas pasaulei, mūsu laikam un vēsturei. Covid-19 pandēmija joprojām turpinās, un saslimšanas gadījumu skaits gan šeit un gan citur pieaug. Pasaules ekonomika kļūst arvien trauslāka. Pieaug ģeopolitiskā spriedze, pieaug globālās pārvaldības deficīts, saasinās pārtikas un enerģētikas krīze, un cilvēces attīstība saskaras ar nopietniem izaicinājumiem.

Saskaroties ar šiem izaicinājumiem, visām tautām ir obligāti jāpieņem vīzija par kopienu ar kopīgu cilvēces nākotni un jāiestājas par mieru, attīstību un abpusēji izdevīgu sadarbību. Visām valstīm šķelšanās ir jāaizstāj ar vienotību, konfrontācija ar sadarbību un atstumtība ar iekļaušanu. Visām valstīm jāsadodas rokās, lai atbildētu uz mūsu laika jautājumu – “Kas ar šo pasauli ir nepareizi, kas mums ar to jādara” – lai pārvarētu grūtības un kopīgi veidotu labāku nākotni.

Visām G20 dalībvalstīm ir jāuzņemas atbildība, kas raksturīga galvenajiem starptautiskajiem un reģionālajiem dalībniekiem, un jārāda piemērs, veicinot visu valstu attīstību, uzlabojot visas cilvēces labklājību un virzot visas pasaules progresu.

— Mums ir jāpadara globālā attīstība iekļaujošāka. Solidaritāte ir spēks, bet šķelšanās nekur neved. Dzīvojot vienā globālā ciematā, mums ir jāstāv blakus vienam ar otru, saskaroties ar riskiem un izaicinājumiem. Ideoloģisku līniju vilkšana vai grupu politikas un bloku konfrontācijas veicināšana tikai sašķels pasauli, palēninās cilvēces globālo attīstību un progresu. Tā kā cilvēku civilizācija jau ir 21. gadsimtā, aukstā kara mentalitāte jau sen ir novecojusi. Mums ir jāsadodas rokās un jāpaceļ mūsu abpusēji izdevīgā sadarbība jaunos augstumos.

Valstīm ir jāciena vienai otru, jāmeklē kopsaucējs, vienlaikus saglabājot atšķirības, jādzīvo kopā mierā un jāveicina atvērta globālā ekonomika. Nevienam nevajadzētu nodarboties ar “kaimiņa izpostīšanu”, “pagalma ar augstiem žogiem” būvēšanu, slēgtu un ekskluzīvu klubu veidošanu.

Es vienmēr uzskatu, ka G20 ir arī turpmāk jāturpina ievērot savu vienotības un sadarbības pamatmērķi, jāturpina solidaritātes gars un jāatbalsta vienprātības princips. “Cukurniedres un citronzāle aug blīvos puduros.” Šis indonēziešu sakāmvārds labi atspoguļo solidaritātes vērtību. Sašķeltība un konfrontācija nekalpo neviena interesēm. Tikai solidaritāte un kopīga attīstība ir pareizā izvēle.

— Mums ir jāpadara globālā attīstība izdevīga visiem. Attīstība ir reāla tikai tad, kad visas valstis attīstās kopā. Labklājība un stabilitāte nav iespējama pasaulē, kurā bagātie kļūst bagātāki un nabagie kļūst nabadzīgāki. Katra tauta tiecas pēc labākas dzīves, un modernizācija nav vienas valsts privilēģija. Attīstības līderiem ir patiesi jāpalīdz citiem attīstīties un jānodrošina vairāk globālu sabiedrisko labumu. Visām lielākajām valstīm ir jāpilda savi pienākumi un jādara viss iespējamais globālās attīstības labā.

Manis ierosinātās Globālās attīstības iniciatīvas (GAI) mērķis ir sasniegt ilgtermiņa mērķus un neatliekamās pasaules vispārējās attīstības vajadzības, stiprināt starptautisko vienprātību par attīstības palīdzību, radīt jaunus globālās attīstības virzītājspēkus un veicināt kopējo visu valstu attīstību un progresu.

