Laukos
Tehnika

Eksperta padoms darba drošībai lauksaimniecībā1


Šaubīgās vietās vienmēr brauciet lēnāk – tā būs drošāk un ātrāk.
Šaubīgās vietās vienmēr brauciet lēnāk – tā būs drošāk un ātrāk.
Foto no Agro Tops arhīva.

Jānis Kažotnieks

Parasti domājam, ka ar mums nekas ļauns nevar notikt, jo mēs taču visu darām ļoti prātīgi un, pirms griežam, vismaz septiņas reizes nomērām. Tomēr patiesībā fakti ir visai biedējoši. Ik pa brīdim plašsaziņas līdzekļi ziņo par nelaimes gadījumiem ar dažādām sekām. Diemžēl arī letālām… Šis raksts ir par to, kā maksimāli izvairīties no situācijām, kas varētu kaitēt gan jūsu, gan arī apkārtējo veselībai un dzīvībai. Lai arī šī nav pati interesantākā lasāmviela un, to lasot, vienmēr šķiet, ka visu to jau zinām, vēlreiz pārlasiet statistiku un padomājiet, vai tiešām tā ir. Būsim paškritiskāki, tas mums visiem palīdzēs.

Drošība darbā ar traktoriem

Pirms iedarbināšanas

Izlasiet lietošanas instrukciju un turiet to traktora kabīnē. Neizmantojiet traktoru, ja tas nav pilnīgā tehniskā kārtībā. Visi defekti jānovērš, pirms sēžaties traktorā!

Noņemiet no pirkstiem vai kakla visas rotaslietas – neaizmirstiet par gredzeniem, pulksteņiem un ķēdītēm.

Pārliecinieties:
– vai jums ir atbilstošās kategorijas vadītāja apliecība Pat nemēģiniet darbināt traktoru, ja ne­esat atbilstoši apmācīts un pilnīgi pārliecināts, ka spēsiet ar to droši darboties;
– vai valkājat atbilstošu apģērbu un apavus – ieteicams maksimāli piegulošs kombinezons un ūdensnecaurlaidīgi apavi ar neslīdošu zoli. Garus matus apsieniet ar lakatu vai nosedziet ar cepuri;
– vai esat iepazinies ar traktora vadības svirām un protat tās atbilstoši darbināt;
– ka esat izplānojis un zināt, kā veiksiet darbu;
– ka rokturi un kāpšļi ir tīri un nebojāti;
– ka jūgvārpsta nav ieslēgta un pārnesumu pārslēgs atrodas neitrālā stāvoklī
– ka traktors aprīkots atbilstoši satiksmes noteikumu prasībām (atstarotāji, virziena rādītāji, apgaismojums, spoguļi u. c.);
– ka eļļas un dzesēšanas šķidruma līmeņi ir normas robežās.

Iekāpšana un izkāpšana

Kāpjot kabīnē, izmantojiet kāpšļus un rokturus – tie ir paredzēti jūsu drošībai! Nekad neleciet no kabīnes.

Uzturiet traktora kabīni, tās grīdu un pedāļus, kā arī savus apavus tīrus. Tāpat neturiet uz kabīnes grīdas instrumentu atslēgas, savienošanas tapas, stieples gabalus, no lauka salasītus akmeņus vai citus svešķermeņus – aiz tiem iespējams aizķerties un gūt traumas.

Pirms atstājat kabīni, pārliecinieties, ka traktors droši apstādināts: izslēdziet jūgvārpstas piedziņu; noslāpējiet traktora motoru; pārliecinieties, vai transmisijas pārslēgi ir neitrālā pozīcijā, vai stāvbremze ir nobremzēta; izņemiet no aizdedzes atslēgu.

Izkāpjot no kabīnes, kāpiet ar seju pret to – tā būs drošāk un ērtāk. Nekad pat nemēģiniet iekāpt vai izkāpt no kustībā esoša traktora vai citas pašgājējmašīnas, piemēram, kombaina.

Nekad neatstājiet traktoru darbojoties, ja paši neesat tuvumā.

Atrodoties kabīnē

Traktoru droši vadīt iespējams vienīgi tad, ja sēžat kabīnē uz sēdekļa. Noteikti jāprot droši iekāpt un izkāpt no kabīnes, jāzina, kā regulējams sēdeklis un atpakaļskata spoguļi, kā darbināmas vadības sviras un kādas funkcijas šīs sviras pilda.

Pirms regulējat sēdekļa un spoguļu stāvokli, pārliecinieties, vai traktors ir droši apstādināts, stāvbremze nobremzēta un motors nedarbojas.

