Foto: Ketrin_Ti/SHUTTERSTOCK

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā 0

Anita Pirktiņa, “Agro Tops”, AS “Latvijas Mediji”

“Visgrūtāk būs tiem, kuriem jādomā, kā samaksāt par savu vienīgo īpašumu.” Deputāte par skaudro realitāti
Krievijai ir kritušas maskas, tāpēc līdzšinējā agresijas atturēšanas sistēma Baltijā vairs nestrādā, apgalvo Kalniņš
“Sadales Tīkls” nespēs šobrīd uzņemt sistēmā visu saules paneļu saražoto elektrību
Lasīt citas ziņas

 

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) martā informējis, ka Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēti 15 jauni ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi (AAL). Pieņemts lēmums par četru AAL anulēšanu ar 01.01.2022. Pagarināts vairāku AAL reģistrācijas termiņš. Pēc atkārtotas novērtēšanas veiktas izmaiņas vairāku glifosātu saturošu AAL lietojumā, noteikts termiņš krājumu izplatīšanai un nosacījumi krājumu lietošanai.

CITI ŠOBRĪD LASA

 

Herbicīdi

* Fragma Delta – 2. reģ. klase; darbīgās vielas: florasulams, 50 g/l, diflufenikans, 500 g/l.

Atļauts lietot kā sistēmas iedarbības herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un daudzgadīgo stiebrzāļu sēklai sējumos.

Ziemas kviešu, tritikāles, rudzu, ziemas miežu sējumus apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20–29) – ar devu 0,075 l/ha; sākot ar kultūr­auga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32) – ar devu 0,1 l/ha.

Vasaras kviešu, vasaras miežu sējumus apsmidzināt, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 12–29) – ar devu 0,075 l/ha; sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32) – ar devu 0,1 l/ha.

Daudzgadīgās stiebrzāles sēklai apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20–32).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Reģistrācijas termiņš: 04.10.2021.–31.12.2023.

 

* Linati 800 EC – 2. reģ. klase; darbīgā viela: prosulfokarbs, 800 g/l.

Atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, kartupeļu, ķimeņu, zirņu, lauka pupu, burkānu, seleriju (kātu un sakņu), sīpolu (sēto un stādīto no sīksīpoliņiem), ķiploku, lupīnu (graudiem) un saulespuķu sējumos un stādījumos. Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur saknēm un dzinumiem.

Ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles sējumus apsmidzināt rudenī pirms nezāļu sadīgšanas tūlīt pēc kultūrauga sējas līdz kultūrauga sadīgšanai (AS 00–10) – ar devu 2–2,5 l/ha; rudenī pēc sadīgšanas līdz cerošanas sākumam (AS 11–21) – ar devu 3–4 l/ha.

Kartupeļu stādījumus apsmidzināt pirms nezāļu un kartupeļu sadīgšanas (AS 00–10).

Ķimeņu, zirņu, lupīnu (graudiem)*, lauka pupu*, saulespuķu sējumus apsmidzināt pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas.

Burkānu* sējumus apsmidzināt burkānu divu īsto lapu stadijā (AS 12).

Sīpolu*, ķiploku* sējumus un stādījumus apsmidzināt, kad sētajiem sīpoliem pirmā lapa ir karodziņa formā un stādītajiem sīpoliem, ķiplokiem pirmā lapa ir 3–4 cm (AS 11–13).

Seleriju* stādījumu apsmidzināt 7 dienas pēc pārstādīšanas.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Reģistrācijas termiņš: 21.12.2021.–31.10.2022.

 

* Cleravo Flex – 2. reģ. klase; darbīgās vielas: kvinmeraks, 125 g/l, imazamokss, 12,5 g/l, aminopiralīds, 4 g/l.

Aļauts izmantot kā selektīvu sistēmas iedarbības herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu, labību–sārņaugu un dažu īsmūža viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapšu, ziemas ripšu, vasaras rapšu un vasaras ripšu sējumos.

