Pēc Valsts policijas ziņām, no 2011. līdz 2022. gada 8. novembrim par patvaļīgu koku ciršanu un bojāšanu uzsākti 4268 kriminālprocesi. Arī dižkoki nav pasargāti.
Pēc Valsts policijas ziņām, no 2011. līdz 2022. gada 8. novembrim par patvaļīgu koku ciršanu un bojāšanu uzsākti 4268 kriminālprocesi. Arī dižkoki nav pasargāti.
Foto: Karīna Miezāja

Mārupes dižozola zāģētāju joprojām meklē 15

Zigfrīds Dzedulis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Populārais dziedātājs Dzintars Čīča pametis Latviju un sācis strādāt par taksometra šoferi 15
VIDEO. Krieviem “leopardus” nevajag. 1944.gada tanku T-34 pievedums no Laosas esot burvīgā stāvoklī 25
VIDEO. “Tātad, tu nopērc pliku veci?” – Puče pārsteigts par virsnieka Slaidiņa vaļasprieku
Lasīt citas ziņas

 

Šī gada oktobrī Mārupes novadā netālu no Mārupes ģimnāzijas patvaļīgi nozāģētais simtgadīgais dižozols, kurš traucēja īstenot biznesa plānu – uzbūvēt rindu mājas –, liek uzdot dažus jautājumus atbildīgajiem par dabas aizsardzību. Vai ar diž­ozola reģistrēšanu Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) uzturētajā datubāzē “Ozols” un ar plāksnīti ozollapiņas izskatā pie stumbra pietiek, lai nepieļautu šī un citu dabas retumu iznīcināšanu? Kurš vainojams notikušajā? Ko darīt, lai tas, kas notika Mārupē, turpmāk nevarētu notikt citur Latvijā?

CITI ŠOBRĪD LASA

 

Ne pirmais un vienīgais

Diemžēl Mārupē nozāģētais ozols (stumbra apkārtmērs 1,3 metri, augstumā no sakņu kakla 4,31 metrs) nav ne pirmais, ne vienīgais patvaļas piemērs. 2016. gadā Rīgā patvaļīgi tika nozāģēta kļava, kas bija sasniegusi 3,53 metru apkārtmēru. 2017. gadā Vecumnieku novada Valles pagastā nozāģēja tūju, kuras apkārtmērs bija sasniedzis 2,76 metrus.

2020. gadā DAP nodeva policijai lietu par nelikumīgu dižegles nozāģēšanu Kuldīgas novadā. Kopš 2021. gada Latvijā par dižkoku ļaunprātīgu bojāšanu un iznīcināšanu uzsāktas deviņas krimināllietas. Ļaundari, kurš Mārupē pamanījās nozāģēt dižozolu, pašlaik meklē policija. Mār­upes novada būvvaldes vadītājas Aidas Skalbergas rīcībā Ģenerālprokuratūra tagad saskata amatpersonas pieļautus pārkāpumus, kuriem varētu būt kriminālpārkāpuma raksturs. Par izsniegtajām būvatļaujām pašlaik notiek tiesvedība.

Pēc Mārupē notikušā vietējā būvvalde, kas izdeva būvatļauju rindu māju būvniecībai, vēla vainu uz Dabas aizsardzības pārvaldi. Dižozols, lūk, neesot bijis reģistrēts Zemesgrāmatā kā apgrūtinājums zemes saimnieciskai izmantošanai. No tā jāsaprot, ka, par spīti vietējo iedzīvotāju jau agrāk publiski paustajām bažām par dižozola turpmāko likteni, būvvaldē izlikušies nezinām, ka tāds tur reiz zaļojis. Kā izsmiekls tagad skan jaunbūves projekta nosaukums “Dižozola nami”, ko diezin vai būvvaldē varēja nepamanīt, izsniedzot būvatļauju.

 

Pie katra dižkoka izstāvēt klāt nevarot

Savukārt DAP taisnojas, ka tai neesot iespējams izsekot līdzi visiem Latvijā augošajiem, vairāk nekā 13 tūkstošiem apzinātajiem un topošajiem dižkokiem, lai katru reģistrētu Zemesgrāmatā. Pēc likuma tas neesot jādara. Šādu datu reģistrēšana un atjaunošana turklāt prasītu daudz laika un lielus izdevumus.