Pārliecinieties, vai no sēdekļa varat ērti aizsniegt visas vadības sviras. Ja tas neizdodas, mēģiniet noregulēt sēdekli, lai to varētu paveikt ērti, neaizmirstot noregulēt sēdekļa amortizāciju atbilstoši savai masai.

Pārliecinieties: vai darbojas skaņas signāls, virzienu rādītāji un bremžu ugunis, kā arī aizmugurējās gaismas; vai darbojas stāvgaismas, tuvais un tālais apgaismojums, kā arī numura apgaismojums; vai atpakaļskata spoguļi atbilstoši noregulēti; vai priekšējā un aizmugurējā loga tīrītāji un mazgātāji funkcionē; vai instrumentu panelis ir apgaismots.

Nedarbiniet nevienu sviru, kamēr neesat pilnīgi un ērti apsēdušies sēdeklī, bet pirms tam rūpīgi iepazīstieties ar lietotāja instrukcijās esošajiem vadības sviru aprakstiem, un ziniet, kādu funkciju katra svira pilda. Nedarbiniet sviras, ja neesat pārliecināts par to nozīmi, un atcerieties, ka dažādiem traktoriem mēdz būt dažādas sviras.

Iedarbināšana un kustības sākums

Iedarbinot traktoru ar starteri, pārliecinieties, vai transmisija atrodas neitrālā stāvoklī, un izspiediet sajūgu.

Pirms kustības sākšanas pārliecinieties, vai:
– bremžu pedāļi ir nofiksēti kopā – transporta darbos un uz ceļa tas ir obligāti;
– bremžu sistēma un stūres mehānisms fun­kcionē;
– durvis un logi (īpaši aizmugurējais logs) ir aizvērti;
– netiek apdraudēti tuvumā esoši cilvēki vai dzīvnieki.

Neuzsāciet kustību, ja tuvumā atrodas bērni!

Braukšana

Traktori ir ļoti jaudīga tehnika, un, tos nepareizi izmantojot, var radīt lielu postu, tāpēc pirms braukšanas vēlreiz kritiski pārdomājiet, vai tiešām esat pietiekami pieredzējuši un vai jums ir nepieciešamās prasmes. Lai brauktu ar traktoru, nepietiek vien izlasīt instrukciju – šis darbs ir daudz komplicētāks un prasa speciālu sagatavotību, ko parasti iegūst apmācību laikā.

Nekad neļaujiet vadīt traktoru bērniem un turiet tos pa gabalu no strādājošiem traktoriem.

Kustības laikā:
– uzmanieties no apkārtējiem un brauciet ar tādu ātrumu, kuru spējat kontrolēt;
– uzmanieties no šķēršļiem un aklajiem punktiem – drošāk būs, ja paskatīsieties vismaz divas reizes;
– uzkarināmas vai piekabināmas mašīnas, kravas, slikti laika apstākļi, saule un brauktuves stāvoklis rada potenciālu bīstamību – uzmanieties;
– nepietiekamas redzamības gadījumā lūdziet kāda palīdzību, īpaši braucot atpakaļgaitā;
– braucot atpakaļgaitā, izmantojiet spoguļus un skaņas signālu;
– vienojieties ar palīgiem par savstarpēji skaidri saprotamiem žestiem un signāliem – lietojiet tos abpusēji;
– pārvadājiet pasažierus vienīgi kabīnē speciālā pasažieru sēdeklī;
– bīstamus uz frontālā iekrāvēja montējamus darbarīkus (ķīpu dakšas, pīķus) atļauts pārvietot vienīgi nomontētus un apkārtējiem drošā pozīcijā;
– atcerieties, ka kāds (īpaši bērni) vienmēr var parādīties darbības zonā pat tad, ja jūs to negaidāt;
– ar uzkarinātu lauksaimniecības mašīnu traktora uzkares sistēmas apakšējo sviru ierobežošanas saitēm vienmēr jābūt stingri savilktām;
– braucot ar garām uzkarināmām lauksaimniecības mašīnām (piemēram, arkliem), rēķinieties, ka pagriezienam vajadzēs plašāku joslu.

Tehnikas pievienošana

Piebraucot traktoru lauksaimniecības mašīnas pievienošanai, vērojiet, lai starp abiem neatrastos cilvēki.

Lauksaimniecības mašīnu traktoram drīkst piekabināt vai uzkarināt tikai pēc motora apturēšanas. Uzkarināšanas laikā strādniekiem jāatrodas uzkares mehānisma apakšējo sviru ārpusē. Ieteicams, lai šo darbu veiktu viens cilvēks – tā vieglāk nodrošināt, ka nesaprašanās rezultātā nerodas nelaimes gadījums.

