Latvijā
Sabiedrība

Saeima noraida ideju pensionāriem saņemt 50% no mirušā laulātā pensijas64


Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto – LETA/Edijs Pālēns

Saeima šodien nolēma nenodot izskatīšanai komisijās Latvijas Reģionu apvienības (LRA) rosinātos grozījumus likumos, kas paredz pensionāriem iespēju saņemt 50% no mirušā laulātā pensijas kapitāla, kas būtu pamats pensijas pārrēķināšanai un palielināšanai.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija iepriekš ir vienojusies par citu risinājumu – izstrādāt grozījumus likumā par valsts pensijām, kas paredzētu, ka pārdzīvojušais laulātais vēl gadu saņemtu pabalstu 50% apmērā no mūžībā aizgājušā dzīvesbiedra pensijas.

Arī LRA savus piedāvātos grozījumus virzīja, lai sniegtu atbalstu un daļēji nodrošinātu pensionāriem labklājības līmeni, kāds tas bija pirms otra pensionētā laulātā nāves.

Grozījumus bija iecerēts veikt likumā “Par Valsts pensijām” un Valsts fondēto pensiju likumā, lai nodrošinātu, ka, aizejot pensijā, šī norma attiektos uz visiem pensionāriem – tiem, kuri tagad saņem tikai 1.līmeņa pensiju un tiem, kuri jau ir pensionējušies vai vēl aizies pensijā un saņems gan 1. un 2.līmeņa pensijas.

Ar grozījumiem bija iecerēts noteikt, ka tiesības saņemt atbalstu būtu pārdzīvojušam laulātajam, kura laulība reģistrēta vismaz piecus gadus pirms viņa pensionētā laulātā nāves, ja divu gadu laikā no fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves dienas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra būs saņēmusi pārdzīvojušā laulātā pieprasījumu.

Saistītie raksti

Likumā “Par Valsts pensijām” bija plānots noteikt, ka valsts pensiju ir tiesības pārrēķināt un palielināt pensionāriem saistībā ar viņu pensionētā laulātā nāvi, ņemot vērā mirušā uzkrāto pensijas kapitāla daļu. Savukārt attiecībā uz pensiju 2.līmeni LRA bija iesniegusi grozījums Valsts fondēto pensiju likumā. Tajos bija iecerēts, ka to cilvēku, kuri ir bijuši fondēto pensiju shēmas dalībnieki un kas dzimuši pēc 1951.gada un sasnieguši pensionēšanās vecumu, uzkrātā fondēto pensiju kapitāla daļa pēc viņa nāves var tikt pievienota pārdzīvojušā laulātā pensijas kapitālam.

Savukārt, ja mirušajai personai bijis noslēgts mūža pensijas apdrošināšanas līgums, apdrošināšanas līgumā jau varētu norādīt brīvi izvēlētu personu, kas būs labuma guvējs un turpinās saņemt pensiju pēc personas nāves. Tādā gadījumā pensija netiktu ieskaitīta valsts budžetā. Šodien noraidītie grozījumi būtu attiekušies uz fondēto pensijas kapitāla daļu tikai tādā gadījumā, ja tā pievienota nefondētajam pensijas kapitālam.

LA.lv