Viena gada laikā vairāk nekā 60 valstis ir pievienojušās GAI draugu grupai. Ķīna ir izveidojusi Globālās attīstības un Dienvidu-Dienvidu sadarbības fondu un palielinās finansējumu Ķīnas un ANO Miera un attīstības fondam. Mēs sastādīsim jautājumu sarakstu praktiskai sadarbībai, izveidosim beztermiņa GAI projektu kopu un izstrādāsim ceļvedi GAI ieviešanai. Mēs sadarbojamies ar vairāk nekā 100 valstīm un starptautiskām organizācijām GAI jomā, tādējādi sniedzot jaunu impulsu 2030. gada Ilgtspējīgas attīstības programmas īstenošanai. Ķīna ir iesniegusi 15 projektus “G20 darbības spēcīgai un iekļaujošai atveseļošanai” ietvaros, kā arī ir piedalījusies piecos citos projektos šīs programmas ietvaros. Mēs sadarbosimies ar citiem G20 dalībniekiem, lai īstenotu šos projektus.

— Mums ir jāpadara globālā attīstība izturīgāka. Ekonomikas globalizācija saskaras  ar šķēršļiem, un pasaules ekonomikai draud lejupslīde. Visiem klājas grūti, bet jaunattīstības valstis uz saviem pleciem nes lielāko smagumu. Tāpēc mums vairāk nekā jebkad agrāk ir jākoncentrējas uz attīstības jautājumu. Bali samita tēma “atkopties kopā, atkopties stiprākiem” sūta pozitīvu vēstījumu par G20 apņemšanos atbalstīt jaunattīstības valstu izaugsmi un novērst atšķirīgu un nelīdzsvarotu globālo atveseļošanos. Mums ir jāveido globāla partnerība ekonomikas atveseļošanai, par prioritāti jāizvirza attīstība un centrā jābūt cilvēkiem, vienmēr jāpatur prātā grūtības, ar kurām saskaras jaunattīstības valstis, un jāņem vērā to problēmas. Ķīna atbalsta Āfrikas Savienības pievienošanos G20.

Visām pusēm jāturpina padziļināt starptautiskā sadarbība cīņā pret Covid-19 un jāpalielina vakcīnu, medikamentu, kā arī diagnostikas un ārstēšanas metožu pieejamība un pieejamība par pieņemamu cenu jaunattīstības valstīs, lai radītu labvēlīgus apstākļus ekonomikas atveseļošanai. Mums jāierobežo globālā inflācija un jāsamazina sistēmiskie ekonomiskie un finanšu riski. Jo īpaši attīstītajām ekonomikām būtu jāmazina monetārās politikas korekciju radītās negatīvās sekas un jāsaglabā parādi ilgtspējīgā līmenī. SVF vajadzētu paātrināt SDR aizdevumu izsniegšanu valstīm ar zemiem ienākumiem. Starptautiskajām finanšu iestādēm un komerciālajiem kreditoriem, kas ir galvenie jaunattīstības valstu kreditori, būtu jāpiedalās jaunattīstības valstu parādu samazināšanā un apturēšanā. Ķīna visos aspektos īsteno G20 parāda apkalpošanas apturēšanas iniciatīvu (DSSI) un ir apturējusi lielāko parāda apkalpošanas maksājumu summu starp visām G20 dalībvalstīm. Tikmēr Ķīna strādā ar dažām G20 dalībvalstīm, lai atrisinātu parādus saskaņā ar Kopējo parāda pārvaldības sistēmu ārpus DSSI, tādējādi palīdzot attiecīgajām jaunattīstības valstīm pārvarēt grūtos laikus.

Globālā tirdzniecība, digitālā ekonomika, zaļā pāreja un korupcijas apkarošana ir galvenie faktori, kas veicina globālo attīstību. Mums jāturpina atbalstīt uz PTO vērstu daudzpusējo tirdzniecības sistēmu, aktīvi virzīt uz priekšu PTO reformu, veicināt tirdzniecības un investīciju liberalizāciju un atvieglošanu, kā arī veicināt atvērtu pasaules ekonomiku. Ķīna ir ierosinājusi G20 darbību digitālās inovācijas un sadarbības jomā. Mēs ceram uz sadarbību ar visām pusēm, lai veicinātu atvērtu, godīgu un nediskriminējošu vidi digitālajai ekonomikai, lai samazinātu digitālo plaisu starp ziemeļiem un dienvidiem. Cīņā pret klimata pārmaiņām un pārejot uz videi draudzīgu un zemu oglekļa emisiju attīstību, ir jāievēro kopīgu, bet diferencētu atbildības principu. Svarīgi ir arī nodrošināt finansējumu, tehnoloģiju un kapacitātes palielināšanas atbalstu jaunattīstības valstīm un veicināt sadarbību zaļā finansējuma jomā. Starptautiskā sadarbība ir ļoti svarīga korupcijas apkarošanā. G20 dalībvalstīm ir jāsaglabā nulles tolerance pret korupciju, jāpastiprina starptautiskā sadarbība bēgļu repatriācijas un līdzekļu atgūšanas jomā un jāatsakās nodrošināt “drošu patvērumu” korumpētām personām un īpašumiem.