Ar devu 1,4–2 l/ha apsmidzināt ziemas rapšu un ripšu, vasaras rapšu un ripšu (Clearfield) sējumus, sākot ar kultūrauga dīgļlapu atvēršanos līdz sešu lapu stadijai (AS 10–16). Ar devu 2 l/ha – apsmidzināt ziemas rapšu un ripšu sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stublāja pagarināšanās stadiju līdz trīs starpmezglu posmu stadijai (AS 30–33).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Reģistrācijas termiņš: 16.12.2021.–31.01.2026.

 

* Shyfo – 2. reģ. klase; darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Atļauts lietot kā vispārēju sistēmas iedarbības herbicīdu īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu, kā arī ložņu vārpatas (Agropyron repens) un kokaugu–sārņaugu ierobežošanai tīrumos pēc ražas novākšanas, pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas, skuju koku un lapu koku jaunajos stādījumos kokaudzētavās un mežā, pirms dekoratīvo augu sējas vai stādīšanas. Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai vismaz 4–5 lapas; kokaudzētavās, mežā – aizsargājot jauno kociņu lapotni un stumbrus.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Reģistrācijas termiņš: 06.01.2022.–15.12.2023.

 

* Halvetic – 2. reģ. klase; darbīgā viela: glifosāts, 180 g/l.

Atļauts lietot kā vispārēju sistēmas iedarbības herbicīdu īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu un labību–sārņaugu ierobežošanai pirms kukurūzas sējas vai pirms sadīgšanas, tīrumos pēc ražas novākšanas, ābeļu un bumbieru stādījumos, lauksaimniecībā neizmantojamās platībās/industriālās teritorijās. Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas; ābeles, bumbieres – aizsargājot koku lapotni un stumbrus.

Kukurūzu apsmidzināt pirms kultūrauga sējas vai sējumus pēc sējas pirms kultūrauga sadīgšanas.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Reģistrācijas termiņš: 30.12.2021.–15.12.2023.

 

* Herbistar 200 EC – 2. reģ. klase; darbīgā viela: fluroksipirs, 200 g/l.

Atļauts lietot kā selektīvu sistēmas iedarbības herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas tritikāles un rudzu sējumos.

Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 24–32).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Reģistrācijas termiņš: 14.01.2022.–31.12.2025.

 

* Botiga – 2. reģ. klase; darbīgās vielas: piridāts, 300 g/l, mezotrions, 90 g/l.

Atļauts lietot kā selektīvu pieskares un sistēmas iedarbības herbicīdu dažu viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai kukurūzas sējumos.

1. variants – apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 12–18) – ar devu 0,67–1 l/ha. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

2. variants – apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 12–18) – ar devu 0,5 l/ha. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – divas.

Reģistrācijas termiņš: 19.01.2022.–31.12.2031.

 

* Credit Xtreme – 2. reģ. klase; darbīgā viela: glifosāts, 540 g/l.

Atļauts lietot kā vispārējas sistēmas iedarbības herbicīdu īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu un labību–sārņaugu ierobežošanai pirms kultūr­augu sējas vai stādīšanas, pēc kukurūzas un cukurbiešu sējas, bet pirms to dīgšanas, zirņu un sojas sējumos pirms ražas novākšanas, tīrumos pēc ražas novākšanas, ābeļu, bumbieru, ķiršu un plūmju stādījumos, ganību un zālāju atjaunošanā, papuvēs, mežā pirms stādījumu ierīkošanas, skuju koku jaunajos stādījumos, kokaudzētavās, lauksaimniecībā neizmantojamās platībās/industriālās teritorijās. Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Reģistrācijas termiņš: 05.01.2022.–15.12.2023.

 

 

Fungicīdi

* Mirador Uni – 2. reģ. klase; darbīgās vielas: azoksistriobīns, 125 g/l, difenokonazols, 125 g/l.

Atļauts lietot kā sistēmas iedarbības fungicīdu slimību ierobežošanai ziemas rapšu, vasaras rapšu, cukurbiešu, lopbarības biešu un galda biešu sējumos. Ierobežo balto puvi (Sclerotinia sclerotiorum), biešu lapu sīkplankumainību (Cercospora beticola), biešu rūsu (Uromyces betae), biešu miltrasu (Erysiphe betae), biešu lapu sarmplankumainību (Ramularia beticola).