DAP komunikācijas un dabas izglītības nodaļas vecākā komunikācijas speciāliste Ilze Reinika skaidro, ka tā vietā likumdevējs izšķīries par labu dižkokam piemītošo pazīmju noteikšanai. Tiklīdz tās ir redzamas dabā, kokam piešķir valsts aizsardzību, nevis gaida, kad šī ziņa parādīsies kādā no valsts datubāzēm. Turklāt ieraksts Zemesgrāmatā vēl nepiešķirtu dižkokam publisko valsts aizsardzību, kas tādējādi novērstu apzinātu īpaši aizsargājamu dabas teritoriju postīšanu. Pēc viņas teiktā, pie katra dižkoka izstāvēt klāt nevarot, tāpēc arī brīdinošā plāksnīte ar ozollapas attēlu vēl nenozīmē, ka tā atturēs ļaundari no nodoma nozāģēt dižkoku.

Diemžēl gan administratīvo pārkāpumu, gan krimināllietu tiesu prakse liecina, ka neatkarīgi no ierakstiem kādā datubāzē dižkoku bojātāji un iznīcinātāji ir labi zinājuši, ka ar savu darbību pārkāpj likumu un apdraud īpaši aizsargājamas dabas teritorijas. Bet tas viņus nav atturējis to darīt.

DAP atkārtoti paskaidrojusi Administratīvā rajona tiesai, ka Mārupes novada būvvaldei, lemjot par būv­atļauju izsniegšanu, bija jāpārliecinās, ka plānotās ēkas būvniecība atrodas ārpus valsts nozīmes aizsargājama koka teritorijas. Būvvalde bija izsniegusi atļauju ēku būvniecībai, nesaņemdama DAP atļauju, kas vien jau ir likuma pārkāpums.

 

Nozāģēs tik un tā

DAP vairākkārt rakstiski esot aicinājusi Mārupes pašvaldību un būvvaldi pārtraukt būvēšanos Kantora ielā 115 un 117 līdzās diž­ozolam. Bet būvvalde atbildējusi: “Ja dižkoka esamība zemesgabalā ir pamats būvniecības liegumam, tas novedīs pie koka apdomātas un mērķtiecīgas iznīcināšanas, kuru būs grūti pierādīt kā ļaunprātīgu īpašnieka rīcību un kas tiks pamatota kā dabiska koka nokalšana.” Citiem vārdiem sakot, ja būvniecību aizliegs, agri vai vēlu tik un tā dižozolu iznīcinās, kas arī notika.

 

Par aizsardzību atbild zemes īpašnieks

Neatkarīgi no tā, vai dižkokam ir piestiprināta zīme dabā, īpašniekam ir jānodrošina aizsardzība. Attēlā – dižkoka mērīšana Latvijas Aizsardzības akadēmijas teritorijā.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Pēc Ilzes Reinikas teiktā, par savā īpašumā augošajiem kokiem un dižkokiem vispirms atbild zemes īpašnieks. Neatkarīgi no tā, vai dižkokam ir piestiprināta zīme dabā, īpašniekam ir jānodrošina aizsardzība. Savukārt būvvaldei, saņemot būvniecības plānus, ir jāpārliecinās, vai apbūvējamajā teritorijā augošie koki nav sasnieguši dižkoku apmērus.

 

Naudas soda vietā aizliegums būvēt

Jautāta, kas turpmāk jādara, lai nepieļautu dižkoku iznīcināšanu, DAP pārstāve atbild, ka būtu jāparedz stingrāka zemes īpašnieka atbildība, ja atklājas, ka dižkoks iznīcināts ar nolūku īstenot būvniecību. Diemžēl koku apzināta iznīcināšana turpinās. Pēc Valsts policijas ziņām, no 2011. līdz 2022. gada 8. novembrim par patvaļīgu koku ciršanu un bojāšanu uzsākti 4268 kriminālprocesi.