Globālā attīstība nebūtu iespējama bez mierīgas un stabilas starptautiskās vides. Paturot to prātā, esmu izvirzījis Globālās drošības iniciatīvu (GDI). Mūsu mērķis ir sadarboties ar visām pusēm, lai atbalstītu ANO Statūtu garu, darbotos pēc nedalāmas drošības principa, atbalstītu kopējas, visaptverošas, uz sadarbību balstītas un ilgtspējīgas drošības vīziju, atbalstītu konfliktu atrisināšanu un strīdu izšķiršanu sarunu ceļā, un atbalstīt visus centienus, kas veicina miermīlīgu krīžu atrisināšanu.

Kolēģi,

Pārtikas un energoapgādes drošība ir vissteidzamākais izaicinājums globālajā attīstībā. Pašreizējo krīžu galvenais iemesls ir nevis ražošana vai pieprasījums, bet gan piegādes ķēdes pārtraukumi un starptautiskā sadarbība. Izeja no tā ir visām valstīm, sadarbojoties ar ANO un citām daudzpusējām starptautiskajām organizācijām, pastiprināt sadarbību tirgus uzraudzības un regulējuma jomā, veidot partnerības attiecībā uz precēm, attīstīt atvērtu, stabilu un ilgtspējīgu preču tirgu un sadarboties, lai atslogot piegādes ķēdes un stabilizēt tirgus cenas.

Mums ir apņēmīgi jāiestājas pret mēģinājumiem politizēt pārtikas un enerģijas jautājumus vai izmantot tos kā instrumentus un ieročus. Ir jāatceļ vienpusējās sankcijas un jāatceļ ierobežojumi attiecīgai zinātniskajai un tehnoloģiskajai sadarbībai. Samazinot fosilā kurināmā enerģijas patēriņu un pārejot uz tīru enerģiju, mums ir līdzsvaroti jāņem vērā dažādi faktori un jāpārliecinās, ka pārejas process nekaitē ekonomikai vai cilvēku iztikai. Jaunattīstības valstis saskaras ar akūtākiem pārtikas un energoapgādes drošības riskiem. G20 vajadzētu to paturēt prātā un sniegt nepieciešamo atbalstu ražošanā, savākšanā, uzglabāšanā, finansēšanā un tehnoloģijās. Tā kā ANO ir izveidojusi Globālās krīzes reaģēšanas grupu pārtikas, enerģētikas un finanšu jomā, G20 vajadzētu paust tai atbalstu.

Gadu gaitā Ķīna ir devusi lielu ieguldījumu pasaules pārtikas un enerģētikas drošībā. Šogad Ķīna kopā ar sešiem partneriem, tostarp Indonēziju un Serbiju, ir ierosinājusi Starptautiskās sadarbības iniciatīvu elastīgu un stabilu ražošanas un piegādes ķēžu jomā, pievienojusies citām valstīm, aicinot izveidot globālo tīras enerģijas sadarbības partnerību, un ierosinājusi Starptautiskā sadarbības iniciatīva globālās pārtikas nodrošinājuma jomā G20 ietvaros. Mēs ceram uz padziļinātu sadarbību ar visām pusēm šajās jomās.

Kolēģi,

Ķīnas Komunistiskā partija nesen sasauca savu 20. Nacionālo kongresu, kurā nosaka partijas un valsts mērķus, uzdevumus un vadošo politiku nākamajos piecos gados un turpmākajos gados. Ķīna paliks apņēmības pilna virzīties uz miermīlīgas attīstības ceļu, turpinās padziļināt reformas un atvērties, kā arī turpinās veicināt nacionālo atjaunošanos visās frontēs, izmantojot Ķīnas modernizācijas ceļu. Ķīna, kas virzās uz modernizāciju, dos pasaulei vairāk iespēju, stiprinās starptautisko sadarbību un sniegs lielāku ieguldījumu cilvēces progresā!