Kabīnē esošās vadības sviras izmantojiet, vienīgi atrodoties kabīnē un sēžot sēdeklī.

Atkarībā no komplektācijas aizmugurējās uzkares pacelšanas un nolaišanas pogas atrodas uz traktora aizmugurējo riteņu dubļusargiem. Darbinot šīs sviras, esiet īpaši uzmanīgi, lūkojiet, lai neviena jūsu ķermeņa daļa neatrastos starp traktoru un paceļamo lauksaimniecības mašīnu. Nekad nestāviet tādā stāvoklī, kad pēdas ir zem sakabes vai tās tuvumā, pretējā gadījumā sakabe var uzkrist jums uz kājām.

Apgāšanās riski

Traktors var apgāzties pašās neiedomājamākajās vietās – pat uz līdzenas vietas, nemaz nerunājot par slīpumiem, grāvmalām un skābbarības tranšejām. Negadījumi visbiežāk notiek, ja traktorists nav pietiekami kritiski novērtējis slīpumu, riteņu saķeri ar segumu, kravas vai uzkarināmās mašīnas masas ietekmi. Tādēļ nebrauciet pa slīpumiem, ja neesat kārtīgi apmācīti to darīt.

Rēķinieties, ka:
– strauji atlaižot sajūgu, braucot pret slīpumu, arī ar priekšējiem atsvariem aprīkots traktors var apgāzties atpakaļ (izvēlieties slīpuma pārvarēšanai atbilstošo pārnesumu, lai tie slīpumā nav jāpārslēdz);
– elektrohidrauliski darbināmi sajūgi (pusautomātiskā PowerShift sistēma) darbojas mazāk laideni (ar rāvienu) un rada lielāku apgāšanās risku nekā mehāniski vai hidrauliski darbināmie;
– traktors var apgāzties arī uz līdzenas vietas, piemēram, mēģinot traktoru izbraukt no dubļiem, nesieniet pie tā riteņiem koka klučus saķeres uzlabošanai. Kluči var iegrimt zemē un nosprūst, bet traktors apgāzties atpakaļvirzienā;
– lai arī traktors spējīgs uzbraukt stāvā kalnā, tas vēl nenozīmē, ka arī nobrauciens būs drošs;
– iztukšojoties uzkarināmu mašīnu tvertnēm, arī aizmugurējo riteņu saķere samazinās un riteņi var izslīdēt – tas īpaši bīstami, braucot lejup;
– jo augstāks ir uzkarināmās mašīnas smaguma centrs, jo nestabilāks ir viss agregāts. Montējiet mašīnu pēc iespējas zemāk, tomēr rēķinoties, lai neciestu darba kvalitāte;
– nesimetriski uzkarināmas mašīnas rada daudz lielāku apgāšanās risku pagriezienos. Ja vien iespējams, pagriezieties tā, lai disbalansa puse būtu pret nogāzi.

Piekabes vilkšana

Pirms piekabes vilkšanas vienmēr pievienojiet tās bremzes kopējai bremžu sistēmai. Pārliecinieties, vai piekabe nav pārkrauta (nepārsniedziet ražotāja noteikto maksimālo kravnesību) un krava izlīdzināta vienmērīgi. Tāpat pārliecinieties, vai traktora sakabes āķis un piekabes sakabe nav sadiluši un nerada atkabināšanās risku, tas īpaši svarīgs pie izkraušanas. Sakabes drošuma palielināšanai noteikti izmantojiet drošināšanas ķēdes.

Izgāžot kravu, pārliecinieties (noteikti lūdziet palīdzību kādam no malas, jo pašiem to redzēt nav iespējams), vai krava brīvi birst ārā un nerada apgāšanās risku.

Braucot slīpumos

Vienmēr piesprādzējiet drošības jostas. Ja tādas jūsu traktoram nav, iegādājieties un uzmontējiet.

Ja rodas šaubas, izkāpiet no traktora, to droši nobremzējot un veicot visas drošas apstāšanās operācijas, un pārstaigājiet šaubīgo slīpumu ar kājām, pārliecinoties, vai zālē nav kāds apslēpts akmens, koks, celms vai bedre.

Šaubīgās vietās vienmēr brauciet lēnāk – tā būs drošāk un ātrāk. Ja vien iespējams, uz leju brauciet perpendikulāri slīpumam, nevis pa diagonāli.