Rapšu sējumus apsmidzināt profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām: AS 60–69 – ziemas rapšiem; AS 60–61 – vasaras rapšiem.

Cukurbietes, lopbarības bietes*, galda bietes* apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar lapotnes izveidošanās stadiju, līdz sakne sasniegusi šķirnei raksturīgo lielumu (AS 39–49).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Reģistrācijas termiņš: 21.12.2021.–31.12.2023.

 

* Croton Flex – 2. reģ. klase; darbīgā viela: protiokonazols, 250 g/l.

Atļauts lietot kā sistēmas iedarbības fungicīdu slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas tritikāles, ziemas miežu, speltas kviešu, rudzu, vasaras kviešu, vasaras tritikāles un vasaras miežu sējumos.

Ziemas un vasaras kviešu, speltas kviešu sējumos ierobežo stiebru lūšanu (Pseudocerco-sporella herpotrichoides), kviešu lapu pelēkplankumainību (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainību (Septoria nodorum), brūno rūsu (Puccinia recondita), dzelteno rūsu (Puccinia striiformis), graudzāļu miltrasu (Blumeria graminis), kviešu lapu dzeltenplankumainību (Pyrenophora tritici-repentis), vārpu fuzariozi (Fusarium spp.)

Ziemas un vasaras miežu sējumos ierobežo miežu lapu tīklplankumainību (Pyrenophora teres), stiebrzāļu gredzenplankumainību (Rhynchosporium secalis), pundurrūsu (Puccinia hordei), graudzāļu miltrasu, vārpu fuzariozi.

Ziemas un vasaras tritikāles sējumos ierobežo stiebru lūšanu, kviešu lapu pelēkplankumainību, kviešu plēkšņu plankumainību, brūno rūsu, dzelteno rūsu, graudzāļu miltrasu, kviešu lapu dzeltenplankumainību, stiebrzāļu gredzenplankumainību.

Rudzu sējumos ierobežo stiebru lūšanu, brūno rūsu, stiebrzāļu gredzenplankumainību, graudzāļu miltrasu, vārpu fuzariozi.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Reģistrācijas termiņš: 21.12.2021.–31.07.2022.

 

* Glacis – 2. reģ. klase; darbīgā viela: protiokonazols, 250 g/l.

Atļauts lietot kā sistēmas iedarbības fungicīdu slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas tritikāles, ziemas miežu, speltas kviešu, rudzu, vasaras kviešu, vasaras tritikāles un vasaras miežu sējumos.

Ierobežojamo slimību spektrs tāds pats kā ar Croton Flex.

Reģistrācijas termiņš: 21.12.2021.–31.07.2022.

 

* Systiva – 2. reģ. klase; darbīgā viela: fluksapiroksāds, 333 g/l.

Atļauts lietot kā sistēmas iedarbības fungicīdu ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas rudzu, vasaras kviešu un vasaras miežu sēklas materiāla kodināšanai.

Ziemas kviešiem ierobežo sārto sniega pelējumu (Monographella nivalis), graudzāļu miltrasu, kviešu lapu pelēkplankumainību.

Vasaras kviešiem – graudzāļu miltrasu, kviešu lapu pelēkplankumainību.

Ziemas miežiem – sārto sniega pelējumu, graudzāļu miltrasu, stiebrzāļu gredzenplankumainību, miežu lapu tīklplankumainību, miežu lapu brūnsvītrainību (Pyrenophora graminis).

Vasaras miežiem – graudzāļu miltrasu, stiebrzāļu gredzenplankumainību, miežu lapu tīklplankumainību, miežu lapu brūn­svītrainību.

Rudziem – sārto sniega pelējumu, stiebrzāļu gredzenplankumainību.

Kodināt sēklas pirms sējas. Maksimālā sēklu izsējas norma – 180 kg/ha.

Reģistrācijas termiņš: 17.01.2022.–31.05.2026.

