Ekonomika
Bizness

Nākamgad ogļu pārkraušana Rīgas ostas piestātnēs pilsētas centrā tiks pilnībā pārtraukta0

Lai sekmētu projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” mērķu sasniegšanu, Rīgas Brīvostas valde uzdevusi Rīgas Brīvostas pārvaldei sadarbībā ar Rīgas domi un stividorkompānijām vienoties par darbību kopumu un koordinētu plānu, lai uzņēmumu teritorijas Andrejsalā un Eksportostas rajonā savlaicīgi tiktu atbrīvotas no oglēm un citām putošajām beramkravām, un to apstrāde 2019.gada sākumā pilnībā tiktu nodrošināta jaunizbūvētajos terminālos Krievu salā.

“Rīgas Brīvosta pauž stingru nostāju – atkāpju no Krievu salas projekta realizācijas termiņiem nebūs. No 2019.gada 1.janvāra neviena ogļu tonna vairs netiks apstrādāta pilsētas centrā,”norāda uzsver Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Andris Ameriks.

Krievu salas projekts tika uzsākts 2010.gadā un 2015. gada nogalē ekspluatācijā tika nodota projekta pamatinfrastruktūra – četras universālas piestātnes ar kopējo garumu 1,2 km un 15,5 m dziļumu pie piestātnēm, kā arī visi nepieciešamie transporta pievedceļi un inženiertehniskās komunikācijas līdz ostas teritorijai.

Šobrīd aktīvi norit projekta 2. posma darbi – top papildus kravu uzglabāšanas laukumi, tiek paplašinātas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un palielinātas elektroenerģijas pieslēgumu jaudas. Vienlaikus norit darbs pie 23 metru augsta vēju aizturoša, tā dēvētā putekļu žoga, kas beramkravu pārkraušanā tiek pielietots daudzviet pasaulē, tostarp ASV un Kanādā, tehniskā projekta izstrādes, jau drīzumā plānojot uzsākt tā būvniecību.

Papildus tiek izbūvētas arī automātisko vagonu apgāšanas sistēmu tehnoloģijas, kas nodrošinās ne vien ātrāku kravu apstrādi, bet arī neļaus ogļu kravu izbēršanas rezultātā radušajiem putekļiem nokļūt un izplatīties apkārtējā vidē.

“Pateicoties jauniem, mūsdienīgiem tehnoloģiskiem risinājumiem – automātiskām vagonu pazemes apgāšanas stacijām, beramkravu konveijera līnijām, ogļu laistīšanai un vēja žogam, Krievu salā būs iespējams nodrošināt efektīvu un videi saudzīgu beramkravu uzglabāšanu un pārkraušanu”, pārliecināts Rīgas Brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Saskaņā ar apstiprināto darbu plānu visa termināļu darbībai nepieciešamās infrastruktūras izveide Krievu salā tiks pabeigta līdz šā gada rudenim, un ar 2019. gada 1. janvāri Krievu salas termināļos ir jāuzsāk beramkravu pārkraušana.

LA.lv