Izvairieties no darba slīpumos, ja:
– jūsu traktoram ir liela diametra bezkameras zemspiediena riepas;
– jūsu traktoram ir riepas ar pārlieku nodilušu (atlikušais protektors mazāks par 30%) protektoru;
– darba specifika prasa apgriešanos tieši slīpumā (ieplānojiet darbus tā, ka pagriešanās manevrs jāveic, braucot augšup).

Ja strādājat ar uzkarināmām lauksaimniecības mašīnām (smidzinātāji, minerālmēslu izkliedētāji, sējmašīnas u. c.), aprīkojiet traktoru ar priekšējiem atsvariem, bet nepārcentieties, jo tie samazina stabilitāti, braucot lejup.

Nekādā gadījumā neatstājiet traktoru ar kravu stāvēt slīpumā. Atcerieties, ka stāvbremze, iespējams, nav tik efektīva kā darba bremzes. Tāpat dažām transmisijām, motoram nedarbojoties, nav funkcijas bremzēt ar motoru.

Vilkšana

Velkot citu traktoru vai pašgājējmašīnu, piekabiniet trosi, virvi vai tauvu pēc iespējas zemāk – ieteicams, traktora sakabes augstumā vai zemāk. Pārāk augstu piekabināta trose vai virve var izraisīt velkošā traktora apgāšanos pat uz līdzenas vietas.

Vilkšanai labāk izmantojiet virvi vai tauvu – tā ir elastīgāka un ar tās palīdzību nogrimušo tehnikas vienību vieglāk izvilksiet ārā. Ja traktors iestidzis dubļos, mēģiniet to izbraukt ārā atpakaļgaitā; ja tas neizdodas, meklējiet palīdzību.

Skābbarības blietēšana

Blietēšana ir sevišķi riskants darbs, un apgāšanās risks ir viens no augstākajiem, tāpēc šo darbu viennozīmīgi jāuztic vienīgi izciliem pieredzējušiem traktoristiem.

Izvēlieties piemērotu traktoru, rēķinoties, ka smags traktors ar platām riepām var sniegt to pašu efektu, ko vieglāks ar šaurām, tikai degvielas patēriņš pirmajā gadījumā būs ievērojami lielāks.

Ja iespējams, neizmantojiet traktoru, kam kabīnē nav drošības karkasa. Pārliecinieties, vai tranšeju sienas ir stingri nostiprinātas pret sagāšanos. Nebrauciet pārāk tuvu malām un pārliecinieties, ka tranšeja tiek uzpildīta vienmērīgi. Uzmanieties no mīkstām un irdenām ieplakām, kas var negatīvi ietekmēt stabilitāti.

Strādājot ar aizmugurējai uzkarei uzkarinātu zaļās masas izlīdzinātāju, vienmēr stingri sekojiet līdzi, vai traktora aizmugurē neparādās nepiederošas personas.

Apstāšanās un stāvēšana

Novietojot traktoru stāvvietā, nogaidiet, līdz tas pilnībā un droši apstājies; nobremzējiet stāvbremzi, izņemiet no aizdedzes atslēgu un tikai tad izkāpiet no traktora.

Ja traktoram stāvēšanas laikā uzkarināta lauksaimniecības mašīna, nolaidiet traktora uzkari tā, lai mašīna atbalstītos pret zemi. Ja tas nav iespējams, palieciet zem paceltās lauksaimniecības mašīnas drošus atbalstus.

Drošība darbā ar jūgvārpstām un kardānpārvadiem

Neaizsargātas traktora jūgvārpstas un kardānpārvada izmantošana ir potenciāli ļoti bīstams pasākums. Rotējošas darbīgās daļas var nodarīt ļoti nopietnus miesas bojājumus – katru gadu daudzi cilvēki tiek sakropļoti un pat nogalināti tieši brīžos, kad tiek pārkāptas jūgvārpstu un kardānpārvadu izmantošanas drošības prasības. Lielāko daļu no šiem negadījumiem iespējams novērst, vispirms izmantojot kvalitatīvus un drošus jūgvārpstu un kardānpārvadu aizsargus.

Atcerieties, ka salauzti, bojāti vai nepareizi nostiprināti aizsargi ir tikpat bīstami kā gadījumi, kad to nav vispār!

Aizsargu izvietošana

Lūkojieties, lai traktora jūgvārpstas gals būtu nosegts ar aizsargu no sāniem un augšas visā no traktora izejošā jūgvārpstas gala garumā. Jūgvārpstas gala aizsargam jābūt tik stingram, lai tas izturētu vismaz 120 kg masu, respektīvi, lai arī ražena auguma cilvēks var uz šī aizsarga bez bažām uzkāpt.