 

* Revyona – 2. reģ. klase; darbīgā viela: mefentriflukonazols, 75 g/l.

Atļauts lietot kā sistēmas iedarbības fungicīdu slimību ierobežošanai ziemas un vasaras rapšu un kukurūzas sējumos un kartupeļu, ābeļu, bumbieru, plūmju un ķiršu stādījumos.

Ābelēm, bumbierēm ierobežo ābeļu kraupi (Venturia inaequalis), bumbieru kraupi (Venturia pyrina), ābeļu miltrasu (Podosphaera leucotricha), lapu plankumainības (Stemhylium spp.).

Plūmēm, ķiršiem – kauleņkoku pelēko puvi (Monilinia laxa), augļu parasto puvi (Monilinia fructigena).

Kartupeļiem – kartupeļu lapu sausplankumainību (Alternaria spp.)

Kukurūzai (lopbarībai) – kukurūzas lapu plankumainību (Setosphaeria turcica), kukurūzas acsveida plankumainību (Kabatiella zaae), fuzariozi (Fusarium spp.), kukurūzas rūsu.

Ziemas rapšiem – krustziežu sauso puvi (Plenodomus lingam), krustziežu gaišplankumainību (Pyrenopeziza brassicae), neīsto miltrasu (Hyaloperonospora parasitica), krustziežu verticilāro vīti (Verticillium longisporium), balto puvi (Sclerotinia sclerotiorum), krustziežu sausplankumainību (Alternaria brassicae).

Vasaras rapšiem – krustziežu sauso puvi, krustziežu gaišplankumainību, balto puvi, krustziežu sausplankumainību.

Reģistrācijas termiņš: 26.01.2022.–20.03.2030.

 

Augu augšanas regulatori

* Stabilan 400 SL – 2. reģ. klase; darbīgā viela: hlormekvāta hlorīds, 400 g/l.

Atļauts izmantot kā augu augšanas regulatoru ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, speltas kviešu*, cieto kviešu*, vasaras miežu un auzu sējumos veldres novēršanai.

Reģistrācijas termiņš: 23.12.2021.–31.11.2023.

 

* Camposan Extra – 2. reģ. klase; darbīgā viela: etefons, 660 g/l.

Atļauts lietot kā augu augšanas regulatoru veldres novēršanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, speltas kviešu, cieto kviešu, ziemas miežu, rudzu, ziemas tritikāles, vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos.

Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā mezgla stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 31–49).

Speltas kviešiem – apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā mezgla stadijas līdz pēdējās lapas maksts uzbriešanas stadijai (AS 31–45).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Reģistrācijas termiņš: 23.12.2021.–31.07.2023.

 

Atjaunotas atļaujas laišanai tirgū

* Menno Florades atļauja laišanai tirgū un lietošanai un tā reģistrācija pagarināta līdz 31.08.2033. AAL atļauts lietot kā dez­infekcijas līdzekli sēnīšu, baktēriju, vīrusu un viroīdu ierobežošanai dekoratīvajā dārzkopībā, dārzeņkopībā, sēņu audzēšanā un augkopībā.

* Glyphomax 480 atļauja laišanai tirgū un lietošanai un tā reģistrācija tiek pagarināta līdz 15.12.2023. Atļauts lietot kā īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu un labību–sārņaugu ierobežošanai tīrumos pēc ražas novākšanas, zirņu un pupu sējumos pirms ražas novākšanas, pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas, pēc kultūrauga sējas, bet pirms to dīgšanas, pēc zālāju sēklu lauku novākšanas, papuvēs, ābeļu, bumbieru, ķiršu un plūmju stādījumos, skuju koku jaunajos stādījumos, lauksaimniecībā neizmantojamās platībās/industriālās teritorijās, kā arī celmu apstrādei. Glyphomax 480 krājumus, kas saražoti līdz 2022. gada 11. janvārim, atļauts izplatīt līdz 2022. gada 11. jūlijam.

* Taifun B atļauja laišanai tirgū un lietošanai un tā reģistrācija tiek pagarināta līdz 15.12.2023. Herbicīds reģistrēts 2. reģ. klasē; iepakojumi 950 ml un mazāki – 3. reģ. klasē.

