Foto: SHUTTERSTOCK

Vai pieaugušie var mācīties tehnikumā, ja grib iegūt jaunu profesiju? 6

Elīna Kondrāte, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Reklāma
Reklāma
14 iecienīti produkti, kuru sastāvā ir vielas, kas var veicināt vēža veidošanos 14
Veselam
Jūs nekad vairs neēdīsit šos ēdienus, kad uzzināsit to sastāvu
Mākslīgais intelekts nosauc 6 vārdu īpašniekus, kuriem Līgo svētki būs īpaši izdevušies
Lasīt citas ziņas

“Man ir 36 gadi. Ir iegūta augstākā akadēmiskā izglītība. Aizvien biežāk apsveru domu apgūt kādu jaunu profesiju un saņemt par to izglītības dokumentu, varbūt pat mainīt darbu. Vai arī pieaugušie var mācīties, piemēram, tehnikumā?” – jautā Zane K.

No jauna hobija līdz jaunai profesijai

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baiba Bašķere stāsta, ka iespējas mācīties pieaugušajiem ir plašas. Turklāt mācīties un apgūt jaunu profesiju var cilvēki gan ar augstāko, gan iepriekš iegūtu profesionālo izglītību, tikai pamatskolas vai vidusskolas izglītību. Pieaugušo izglītība attiecas uz cilvēkiem no 24 gadu vecuma, taču labprāt mācās arī vecāki cilvēki darbspējīgā vecumā.

CITI ŠOBRĪD LASA

Speciāliste precizē, ka pieaugušo izglītība ir ļoti plašs jēdziens un pamatā iedalās trīs grupās:

neformālā izglītība (tajā ietilpst arī hobijizglītība) – dažādos kursos tiek apgūtas jaunas prasmes un iegūts apliecinājums par mācībām. Vienlaikus tā ir ļoti noderīga arī dažādu prasmju pilnveidei sava darba vajadzībām;

profesionālās pilnveides mācību programmas – noderīgas profesionāļiem, kas vēlas vai kuriem esošajā profesijā jāpaaugstina kompetence, jāuzlabo darba efektivitāte, piemēram, lai prastu strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām;

profesionālās tālākizglītības programmas – iespēja apgūt jaunu profesiju, tā dodot sev iespēju mainīt darbu, kāpt pa karjeras kāpnēm.

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības mācību programmas piedāvā akreditētas augstskolas, arī profesionālās vidējās izglītības mācību iestādes un privāti mācību centri.

Mācību maksa atkarīga no izglītības iestādes, arī no tā, vai izglītības iestāde mācību programmas pieaugušajiem īsteno sadarbībā ar valsts vai Eiropas projektu struktūrfondiem. Šādā gadījumā pieaugušajiem ir iespēja mācīties, ieguldot privātos līdzekļus – 5–10% no kopējās mācību maksas.

Pieaugušo izglītības programmas – arī tehnikumos

Nereti cilvēkam lielākā daļa dzīves nostrādāta, piemēram, par grāmatvedi, taču dzīves aicinājums ir kļūt par šuvēju. Viena no iespējām, kur padziļināti apgūt profesiju, ir mācības tehnikumā, jo visi tehnikumi piedāvā arī pieaugušo izglītības programmas.

Reklāma
Reklāma

Baiba Bašķere bilst – ir novecojis un aplams savulaik izveidojies priekšstats, ka tehnikumā iegūtā izglītība nav tā augstākā līmeņa.

“Valsts ir ieguldījusi ļoti daudz profesionālo mācību iestāžu infrastruktūras attīstībā – ne vien lai nodrošinātu mācības jaunās ēkās, bet arī nodrošinātu modernus mācību līdzekļus un tehnoloģijas, lai audzēkņi visu vecumu grupās varētu apgūt mūsdienīgas un darba tirgū nepieciešamas un konkurētspējīgas prasmes.” Turklāt pēc izglītības iegūšanas tehnikumā audzēkņi ir labi sagatavoti, lai turpinātu mācības augstskolā. Vēl būtisks pluss – vairāki tehnikumi sadarbojas ar uzņēmējiem, un pēc mācībām vai prakses laikā jau iespējams strādāt izraudzītajā profesijā.

Pēc padoma pie karjeras konsultanta

Ja ir vēlme apgūt jaunas prasmes un saņemt arī izglītības apliecinājumu, bet ir šaubas, kādā tieši jomā varētu sevi realizēt, lietderīga var būt saruna ar karjeras konsultantu. Tas palīdzēs izvērtēt, kura profesija atbilstīgi zināšanu un prasmju līmenim, kā arī personības īpašībām būtu piemērotākā.

Karjeras konsultants pieejams profesionālās izglītības iestādē, konsultācijas piedāvā arī Nodarbinātības valsts aģentūra.

Pavasaris – piemērots laiks plānot mācības

Pavasaris ir labs laiks plānot mācības, ko sākt rudenī. Vairākas mācību iestādes jau drīzumā sāks piedāvāt jaunas mācību programmas, kā arī izsludinās pieteikšanos. Starp citu, 2023. gads izsludināts par Eiropas prasmju gadu, lai veicinātu konkurētspēju, līdzdalību un talantu attīstību, tā sniedzot atbalstu mūžizglītībai.

“Arī pieaugušā vecumā ļoti svarīgi apgūt jaunas prasmes, kas var būt gan dzīvē noderīgas, gan atbil­stošas darba tirgus pieprasījumam. Pat ja ir tikai mazākā nojausma, ka gribas mācīties, apgūt jaunu profesiju, droši vajag meklēt iespējas un palīdzību, kā to īstenot.