Tāpēc, viņasprāt, bargāku naudas sodu vietā iedarbīgāks būtu uz noteiktu laiku, piemēram, uz 5 līdz 10 gadiem, aizliegt jebkāda veida būvniecību vietā, kur aug kāds dižkoks. Viņasprāt, šāds aizliegums veicinātu zemes īpašnieku un būvnieku patiesu interesi par dižkoka stāvokli un palīdzētu aizsargāt šīs dabas vērtības.

Mārupes novada pašvaldības pārstāve Ilze Aizsilniece no plašākiem komentāriem par notikušo atteicās. Pašvaldībā tā esot nolēmuši, kamēr notiek tiesvedība un kamēr policija nav atradusi vainīgo.

 

Uzziņa

Latvijas dižkoki

* Dižkoks ir dabas piemineklis – aizsargājams koks, kura teritorija ap koka vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas, ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kurā saskaņā ar likumu ir ierobežota saimnieciskā un cita veida darbība, to skaitā nav atļauta jaunu ēku celtniecība.

* Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes datiem, pašlaik Latvijā ir apzināti 13 320 dižkoku, to skaitā 5201 ozols.

* Dižkoku aizsardzību un apsaimniekošanu regulē 2010. gada 16. martā Ministru kabinetā izdotie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

 

Uzziņa

Ja teritorijā ir dižkoks

 

* Zemes īpašnieka un lietotāja pienākumi:

– nodrošināt aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanu,

– ziņot Dabas aizsardzības pārvaldei par esošajām vai iespējamām izmaiņām dabas objektos.

* Aizsargājamā koka nociršana pieļaujama tikai tad, ja tas kļuvis bīstams un ja nav citu iespēju novērst apdraudējumu (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus), kā arī ja ir saņemta DAP rakstiska atļauja.

* Īpašnieks bez saskaņošanas savā mežā drīkst nocirst kokus līdz 12 cm diametrā, bet ārpus meža, tostarp pie mājas, – līdz 20 cm diametrā.

* Zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kuri savā īpašumā vēlas nocirst koku (izņemot augļu kokus) un ja tas atrodas pilsētas vai ciema teritorijā vai koks ir sasniedzis ievērojamus apmērus, nepieciešams vērsties pašvaldībā pēc atļaujas.

* Saņemot īpašnieka iesniegumu, pašvaldība apseko koku un gadījumos, kad koks jau ir sasniedzis ievērojamus apjomus, lēmums vēl tiek saskaņots ar DAP, tikai pēc Pārvaldes atzinuma saņemšanas pašvaldība var izsniegt koku ciršanas atļauju.

* MK noteikumu pielikumā ir norādīta robežvērtība koku garumam vai apkārtmēram, kas atšķiras atkarībā no koku sugas:

– Piemēram, āra bērzs, kurš pārsniedz 33 metru augstumu vai 3 metru apkārtmēru, tiek uzskatīts par dižkoku un ir aizsargājams.

– Parastajam ozolam jāsasniedz 32 metru augstums vai 4 metru apkārtmērs.

– Parastais kadiķis kļūst par dižkoku, sasniegdams 11 metru augstumu vai 0,8 metru apkārtmēru.

* Apkārtmēru visiem kokiem nosaka, mērot koka stumbru 1,3 metru augstumā no sakņu kakla.

* Pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, par dižkoka patvaļīgu nociršanu vai nozāģēšanu naudas sods fiziskām personām ir noteikts 140 līdz 700 eiro, bet juridiskām personām – no 280 līdz 1400 eiro apmērā.

SAISTĪTIE RAKSTI

 