Nedarbinot jūgvārpstu, tās galam jābūt nosegtam ar speciālu fiksējamu uzmavu tā, lai, arī nejauši to iedarbinot, jūgvārpstas gals neradītu draudus traktoristam vai citiem cilvēkiem.

Kardānpārvada aizsargam jābūt:
– droši iegultņotam (bez brīvkustībām un viegli pagriežamam) uz kardānpārvada vārpstas;
– ar CE kvalitātes marķējumu, pretējā gadījumā tā izmantošana nav droša;
– ar atbilstoša izmēra kardānpārvada vārpstas diametru;
– kardānpārvada maksimālajam garumam atbilstošā garumā.

Vienmēr ievērojiet kardānpārvada ražotāja instrukcijās norādītos montāžas un izmantošanas noteikumus!

Kardānpārvada stāvoklis

Pārliecinieties, lai kardānpārvada aizsargam ir fiksējošās ķēdes, un montāžas laikā pievienojiet tās attiecīgi traktora jūgvārpstas aizsargam un lauksaimniecības mašīnas vārpstas gala aizsargam tā, lai paliktu brīvkustības iespējas, agregātu paceļot un nolaižot vai pagriežot.

Fiksējošās ķēdes nedrīkst izmantot par kardānpārvada atsaitēm (atbalstiem), kad lauksaimniecības mašīna atvienota no traktora – tās paredzētas vienīgi aizsarga fiksēšanai pret rotēšanu līdz ar vārpstu.

Rūpējieties par kardānpārvada aizsarga tīrību – noslaukiet netīrumus un gružus no aizsarga virsmām. Pārliecinieties, vai aizsarga gultņi ir savās sēžās un tās nav izdilušas; lai nav brīvkustību. Pārliecinieties par aizsarga gultņu stāvokli un tos regulāri ieeļļojiet ar biezu smērvielu.

Regulāri ieeļļojiet kardānvārpstas puses to savienojuma vietā, tāpat caur eļļošanas uzgaļiem pirms darbināšanas un pēc katrām 8 darba stundām ieeļļojiet savienojumu krustiņus. Pārliecinieties, vai kardānvārpstas galu fiksatori ir ieeļļoti un ir bez piepūles kustināmi.

Kardānpārvada aizsargam jāpārsedzas gan ar jūgvārpstas gala aizsargu, gan arī ar lauksaimniecības mašīnas vārpstas gala aizsargu vismaz par 50 mm.

Regulāri pārbaudiet aizsargu stāvokli, pārliecinieties, vai tie nav sadiluši un/vai bojāti. Sadilušus/bojātus aizsargus jānomaina pret veseliem, pretējā gadījumā strādāt aizliegts.

Kad lauksaimniecības mašīna atvienota no traktora, kardānpārvada atbalstam izmantojiet vienīgi šim nolūkam paredzēto atbalstu, neatbalstiet kardānpārvadu uz sakabes vai neatstājiet tā galu uz zemes.

Īpaši norādījumi drošībai

Pirms uzsākat darbu ar jūgvārpstu, pārliecinieties, vai tuvumā nav cilvēku, drošības nolūkos signalizējot ar traktora skaņas signālu.

Darbojoties agregātā ar piekabināmu mašīnu, neveiciet pārāk straujus pagriezienus, pretējā gadījumā kardānpārvads var saskarties ar uzkares mehānisma apakšējām svirām vai traktora riepām. Ja nu tomēr jāveic straujš pagrieziens, kardānpārvads no traktora jāatvieno.

Strādājot ar jūgvārpstu, nekad nevalkājiet šalles, neaizpogātu vai saplēstu apģērbu, vienmēr aiz­šņorējiet zābakus un paslēpiet garus matus zem cepures, pretējā gadījumā pastāv augsts potenciālais negadījuma risks, uztinot brīvi esošās apģērba daļas, matus un locekļus tehnikas darbīgajām daļām.

Kardānpārvads uztin rokas, kājas, matus vai drēbes ar ātrumu 1,5 m sekundē. Desmit centimetru diametra sētas miets tiek samalts skaidās faktiski nekavējoties, ja tas iekļuvis, piemēram, rituļu preses vai zaļās masas smalcinātāja pacēlājā, nemaz jau nerunājot par šķeldotāju.

Eļļa no plīsušas hidrošļūtenes izplūst ar spiedienu 200 bar (salīdzinājumam – normāls spiediens vieglā automobiļa riteņu riepās ir 2 bar) un pāršķeļ ādu tikpat viegli kā šļirces adata. No ārpuses bojājumi var šķist nenozīmīgi, tomēr iekšējie mēdz būt ļoti postoši. Eļļa var iekļūt muskuļu audos un iekšējos orgānos, nenovēršami prasot ķirurģisku iejaukšanos. Turklāt eļļa ir organismam kaitīga un kodīga, un tas var novest pat pie ķermeņa daļu amputācijas.