Mums visiem nepieciešams pilnveidot jaunas prasmes, tas īpaši svarīgi tagad – laikā, kad pasaulē un valstī viss tik strauji attīstās un mainās,” mudina Baiba Bašķere.

Ko var un grib mācīties pieaugušie

Pieaugušo izglītība tehnikumos ir balstīta uz profesionālo zināšanu apguvi – atkarībā no izvēlētās profesijas mācību ilgums ir 1–1,5 gadi, netiek apgūti vispārizglītojošie mācību priekšmeti.

Piemēram, Smiltenes tehnikuma mūžizglītības nodaļas vadītāja Solvita Bāliņa stāsta, ka pieaugušajiem tiek piedāvātas neformālās un formālās izglītības (profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības) pro­grammas lauksaimniecības, būvniecības un tūrisma nozarē, kas ir tehnikuma pamatjomas.

Līdz šim populārākā ir neklātienes pro­gramma Veterinārmedicīna ar iespēju iegūt veterinārārsta asistenta kvalifikāciju. Vērtējot vajadzības, piedāvājums tiek aktualizēts un papildināts, tajā skaitā arī ar citu nozaru programmām, piemēram, piedāvājot iegūt agrārā sektora komercdarbinieka, grāmatveža vai šuvēja kvalifikāciju, mācīties projektu vadību.

Savukārt Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma pieaugušo izglītības speciāliste Anita Sondare stāsta, ka tehnikuma Cīravas teritoriālajā struktūrvienībā tiek re­alizēta profesionālā modulārā tālākizglītības programma Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, kuras absolventi iegūst klientu apkalpošanas speciālista kvalifikāciju. Patlaban to apgūst desmit audzēkņi. Šī programma tiek piedāvāta pirmo gadu.

Latgales Industriālā tehnikuma direktora vietniece mācību darba un audzināšanas jomā Jeļena Fedosejeva stāsta, ka pieaugušie var iegūt izglītību sešās jomās: būvniecības, metālapstrādes un mašīnzinību, arhitektūras un dizaina, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju, ēdināšanas pakalpojumu un lauksaimniecības. Šogad radusies iespēja iegūt arī krāšņu un kamīnu mūrnieka, kā arī transportlīdzekļu krāsotāja profesiju.

“Tehnikumā pieaugušajiem paredzētas budžeta vietas. Turklāt, ja audzēknis ir sekmīgs, nav neattaisnotu kavējumu, ir iespēja saņemt arī stipendiju,” piebilst tehnikuma pārstāve. Vispieprasītākās ir mācības Metālapstrādes un mašīnzinību, kā arī Būvniecības nodaļā.

Kā mācības apvienot ar darbu

Tehnikumu pārstāvji atzīst, ka pēdējos gados augusi interese par pieaugušo mācībām, jo to pieprasa mainīgā situācija darba tirgū. Arī audzēkņu vecuma amplitūda ir liela – mācās gan vidusskolas absolventi, gan cilvēki tuvu pensijas vecumam.

“Mācīties pieaugušā vecumā ir izaicinājums, tā ir liela slodze. Ir rūpīgi jāplāno, kā apvienot mācības ar darbu un ģimenes dzīvi. Tomēr cilvēki ir motivēti, sadarbojas ar skolotājiem un nodaļu vadītājiem, un vairākums iegūst diplomu,” stāsta Jeļena Fedosejeva.

Tomēr ne vienmēr pretimnākoši ir pieaugušo audzēkņu darba devēji. Tāpēc tehnikumos aizvien tiek domāts par veidiem, kā pieaugušajiem mācības padarīt pieejamākas un savietojamas ar ikdienas pienākumiem.

Piemēram, Smiltenes tehnikumā daļa teorētisko nodarbību notiek attālināti jeb tiešsaistē darbdienu vakaros, praktiskās mācības tiek organizētas klātienē sestdienās. Savukārt Latgales Industriālajā tehnikumā mācības pieaugušajiem notiek vakara grupās darbdienās. Tiek piedāvātas arī iespējas izmantot dienesta viesnīcu.

Lai pieteiktos mācībām tehnikumā, nepieciešams izglītības apliecinājums par pamatskolas izglītību. Tas var būt iegūts pat pirms vairākiem gadu desmitiem.

Ieskaties!

Plašāka informācija par pieaugušo izglītības iespējām

sazinoties ar izvēlēto mācību iestādi (tā var visprecīzāk noskaidrot mācību programmas, mācību laikus, nepieciešamos iesniedzamos dokumentus, iespējas par dienesta viesnīcas izmantošanu, stipendiju, transporta finansējumu),

Nacionālās izglītības iespēju datubāzē internetā: niid.lv,

interneta vietnē: profesijupasaule.lv,

interneta vietnē: macibaspieaugusajiem.lv un muzizglitiba.lv,

Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā: nva.gov.lv, sadaļā Pakalpojumi–> Mūžizglītība,

pie pašvaldības pieaugušo izglītības koordinatora.

Zināšanai

Diploms dienas laikā

Tehnikumi piedāvā ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu – ja cilvēkam dzīves laikā iegūtas zināšanas un prasmes kādā profesijā, ir iespēja nokārtot eksāmenu un saņemt izglītību apliecinošu dokumentu – Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 3. vai 4. līmenim atbilstīgu profesionālās kvalifikācijas apliecību. Šajā gadījumā nav būtiska iepriekš iegūtā izglītība.

SAISTĪTIE RAKSTI
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.