Latvijā
Rīga

Lidosta 1,50 eiro ņem nepamatoti? 16

Foto – Ieva Lūka/LETA

Autovadītājiem, kuri apstādina savu transportlīdzekli starptautiskās lidostas “Rīga” teritorijā, lai uzņemtu pasažieri un nekavējoties dotos projām, nebūtu jāmaksā par stāvvietu. “Iekasēt naudu no autovadītājiem, kas neveic komercdarbību, kā to dara, piemēram, taksisti, par īslaicīgu apstāšanos lidosta “Rīga” teritorijā lidosta nedrīkst. Tas ir tiesiskās vienlīdzības principa pārkāpums, jo, liedzot brīvu pieeju publiskai lietai, lidostai jāspēj pamatot un pierādīt to, ka šāda rīcība ir objektīvi nepieciešama, kas ir visas sabiedrības interesēs. Taču tas nav izdarīts,” šādu secinājumu izdarījusi Administratīvā apgabaltiesa 3. oktobrī. Lemjot par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes locekļu lūgumu atbrīvot viņus no piespiedu naudas tā dēvētā lidostas zelta kilometra lietā (tiesa šo lūgumu noraidīja; “Latvijas Avīze” par to rakstīja 6. oktobrī), tiesa uzskatījusi par nepieciešamu obiter dictum (citstarp – no latīņu val.) vērst lidostas uzmanību arī uz situāciju publiskajā autostāvvietā.

“Teritorija, kas nodrošina pieeju lidostai „Rīga”, ir atzīstama par publisku lietu, un tā savu publiskas lietas statusu nezaudē tikai tādēļ, ka teritorija, iekļaujot to VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” pamatkapitālā, ir nodota privāto tiesību subjekta un komersanta (valsts uzņēmuma) īpašumā. Rīkojoties ar publisku lietu, tās pārvaldītājam ir pienākums ievērot sabiedrības intereses. Publisko lietu bez īpašas atļaujas var izmantot neierobežota sabiedrības daļa, izņemot gadījumu, ja pastāv objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir nepieciešams kāds ierobežojums, un šim ierobežojumam jābūt pamatotam un samērīgam.”

 

Sods samaksāts, auto apturēt nedrīkst

“Attiecībā uz šo tiesas lēmumā iekļauto atrunu lidosta vēl izvērtē, vai un kādas tiesiskas sekas no tās izriet. Tomēr vēlamies norādīt, ka jau šobrīd lidostā ir nodrošināta iespēja ikvienam izlaist un uzņemt pasažierus lidostas 2. stāvā pie izlidošanas zonas, kas ir bez maksas,” informēja lidostas “Rīga” komunikācijas vienības vadītāja Laura Karnīte.

Precizējot, vai viņas teiktais nozīmē, ka nu lidostas 2. stāvā pie izlidošanas zonas pasažieru uzņemšanai automašīnu var īslaicīgi apturēt, saņemu lidostas pārstāves skaidrojumu: “Apturēt nedrīkst. Var piebraukt, izlaist vai uzņemt un braukt projām.”

Šobrīd ir tā, ka ikvienai personai, kas piebrauc pie lidostas termināļa, no kura pasažieri dodas projām (pēc atlidošanas), ir jāsaņem iebraukšanas talons, bet pie izbraukšanas vietas ir jāveic samaksa par stāvvietas izmantošanu neatkarīgi no tā, vai vēlējusies tur novietot transportlīdzekli stāvēšanai vai apstājusies tikai uz piecām minūtēm.

Lidostas “Rīga” īstermiņa autostāvvietā maksa par katrām 30 minūtēm ir 1,50 eiro, bet par katru nākamo 24 stundu periodu, sākot no pirmās minūtes, tiek pieskaitīti 28,50 eiro.

 

Pārkāpts tiesiskās vienlīdzības princips

Administratīvā apgabaltiesa vērš lidostas uzmanību uz to, ka transportlīdzekļa apstādināšana, lai uzņemtu pasažieri un nekavējoties dotos projām, nav uzskatāma par transportlīdzekļa novietošanu stāvēšanai. Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem apstāšanās ir transportlīdzekļa apturēšana uz laiku, kas nepārsniedz piecas minūtes, ja tā ir nepieciešama pasažieru iekāpšanai transportlīdzeklī vai izkāpšanai no tā, kravas iekraušanai transportlīdzeklī vai izkraušanai no tā. Tādējādi persona, kura neveic komercdarbību, bet vēlas ar transportlīdzekli piekļūt lidostas terminālim, lai apstātos, uzņemtu pasažieri un nekavējoties dotos projām, nav pielīdzināma komersantam, kurš esošo publisko lietu izmanto savas saimnieciskās darbības veikšanai un peļņas gūšanai.

Apgabaltiesa atzīst, ka ir pārkāpts tiesiskās vienlīdzības princips, jo nav nodrošināta pienācīga piekļuve publiskai lietai (“zelta kilometram”). Un pārmet lidostai, ka tā nav sniegusi ne tiesisku, ne objektīvu pamatojumu samaksas iekasēšanai par publiskas lietas izmantošanu no personām, kuras komercdarbību neveic un kuras nenovieto transportlīdzekli stāvēšanai.

 

Uz piecām minūtēm – bez maksas

Ko par tiesas lēmumu saka autoeksperti? Auto nozares ekspertam žurnālistam Atim Jansonam reti nākoties izmantot lidostas “Rīga” pakalpojumus, bet no pilsoņa ērtības viedokļa līdzšinējā kārtība lidostā viņu apmierinot. “Lidostai būtu grūti izkontrolēt to, vai autobraucējs vēlas izmantot stāvvietu uz īsu brīdi vai tomēr ir apstājies uz ilgāku laiku. Bet, iespējams, kontroles ierīces var noregulēt tā, lai tās fiksētu stāvēšanas laiku.”

Taču tiesu eksperts, auto drošības speciālists Oskars Irbītis uzskata, ka lidostai ir jānodrošina, lai autovadītājs bez maksas var apstāties uz īsu brīdi, uzņemt pasažieri un ielikt vai izņemt somas no mašīnas. “Satiksmes noteikumos ir definēts, kas ir stāvēšana un kas apstāšanās. Ir tikai loģiski, ja cilvēks vēlas apstāties uz mazu mirkli, uzņemt vai pavadīt kādu, palīdzot pārvietot čemodānus. Lidostai šāda iespēja ir jānodrošina bez maksas. Arī izkontrolēt to nebūtu sarežģīti. Acīmredzami ir tas, vai ap mašīnu kāds darbojas, vai tā ir aizslēgta un atstāta uz ilgāku laiku, ilgāk par piecām minūtēm.”

LA.lv