Lasītāju viedokļi

Kāda reputācija tiesām ir juristu aprindās? 0

Kristīne Brokāne, tiesību zinātņu studiju programmas studente: “Jāteic, ka Latvijā iedzīvotāji ir ļoti pesimistiski un uzskata, ka korupcija augstākajā mērā ir visās valsts iestādēs. Diemžēl to arvien vairāk apliecina arī šādi gadījumi, piemēram, par iespējamu fiktīvu darbinieku nodarbināšanu tiesā.

 

Tā viens skandāls iedzīvotāju acīs var graut visas iestādes reputāciju. Šādi gadījumi gan ir jāskatās globāli – kādēļ valsts pārvalžu darbinieki piekrīt ņemt kukuļus vai izmantot savu dienesta stāvokli. Domāju, pie tā vainojams samērā zemais atalgojums, kā arī tas, ka Latvija pēc platības ir maza un bieži vien viens otru pazīst. Manuprāt, tiesu sistēma Latvijā nav jāmaina, tās līdzšinējais darbs liecinājis par godīgumu tiesas darbinieku vidū.”

Pāvels Rebenoks, zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu birojs “Rebenoks & Vilders”: “Tiesu sistēmu vērtēju kā nobriedušu, uzticamu un pietiekami patstāvīgu. Uzskatu, ka socioloģiskās aptaujas rezultāti šajā gadījumā neko neizsaka par tiesu sistēmas stāvokli, taču daudz ko pasaka par mūsu sabiedrību, kam trūkst elementāru juridisku zināšanu un izpratnes par tiesiskumu.”

Roberts Siliņš, jurists, SIA “Business Consultig Office”: “Šādi rezultāti socioloģiskai aptaujai, visdrīzāk, ir Rīgas Zemgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja iespējamo nelikumīgo darbību dēļ. Runājot par šo gadījumu, vēl nav iespējams runāt par korumpētību. Uzskatu, ka korupcija ir pastāvējusi visos laikos, ir un būs arī nākotnē. Taču nav pamata uzskatīt, ka Latvijas tiesu sistēma ir korumpētāka nekā citas institūcijas. Nevar pēc viena cilvēka, iespējams, nelikumīgajām darbībām spriest par visu sistēmu kopumā. Pieļauju, ka korupcijas līmeņa mazināšanai vai pat iznīcināšanai ir nepieciešami jauni normatīvie akti, kas regulētu un pat ļautu izskaust korupcijas iespējamību. Uzskatu, ka lielākā daļa tiesu sistēmā strādājošo cilvēku, tostarp tiesneši, ir godīgi un atbildīgi cilvēki, kuri pilda viņiem uzticēto pēc labākās sirdsapziņas.”

Kristaps Ābelis, Biznesa augstskolas “Turība” Juridiskās fakultātes tiesību zinātņu katedras vadītāja p.i.: “Protams, Latvijas tiesu sistēmā ir saskatāmi korupcijas riski, savukārt veiktais pētījums atspoguļo cilvēku attieksmi pret tiesu sistēmas darbu. Pētījuma rezultāti izskaidro sabiedrības nelielo izpratni par darbu tiesu sistēmā un viedokļa veidošanos, kas balstīts uz ierobežotiem informācijas avotiem. Ņemot vērā, ka tiesu procesos parasti ir iesaistītas vairākas puses, daudzos gadījumos tās nebūs apmierinātas ar tiesas lēmumu. Tomēr tas nav iemesls uzskatīt, ka pastāv korupcija. Turklāt tiesu sistēmā pastāv kontroles mehānismi, kuru rezultātā korupcija tiesu sistēmā kļūst bezjēdzīga. Proti, zemākas instances tiesu spriedumus kontrolē augstākas instances tiesa. Tas nozīmē, ka viena tiesas procesa ietvaros ir jāietekmē ne tikai viena persona, bet vesela personu grupa, kas nav iespējams. Bieži vien viedoklis par iespējamo korupciju tiesu sistēmā ir balstīts nevis uz konkrētiem pierādījumiem, bet gan uz personu nezināšanu par savām tiesībām un arī pienākumiem.”

 

Uzziņa

Vai tiesu sistēma 
Latvijā ir korumpēta?

18% – ir ļoti korumpēta;

49% – drīzāk ir korumpēta;

20% – nav konkrēta viedokļa;

12% – drīzāk nav korumpēta;

1% – nemaz nav korumpēta.

 

Avots: TNS/LNT “900 sekundes”, aptaujājot 600 Latvijas iedzīvotāju

 

 

LA.lv