Nekad pat nemēģiniet tīrīt ar jūgvārpstu piedzenamas mašīnas, kamēr to darbīgās daļas rotē.

Droša mašīnas apstādināšana

Droša apstādināšana ir faktiski vissvarīgākais drošības pasākums, strādājot gan ar lauksaimniecības mašīnām, gan traktoriem, gan pašgājējmašīnām vai jebkuru citu tehniku. To jāveic šādi:
– pārliecinieties, vai mobilas mašīnas stāvbremze ir nobremzēta;
– pārliecinieties, vai vadības sviras ir neitrālā stāvoklī;
– noslāpējiet motoru vai izslēdziet iekārtas piedziņu;
– izņemiet no aizdedzes atslēgu vai pārtrauciet jaudas padevi.

Atcerieties, ka dažām mašīnām ir vairāki piedziņas veidi – mehānisks, hidraulisks un/vai elektrisks. Uz šiem visiem attiecināmas arī drošas apstādināšanas prasības. Parasti drošu apstādināšanu nodrošina aizdedzes atslēgas izņemšana, bet ar statiskām mašīnām mēdz būt citādi – esiet īpaši uzmanīgi! Dažu iekārtu (slīpmašīnas, dažādas dzirnavas u. c.) darbīgās daļas mēdz rotēt pat 5 minūtes pēc piedziņas izslēgšanas.

Strādājot ar lauksaimniecības mašīnām, vienmēr:

– noņemiet pulksteņus, kā arī gredzenus, ķēdītes un citas rotaslietas;
– valkājiet apģērbu, kas nenokarājas un nav saplēsts – ieteicams kombinezonus ar rāvējslēdža aizdari;
– valkājiet zābakus (atkarībā no darba veida arī ūdensnecaurlaidīgus) ar zoli, kam ir laba saķere un purngali aizsargāti ar papildu plastmasas vai metāla stiprinājumiem;
– valkājiet konkrētam darbam atbilstošus aizsardzības līdzekļus (īpaši svarīgi smidzināšanā, uzpildot augu aizsardzības līdzekļus – šķidrumu necaurlaidīgus zābakus, uzsvārci un cimdus, kā arī cepuri, kombinezonu, sejas sargu un respiratoru ar P3 filtru);
– ja strādājat trokšņos (pat ja pagalmā pļaujat zālīti ar pašgājējpļaujmašīnu), noteikti valkājiet trokšņus slāpējošās austiņas;
– apsedziet garus matus ar cieši piegulošu lakatu vai cepuri.

Ja paredzēts strādāt kopā ar palīgiem, sarunājiet darbības plānu un vienojieties par savstarpēji saprotamiem saziņas signāliem. Pretējā gadījumā nesaskaņotas darbības rezultātā var notikt nelaime.

Par saviem darbības plāniem noteikti brīdiniet citus potenciāli tuvumā esošos cilvēkus. Ja jums ir mobilais telefons, noteikti to ņemiet līdz visos gadījumos – tā varēs ātrāk paziņot, ja atgadīsies nelaime.

Strādājot ar lauksaimniecības tehniku

Nenoņemiet pārvadu aizsargus līdz brīdim, kad motors ir izslēgts un jaudas padeve pārtraukta, bet atslēga izņemta no aizdedzes.

Pat nemēģiniet pēc sava prāta vienkāršot, modificēt vai demontēt aizsardzības mehānismus.

Nedarbiniet mašīnas, ja pārvadu aizsargi ir noņemti. Uzmontējiet aizsargus atpakaļ pat pārbaudes gājiena veikšanai.

Pārbaudiet mašīnu, pirms to atkal darbiniet, un brīdiniet par savām darbībām apkārt esošos. Ja mašīna pēc pārbaudes jāregulē atkārtoti, izpildiet visas iepriekšminētās procedūras atkārtoti.

Transportēšanas vai tiešā darba laikā cilvēkiem aizliegts sēdēt vai stāvēt uz lauksaimniecības mašīnas vai traktora. Cilvēkus atļauts pārvadāt tikai traktora kabīnē uz speciāla sēdekļa.

Agregāta kustības laikā lauksaimniecības mašīnu regulēt aizliegts.

Uzkarināmu lauksaimniecības mašīnu sēklas vai darba šķidruma tvertnes vēlams uzpildīt uz lauka tieši pirms darbu veikšanas. Pārbraucieni transporta stāvoklī ar uzpildītām tvertnēm nav ieteicami, jo tas ievērojami apgrūtina traktora vadīšanu.