2. reģ. klasē atļauts lietot īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu un labību–sārņaugu ierobežošanai kultūraugu sējumos rugainē pirms sadīgšanas, kartupeļu stādījumos un cukurbiešu, sīpolu un burkānu sējumos pirms kultūraugu sadīgšanas, zirņu un lauka pupu sējumos pirms ražas novākšanas, tīrumos pirms kultūr­augu sējas vai stādīšanas, tīrumos pēc ražas novākšanas, papuvēs, ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju, smiltsērkšķu, jāņogu, upeņu, ērkšķogu un krūmmelleņu stādījumos, zālājos, skuju koku jaunajos stādījumos, lauksaimniecībā neizmantojamās platībās/industriālās teritorijās, kā arī celmu apstrādei.

3. reģ. klasē – īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai, lai sagatavotu aizaugušas platības dārzeņu, augļu koku un krūmu, dekoratīvo koku, krūmu un krāšņumaugu stādīšanai un zāliena ierīkošanai, sakņu dārzā pēc ražas novākšanas, kā arī zāliena atjaunošanai.

Taifun B 2. un 3. reģ. klases krājumus, kas saražoti līdz 2021. gada 15. decembrim, atļauts izplatīt līdz 2022. gada 15. jūnijam.

* Ouragan System 4 atļauja laišanai tirgū un lietošanai un tā reģistrācija tiek pagarināta līdz 15.12.2023. Herbicīds reģistrēts 2. reģ. klasē, iepakojumi mazāki par 1 litru – 3. reģ. klasē.

2. reģ. klasē atļauts lietot īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu un labību–sārņaugu ierobežošanai tīrumos pēc ražas novākšanas, griķu sējumos, kartupeļu stādījumos, tīrumos pirms kultūr­augu sējas vai stādīšanas, papuvēs, ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju un smiltsērkšķu stādījumos, skuju koku jaunajos stādījumos, lauksaimniecībā neizmantojamās platībās/industriālās teritorijās.

3. reģ. klasē – īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai, lai sagatavotu aizaugušas platības dārzeņu, augļu koku un krūmu, dekoratīvo koku, krūmu un krāšņumaugu stādīšanai un zāliena ierīkošanai, sakņu dārzā pēc ražas novākšanas, kā arī zāliena atjaunošanai.

Ouragan System 4 2. reģ. klases krājumus, kas saražoti līdz 2021. gada 16. decembrim, drīkst izplatīt līdz 2022. gada 16. jūnijam.

 

Pagarināts reģistrācijas termiņš

* Elegant 2FD, Karate Zeon 5 CS, Mustangs Forte s.e., Latitude XL un Sekator OD reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 31.12.2022.

Roundup Flex, Rodeo FL, Roundup PowerMax, Roundup B, Roundup G un Roundup Quick reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 15.12.2022.

* Dicash, Fornet 4 OD, Samson 4 OD, Milagro 4 OD, Fornet Max 6 OD, Samson Max 6 OD, Milagro Extra 6 OD, Calibre 50 SX un Ergon reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 31.12.2023.

* Balaya, Comet Pro, Cabrio Duo, Priaxor un Signum reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 31.01.2024.

* Caryx un Medax Top reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 28.02.2024.

* Barbarian Super 360, Gallup Super 360, Monosate G, Clinic Up, Rosate 360 TF un Landmaster 360 TF reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 15.12.2023.

 

Anulētie AAL

* Kinto. Reģistrācijas beigu termiņš – 31.12.2021. Krājumus, kas saražoti līdz 2021. gada 31. decembrim un paredzēti izplatīšanai Latvijā, atļauts ievest un izplatīt līdz 2022. gada 30. jūnijam un izlietot līdz 2023. gada 30. jūnijam.

* Roundup Gel, Roundup Gel Max un Roundup 60. Reģistrācijas beigu termiņš – 31.12.2021. Krājumus, kas saražoti līdz 2021. gada 31. decembrim un paredzēti izplatīšanai Latvijā, atļauts ievest un izplatīt līdz 2022. gada 30. jūnijam un izlietot līdz 2023. gada 30. jūnijam.