Paldies.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
VIDEO. Jauna latviešu sieviete veikusi eksperimentu, vai var izdzīvot ar 100 eiro mēnesī: “Es ļoti gribu ēst!” 93
FOTO, VIDEO. Krievu propagandas mediji Lielvārdes Ziemassvētku eglītē saskata svastiku 72
FOTO. Kā šodien izskatās pie mājas Bolderājā, kurai vakar, iespējams, iebruka griesti? 11
“Tas tiešām nebūs labs.” Eksperts prognozē, kāds būs 2023. gads Latvijas ekonomikā
Meža īpašnieki noslēpties nevar – tiklīdz veikta inventarizācija, jau nākamajā dienā pagalmā ieripo uzpircēji
Lasīt citas ziņas
“Tas tiešām nebūs labs.” Eksperts prognozē, kāds būs 2023. gads Latvijas ekonomikā
Izmeklē augstas policijas amatpersonas dalību medībās, kurās nošauts viens no medniekiem
Kalvītis atklāj, līdz kuram brīdim “Latvijas gāze” ir nodrošinājusi dabasgāzes krājumus klientiem
FOTO, VIDEO. Krievu propagandas mediji Lielvārdes Ziemassvētku eglītē saskata svastiku 72
1922. gada 30. novembrī. Valsts prezidenta ambīcijas
22:00
Apinis: Par sportu valdības deklarācijā un valdības deklarāciju sportā 2
21:47
Atzinība Frankam Gordonam
21:45
VIDEO. “Gribu tā, kā man ir labāk un ērtāk”: izskatīgā juriste Ieva Brante apstiprina, ka vairs nav precēta sieviete
VIDEO. Pie daudzdzīvokļu namiem Rīgā savairojušās žurkas 8
Jautā skatītājs: Vai NATO nedod ieročus Ukrainai, lai tā ātri neuzvarētu Krieviju?
FOTO. Kā šodien izskatās pie mājas Bolderājā, kurai vakar, iespējams, iebruka griesti? 11
VIDEO. 24 kilometri dienā – dziedātāja Aminata atklāj, ka pa Rīgu viņa pārvietojas tikai kājām
Apinis: Par sportu valdības deklarācijā un valdības deklarāciju sportā 2
24 dienu pārsteigumi: kā iepriecināt bērnus un pašam izgatavot adventes kalendāru?
SPECIĀLIZLAIDUMS. Jaunākais par karu Ukrainā ar Jāni Slaidiņu 20
Rīgas ostā plāno veidot lielāko saules enerģijas parku Latvijā
Reiniks Ziemsvētku tirdziņā saņēmis kādu aizkustinošu dāvanu: “Viņa šo košumu bija ielikusi Vārda dienas sveicienā” 1
FOTO. Svinīgi atklāta rekonstruētā Rīgas cirka arēna
Brante: Visi stāsta, ka viss ir dārgi, bet – kā brauca ar lieliem ratiem no veikala, tā brauc! 2
Znotiņš: Lai uzturētu ģimeni Rīgā, pieaugušajam būtu jāpelna ap 2000 eiro mēnesī “uz rokas”
VIDEO. Jauna latviešu sieviete veikusi eksperimentu, vai var izdzīvot ar 100 eiro mēnesī: “Es ļoti gribu ēst!” 93
Juriste: Kam tagad ir viegli? Nav tādas jomas, ja vien tas nav bēru kantoris
FOTO. Kā pasakā! Rīdzinieki pulcējas vienā no greznākajām Rīgas centra viesnīcām – īpašā ceremonijā iedegta Ziemassvētku egle
Latvijas IKP deviņos mēnešos pieaudzis par 2,4%
Vai īrniekam jāmaksā par starpnieka pakalpojumu?
Ekonomists: Dārgā elektrība Latvijā strādā kā sava veida nodoklis
Latvijas drošības apdraudējumu no Krievijas: par kādām aizdomīgām darbībām būtu jāziņo drošības dienestiem?
ASV var nepietikt jaudas atbalstīt Ukrainu – saasinās konflikts ap Taivānu ar Ķīnu
“Tagad Lukašenko palicis viens pret vienu ar Putinu.” Kas mainīsies pēc Baltkrievijas ārlietu ministra nāves? 7
Jautā skatītājs: Vai varētu konfiscēt automašīnas ar krievu numurzīmēm un sūtīt ukraiņiem?
Sārts: Norietošās Krievijas un augošās Ķīnas intereses sakrīt vairs tikai vienā punktā 39