Tavas saimniecības vilcējspēks

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
Populārais dziedātājs Dzintars Čīča pametis Latviju un sācis strādāt par taksometra šoferi 15
VIDEO. Krieviem “leopardus” nevajag. 1944.gada tanku T-34 pievedums no Laosas esot burvīgā stāvoklī 25
Krievijā slepkavas, sadistus un varmākas atbrīvo no cietumiem. Bērnu slepkava jau manīts Turcijā
VIDEO. “Tātad, tu nopērc pliku veci?” – Puče pārsteigts par virsnieka Slaidiņa vaļasprieku
Live TEKSTA TIEŠRAIDE. Ziņo, ka Ukrainas teritorijā manīti Baltkrievijas karavīri. Informācija tiek pārbaudīta
Lasīt citas ziņas
Live TEKSTA TIEŠRAIDE. Ziņo, ka Ukrainas teritorijā manīti Baltkrievijas karavīri. Informācija tiek pārbaudīta
Elksniņš pieņēmis lēmumu izstāties no “Saskaņas” un sākt veidot jaunu politisko spēku 26
No Antarktikas šelfa ledāja atlūzis aisbergs gandrīz Londonas lielumā. Kādas tam var būt sekas? 1
Ne visi, kas ir pret Putinu, ir Latvijas draugi – Šņore mudina piesardzīgi vērtēt arī “labos” krievus 42
Bojā gājuši zvejnieki. Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
23:05
Sāc savu dienu ar konkrētu plānu! Horoskopi 27.janvārim
22:31
Dziesmu svētku musturi Igaunijā un Lietuvā. Kā Dziesmu un deju svētku biļetes tiek tirgotas mūsu kaimiņvalstīs
22:27
VIDEO. Kā gada laikā izmainījies Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska izskats? 7
Māris Antonevičs: “Krievu pasaules” ietekmele un pārējie
Krievijā slepkavas, sadistus un varmākas atbrīvo no cietumiem. Bērnu slepkava jau manīts Turcijā
VIDEO. Krieviem “leopardus” nevajag. 1944.gada tanku T-34 pievedums no Laosas esot burvīgā stāvoklī 25
Populārais dziedātājs Dzintars Čīča pametis Latviju un sācis strādāt par taksometra šoferi 15
Gulbis: Domāju, ka Putinam ir pateikts – ja uzbruks kādai no NATO valstīm, tad tiks šauts pa Maskavu
Ne sekundi nenožēlojam, ka nokļuvām Valkā – ukraiņu basketbola treneris pateicas valcēniešiem par rūpēm un atbalstu
Zelenskis: Putins nav nekas, sarunu ar viņu nebūs 79
FOTO. Princis Harijs pēc paustā savā grāmatā, ka Afganistānā nogalinājis talibus, tagad varētu pieprasīt oficiālu aizsardzību
FOTO, VIDEO. Brīnišķīgi jaunumi leģendārajai latviešu grupai “Līvi” 6
Pulkvedis: Ukrainai vajadzīgs vēl jaudīgāks bruņojums
VIDEO. Vientuļā māte Ukrainā nonāk smagas izvēles priekšā – doties glābt dēlu vai turpināt operēt pacientu 9
Pie Rietumsahāras, ceļā uz Rīgu, aizturēts kuģis ar 4,5 tonnām kokaīna 30
Naktī uz piektdienu Latvijā vēl līs un snigs
Balkānu skaistule Drina kļuvusi burtiski par mēslu straumi
Slaidiņš saskaita Ukrainai apsolītos tankus: “Tanki, tanki, tanki… Visi kauliņi ir mesti, lai Ukraina gūtu uzvaru!”
Burovs: Pilsētā runā, ka Sergets pēc Zolitūdes traģēdijas turpina strādāt zem cita uzvārda 14
Kučinskis: Līdz rudenim tiks izveidots Krīzes vadības centrs, līdz gada beigām – iedzīvotāju apziņošanas sistēma 23
Zemkopības ministrs: Ja atceļ PVN pārtikai, jāvienojas ar tirgotājiem par uzcenojuma iesaldēšanu
“Līdz kādam vecumam jāmaksā uzturlīdzekļi? Bērnam drīz 18” – jautā lasītājs 8
CVK priekšsēdētāja amata kandidāte par savu izvirzīšanu: “Šis nav amats, uz kuru cilvēki ļoti raujas” 21
Skatītājs: Man ir 18 gadu stāžs, saņemu tikai 238 eiro. Kā ar tādu naudu izdzīvot? 28
VIDEO. Uzvaras parkā, kur agrāk slējās piemineklis, pavisam drīz tiks atklāts pirmais Rīgas panorāmas rats
Ar likuma grozījumiem Saeimā plāno “atbloķēt” apturēto Rīgas attīstības plānu