Veicot tehnikas apkopes

Vēlreiz pārliecinieties, vai jums ir atbilstošas prasmes, apģērbs, instrumenti un darba plāns.

Veicot lauksaimniecības mašīnu apkopes, pārbaudes vai regulēšanas operācijas, nekāpiet uz traktora uzkares mehānisma vai citām šim nolūkam neparedzētām vietām – tur iespējams paslīdēt un nokrist, gūstot traumas. Lai piekļūtu vajadzīgajiem objektiem, lietojiet speciālus kāpšļus, kāpnes vai drošus pašizgatavotus paliktņus.

Uzmanieties, lai ar lauksaimniecības mašīnas darbīgajām daļām, kad tās paceltas transporta stāvoklī, neievainotu galvu vai citas ķermeņa daļas. Īpaši svarīgi tas ir gadījumos, kad pie lauksaimniecības mašīnas veic kādus citus darbus.

Pirms noņemiet vai atkabiniet lauksaimniecības mašīnu no traktora, apstādiniet tā motoru, nobremzējiet stāvbremzi, izņemiet aizdedzes atslēgu un zem riteņiem palieciet pretripošanas paliktņus.

Pirms veicat apkopes, droši apstādiniet mašīnu – tas var izglābt gan jūsu, gan arī citu cilvēku dzīvību. Pārliecinieties, vai visas mašīnas rotējošās daļas patiešām ir apstājušās; dažām mašīnām pilnīga apstāšanās iespējama, tikai nogaidot 5 minūtes.

Nostipriniet statiski jebkuru mašīnas daļu, kas var kustēties, izmantojiet atbilstošus paliktņus, ķīļus, sprosttapas vai citus fiksatorus. Zem paceltām mašīnām palieciet stingrus un drošus metāla atbalstus.

Lietas, no kurām jāuzmanās visvairāk

Lauksaimniecības tehnikas regulēšanas, remontēšanas un apkopju veikšanas laikā traktoristam jāsaskaras ar dažādiem potenciāli bīstamiem darbiem, kuru rezultātā iespējams gan nopietni savainoties pašam, gan arī savainot citus.

Ja eļļošanas veikšanai nepieciešams noņemt kāda pārvada aizsargu, nekad neeļļojiet mašīnu, kamēr kāda no tās detaļām ir kustībā.

Ja lauksaimniecības mašīna aprīkota ar hidraulisku vadības sistēmu, regulāri pārbaudiet šļūteņu un savienojumu stāvokli. Ja šļūtenes plīst un tuvumā atrodas cilvēki, hidrosistēmā esošā eļļa, izplūstot ar lielu spiedienu, var nodarīt nopietnus miesas bojājumus un citus postījumus.

Nekad nepārbaudiet hidrošļūtenes vai savienojumus ar rokām! Aptiniet ap aizdomīgo vietu kartona gabalu un tad pārliecinieties, vai jūsu aizdomas par potenciālo bojājumu ir apstiprinājušās.

Pirms pārbaudāt hidrosistēmu, pēc iespējas samaziniet tajā spiedienu. Izņēmums ir smidzinātāja pārbaude, tad darba šķidruma padeves sistēmā esošais spiediens jāpalielina līdz 7 bar, lai redzētu potenciāli bīstamās noplūdes vietas.

Asinot zaļās masas smalcinātāju griezējasmeņus, asināšanu gan veiciet, trumulim esot kustībā, bet visas pārējās operācijas (piemēram, aizsargu noņemšanu) pirms un pēc asināšanas izdariet, vienīgi mašīnai esot statiskā stāvoklī, pat tādos gadījumos, ja tas aizņem šķietami ilgu laiku. Šis laiks pilnīgi noteikti būs vērtīgāks par to, kas būs jāpavada slimnīcā pēc kļūdainā darbībā iegūtas traumas.

Asinot dažādu mašīnu darbīgās daļas, acu aizsardzībai vienmēr lietojiet aizsargbrilles.

Strādājot zem paceltām uzkarināmām lauksaimniecības mašīnām, zem tām obligāti palieciet drošus metāla atbalstus, bet traktora riteņus nobloķējiet pret ripošanu – vislabāk ar speciāliem metāla ķīļiem. Papildus nobremzējiet arī stāvbremzi. Vislabāk valkājiet cepures bez naga – tā būs ērtāk skatīties uz augšu un nejauši nesavainosiet galvu.

