Praktiski
Manas tiesības

Vai vērts slēgt laulības līgumu: plusi un mīnusi1


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Arturs Budkevics/Shutterstock

Paziņas mums ar vīru ieteica noslēgt laulības līgumu. Drošībai. Es tomēr uzskatu, ka man tāds līgums nekādu drošību nedos. Ja vīrs sadomās laulību šķirt, tad man tik un tā būs jāpaliek bez nekā, jo māja, zeme un automašīna taču pieder viņam. Vai es varu nepiekrist slēgt šādu līgumu? Varbūt ir vērts pieprasīt līgumā ierakstīt man vismaz kādu daļu no vīra īpašumiem, piemēram, māju? KRISTĪNE ULBROKĀ

Kārtība svarīgās lietās

Pavisam īsi var teikt, ka laulības līgumu tomēr ir vērts slēgt, jo tas ievieš skaidrību laulāto mantiskajās attiecībās. Ja vīrs piekrīt, varat līgumā ierakstīt arī kādu daļu no viņa īpašumiem, taču tad jāņem vērā, ka šis ieraksts jāreģistrē arī zemesgrāmatā pēc īpašuma atrašanās vietas.

Juriste Kristīne Krēsliņa skaidro, ka lēmums par laulības līguma noslēgšanu katram jāpieņem pašam. Bez šāda dokumenta laulātie var arī iztikt, taču, ja vēlaties, lai mantiskajās attiecībās jums ar vīru nerastos strīdi, līgumu tomēr der noslēgt. Turklāt to var no­slēgt gan vienlaikus ar ģimenes izveidošanu, gan pēc tam – nav būtiski, cik gadu esat dzīvojuši kopā kā laulāts pāris. Atsevišķos gadījumos to mēdz darīt arī pirms laulības noslēgšanas, taču jāatceras, ka šāds līgums tik un tā stāsies spēkā tikai tad, kad laulība būs oficiāli noslēgta.

Laulības līgumā nav jāietver nosacījumi, kas saistīti ar laulāto personīgajām attiecībām vai attiecībām ar bērniem – tam paredzēti citi dokumenti. Laulības līgumu par noslēgtu uzskata tikai tad, ja tas noslēgts notariālā kārtībā – tātad abiem laulātajiem jādodas pie zvērināta notāra, turklāt šajā gadījumā tas jādara personīgi, nevis ar pilnvarnieka starpniecību.

Mantas šķirtība

Laulības līgumā var noteikt gan laulāto mantas šķirtību, gan mantas kopību. Ja noteikta visas mantas šķirtība, katrs laulātais ne vien patur viņam pirms tam piederējušo mantu, bet arī laulības laikā vīrs un sieva var savu mantu iegūt, lietot un ar to rīkoties neatkarīgi no otra laulātā. Visas mantas šķirtība arī nozīmē, ka par saviem parādiem (tādi parādi, ko laulātais uzņēmies pēc noslēgtā darījuma tikai savās, nevis ģimenes un kopīgās mājsaimniecības interesēs) katrs laulātais atbild ar savu mantu.

Šāds mantas sadales veids ļauj aizsargāt otra laulātā mantu no kreditoriem.

Ja laulības līgumā paredzēta mantas šķirtība, bērni un ģimenes saimniecība katram jāuztur tādā mērā, cik liela ir viņa manta.

Mantas kopība

Taču, ja izvēlēsieties slēgt līgumu par laulāto mantas kopību, tad visa manta, kas vīram un sievai piederējusi pirms laulības, kā arī laulības laikā iegūtā manta piederēs abiem kopā. Līgumā arī var ierakstīt, cik liela mantas daļa katram pieder. Mantas kopībā ietilpstošo īpašumu laulības šķiršanas gadījumā var sadalīt gan vienādās daļās, gan vienam no laulātajiem paredzēt lielāku mantas daļu.

Ja lieta reģistrēta tikai uz viena laulātā vārda, to iekļauj mantas kopībā, un tā ir abu laulāto kopīgs nedalīts īpašums, tāpēc nav nepieciešams šādu lietu pārreģistrēt uz abu vārda.

Ar laulības līguma noslēgšanu manta automātiski tiek apvienota. Kā atsevišķo mantu laulātie līgumā var norādīt konkrētu mantu, kas līguma noslēgšanas brīdī vīram un sievai jau pieder. Taču ir iespējams, ka laulātie līgumā atsevišķu mantu sev nenosaka, tādā gadījumā var pastāvēt arī visas laulāto mantas kopība. Ja līgumā par atsevišķo mantu nekas nav norādīts, tad uzskata, ka laulātajiem atsevišķas mantas vispār nav.

Noslēdzot šādu laulības līgumu, laulātajiem obligāti jāvienojas, kurš būs mantas kopības valdītājs. Likumā paredzēts, ka mantas kopību var valdīt abi laulātie kopīgi vai arī viens no viņiem.

Laulības laikā laulības līgumu var arī izbeigt vai mainīt, taču tas iespējams tikai tad, ja vīrs un sieva labprātīgi vienojas.

SVARĪGI

Līgumu par visas mantas kopību der noslēgt, ja, piemēram, viens no laulātajiem algotu darbu nestrādā, bet audzina bērnus, tāpēc šķiršanās gadījumā būs grūti pierādīt savu materiālo ieguldījumu ģimenes labklājības celšanā, vai ja vienam no laulātajiem ir krietni lielāki ienākumi.

UZZIŅA

• Laulāto mantisko attiecību reģistrāciju Latvijā kārto Uzņēmumu reģistrs. Kamēr līgums nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, tas ir spēkā tikai starp pašiem laulātajiem un neattiecas uz citiem, piemēram, kreditoriem.

• Laulības līgumu reģistrē tajā Uzņēmumu reģistra reģionālajā nodaļā, kur atrodas vismaz viena laulātā dzīvesvieta.

LA.lv
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.