SAISTĪTIE RAKSTI

* Mazais lietojums.

 

Mājas cūku audzēšanai uzliek stingrus žņaugus – uzzini kādus!
Būtiskas izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā
Latvijā pieaug vilku uzbrukumi: nosauc pagastus, kur plēsēji uzbrukuši visbiežāk
Vairs nebūsim miljonāri? Bioloģiski vērtīgās pļavas uz iznīkšanas robežas
“Visgrūtāk būs tiem, kuriem jādomā, kā samaksāt par savu vienīgo īpašumu.” Deputāte par skaudro realitāti
Krievijai ir kritušas maskas, tāpēc līdzšinējā agresijas atturēšanas sistēma Baltijā vairs nestrādā, apgalvo Kalniņš
“Sadales Tīkls” nespēs šobrīd uzņemt sistēmā visu saules paneļu saražoto elektrību
Kāda būtu NATO tūlītēja atbilde, ja Krievija raidītu raķetes uz Baltijas valstīm? Komentē NBS kapteinis
Skatītājs jautā: vai neizskatās tā, ka jau ir sācies Trešais pasaules karš?
Lasīt citas ziņas
Kolorado vaboles dodas uzbrukumā: audzētāji šogad ziņo par sevišķi plašu kartupeļu lapgraužu izplatību
Vasarāji Vidzemē sākuši dzeltēt karstuma dēļ
Kāpēc siena zārds vairs nav populāra guļasvieta?
Rika ir ražīgākā piena devēja Latvijā – 144,4 tonnas visa mūža laikā! Iveta no Viesītes lepojas
Vai labību rind­starpu rušināšana būtu ieteicamāka nekā līdz šim jau labi zināmā sējumu ecēšana?
Kuri pērn bija lielākie rapšu audzētāji Latvijā?
“Sadales Tīkls” nespēs šobrīd uzņemt sistēmā visu saules paneļu saražoto elektrību
“Visgrūtāk būs tiem, kuriem jādomā, kā samaksāt par savu vienīgo īpašumu.” Deputāte par skaudro realitāti
Tiesai nodod lietu pret vairākām personām, tostarp būvuzņēmēju Peilānu par krāpšanu austrumu robežas izbūvē
Pieminekļus ceļ un dzeju raksta! Kā ukrainieti Annu Kremļa propagandisti pataisīja par krievu svēto simbolu, viņai pašai nemaz nezinot
FOTO. Karaliene Elizabete II nodevusi savus pienākumus princim Čārlzam. Vai tas nozīmē viņas valdīšanas beigas?
Darba devējs nedrīkst diktēt augstskolām, kāds speciālists viņiem piemērots, uzsver Auziņš
Apinis: Laboratorija, aptieka, primārā aprūpe – ieteikumi priekšvēlēšanu solījumiem
Būsim ārējo parādu verdzībā, valdībai nepadomājot par sekām, norāda Krastiņš
VIDEO. Aleksandrs Lukašenko pie sevis ciemos uzaicinājis gubernatorus: viesi spiesti vakariņot pie galda, uz kura atrodas… suns
Darbu plānošana pēc Austrumu horoskopa no 21. līdz 26.jūnijam
Emīls, Egita un Monvīds – šīs dienas gaviļnieki. Kā vārds ietekmē tavu dzīvi?
Megana Mārkla pēc viesošanās Londonā gaužām neapmierināta ar 96 gadus vecās karalienes Elizabetes II “uzvedību”
VIDEO, FOTO. “Tu esi mans varonis!”: Holivudas aktieris Bens Stillers devies uz Ukrainu, lai satiktu tur Zelenski
Mūsējie uzvar īpašā auto rallijā Dānijā
Tukuma pusē teju par 40% varētu pieaugt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1922. gada 6. jūlijā
23:45
Agresoru valstī nespēlēs
23:00
1932. gada 6. jūlijā. Ministra vēstījums padotajiem
22:30