Ja lauksaimniecības mašīnu paredzēts pacelt bez traktora uzkares sistēmas palīdzības, izmantojiet domkratus vai stacionāros celtņus, zem paceltajām mašīnām noteikti paliekot drošus metāla atbalstus. Ievērojot iepriekšminētos nosacījumus, lauksaimniecības mašīnas pacelšanai atļauts izmantot arī frontālos iekrāvējus.

Strādājot ar āmuru, vienmēr valkājiet ērtus cimdus – tie pasargās jūsu rokas no neparedzētiem savainojumiem. Tāpat obligāti valkājiet arī aizsarg­brilles – tās pasargās jūsu acis.

Tīrot lauksaimniecības mašīnas, uzmanieties, lai nenokrītat no tām vai neiekrītat tajās iekšā. Īpaši uzmanieties, ja darbojaties ar lauksaimniecības mašīnām, kuru virsmas klātas ar mitrumu un dubļiem.

Nekad netīriet mašīnas, kuru darbīgās daļas atrodas kustībā un kurām nav vai ir noņemti pārvadu aizsargi. Nodrošiniet, lai tīrīšanas laikā (īpaši, ja jāatbrīvo nosprūdušas darbīgās daļas) tās nesāktu patvaļīgi kustēties. Atcerieties, ka, iztīrot nosprūdumu, mašīnas darbīgās daļas var sākt patvaļīgi kustēties.

Tīrīšanai vai nosprostojuma likvidēšanai izmantojiet instrumentus. Nedariet šo darbu ar rokām – tās var viegli savainot! Turiet pie rokas uzpildītu ugunsdzēšamo aparātu un aptieciņu.

Pirms degvielas iepildīšanas, nogaidiet, līdz motors atdziest. Iepildot degvielu, nesmēķējiet un nelietojiet atklātu uguni. Ja degviela nejauši aizdegas, nekad nedzēsiet to ar ūdeni! Ugunsgrēks jālikvidē ar ķīmisko ugunsdzēšamo aparātu, smiltīm, augsni vai arī jānoslāpē ar citiem līdzekļiem – brezentu, segām u. tml.

Īpaši bīstamās vietas

Atcerieties, ka jebkura kustībā esoša lauksaimniecības mašīna ir potenciāli bīstama!

Iegaumējiet šeit uzskaitītās bīstamās vietas un, darbojoties to tuvumā, esiet īpaši uzmanīgi:

– prešu un zaļās masas smalcinātāju pacēlāji;
– graudaugu novākšanas kombaina heders un graudu tvertne;
– zaļās masas smalcinātāju smalcināšanas trumuļi;
– pļaujmašīnu un graudaugu novākšanas kombainu hederu griezējaparāts;
– graudu glabāšanas torņu iekšpuse;
– kartupeļu novākšanas kombaina rotējošās daļas;
– visi kardānu, ķēžu un siksnu pārvadi;
– traktora jūgvārpstas gals un sakabes āķis;
– ķīpu un salmu smalcinātāju griezējmehānismi;
– jebkura vieta zem paceltām lauksaimniecības mašīnām.

Vairāk lasiet žurnāla Agro Tops īpašajā pielikumā “Mans lauksaimniecības tehnikas parks”

LA.lv
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
LE
LETA
Laukos
Ap Āfrikas cūku mēra skarto novietni Gudenieku pagastā noteikta karantīna
3 dienas
LE
LETA
Laukos
Atklāj, kur Latvijā konstatēts šogad pirmais ĀCM gadījums mājas cūkām
4 dienas
LE
LETA
Laukos
Veikalos būs plašāk pieejami vietējie augļi un dārzeņi. Parakstīts memorands 1
4 dienas

Lasītākie

LL
LETA, LA.lv
Veselam
Biji kādā no šīm ēdināšanas vietām Rīgā un Liepājā? 14 dienas būs jāvelta veselības stāvokļa novērošanai
16 stundas
LE
LETA
Latvijā
Covid-19 pozitīva pasažiera dēļ noteikta karantīna visiem 5.jūlija autobusa Liepāja-Rīga pasažieriem
13 stundas
LE
LETA
Latvijā
Atgriežoties no Lielbritānijas, pašizolācijā vairs nav jādodas. Publicēts saraksts ar valstīm
13 stundas
LE
LETA
Latvijā
“Tautas likteņstāstā rodam spēku nākotnei.” Levits un Vīķe-Freiberga iestādījuši veltījuma ozolus Likteņdārzā
12 stundas
LE
LETA
Latvijā
“Reportieri bez robežām” pauž nožēlu par ES sankciju izmantošanu, lai Baltijas valstīs aizliegtu RT 1
10 stundas