Foto – Shutterstock

Šķiršanās pie notāra. Kā tad notiek šķiršanās process? 9

“Apprecējos pirms četriem gadiem, taču kopdzīve neizdevās un ar vīru vienojāmies, ka laulību šķirsim. Kopīgu bērnu mums nav, arī nekādus īpašumus laulības laikā neiegādājāmies, jo dzīvojām kopā ar maniem vecākiem. Tagad vīrs jau vairākus mēnešus dzīvo citur. Uzzināju, ka laulību var šķirt ne tikai tiesā, kā tas bija agrāk, bet arī pie notāra. Vai varam doties pie jebkura notāra pēc pašu izvēles? Kā notiek šķiršanās process? Kādi dokumenti mums ar vīru jāsagatavo un jāiesniedz?” Antra Liepājas novadā

Reklāma
Reklāma
“Tas ir beigu sākums! Melni mākoņi dosies tur, kur lec saule!” Nostradama prognoze 2025. gadam 20
Kokteilis
Mākslīgais intelekts nosaucis 10 politiķus, kuru pieļautās kļūdas būtiski ietekmējušas Latvijas politisko un ekonomisko situāciju 160
“Jūs aizbraucāt, bet kaut ko šeit uz ēdamgalda aizmirsāt!” – kempingā paviesojušies “sivēni”? 78
Lasīt citas ziņas

2011. gada 1. februārī stājās spēkā grozījumi Notariāta likumā un Civillikumā, kas ļauj šķirt laulību ne tikai tiesā, bet arī pie notāra. Līdz tam laulības šķiršana lielākoties bija ilg-stošs un nogurdinošs process tiesu pārslogotības dēļ, pat ja starp laulātajiem nebija nekādu strīdu. Tagad uz tiesu jāiet tikai tad, ja vīrs un sieva par kaut ko nevar vienoties.

Jāatceras, ka zvērināts notārs laulību šķir, ja laulātie par to ir vienojušies un ja viņiem

CITI ŠOBRĪD LASA

› nav kopīga nepilngadīga bērna un kopīgas mantas,

› ir kopīgs nepilngadīgs bērns vai kopīga manta, bet laulātie noslēguši rakstisku vienošanos par kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali.

Zvērināts notārs uzsāk laulības šķiršanas lietu, ja saņemts abu laulāto kopīgs iesniegums, pirms tam pārliecinoties, vai šo lietu nav uzsācis cits zvērināts notārs. Tātad laulātajiem jādodas pie notāra, bet iepriekš pašiem iesniegums nav jāraksta, jo šo dokumentu speciālists sastādīs un apliecinās uz vietas. Iesniegumā jāraksta, ka laulība ir izirusi, bet nekādi iemesli un paskaidrojumi, ja šķiraties bez strīdiem, nebūs jānosauc.

Iesniegumā par laulības šķiršanu norāda:

› katra laulātā vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav – dzimšanas gadu, dienu, mēnesi);

› laulības noslēgšanas gadu, dienu, mēnesi, reģistra ieraksta numuru;

› laulības reģistrācijas valsti un iestādi (vai attiecīgo konfesiju un garīdznieku – šādās lietās jāatceras, ka baznīca laulību nešķir, tikai atsevišķos gadījumos atzīst to par spēkā neesošu);

› vai laulātajiem ir kopīgi nepilngadīgi bērni un laulātie ir vienojušies par kopīgu šo bērnu aizgādību, saskarsmes tiesību izmantošanu un uzturlīdzekļiem;

› vai laulātajiem ir kopīga manta un viņi ir vienojušies par šīs mantas sadali;

› kādi būs laulāto uzvārdi pēc laulības šķiršanas.

Iesniegumam par laulības šķiršanu jāpievieno laulības apliecības oriģināls vai dzimtsarakstu iestādes izsniegts izraksts, vai izziņa no civilstāvokļa aktu reģistra. Ja laulātajiem ir kopīgs nepilngadīgs bērns vai kopīga manta, obligāti nepieciešama rakstiska vienošanās par kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādību un kopīgās mantas sadali. Šādu vienošanos var sagatavot gan paši laulātie, gan notārs.

Reklāma
Reklāma

Zvērināts notārs nešķir laulību ātrāk kā pēc 30 dienām, skaitot no laulības šķiršanas lietas uzsākšanas dienas. Taču katram laulātajam šo 30 dienu laikā ir tiesības pārdomāt un atsaukt iesniegumu. Tad vēršas pie notāra, kura pārziņā atrodas šķiršanās lieta, vai arī pie cita notāra, lai apliecinātu savu parakstu uz laulības šķiršanas iesnieguma atsaukuma. Atsaukumu izsaka rakstiski un bez jebkādiem nosacījumiem, piemēram, ja viņš/viņa izdarīs tā un tā, es tomēr piekritīšu šķirties.

Nav jānorāda iemesls, kāpēc laulātais atsakās šķirt laulību. Ja atsaukums iesniegts noteiktajā termiņā, zvērināts notārs izbeidz laulības šķiršanas lietu. Ja atsaukumu iesniedzis viens laulātais, zvērināts notārs informē otru laulāto par atsaukumu un laulības šķiršanas lietas izbeigšanu.

Izbeigta laulības šķiršanas lieta nav atjaunojama, taču tas nav šķērslis jaunam laulības šķiršanas iesniegumam. Zvērinātam notāram samaksātā amata atlīdzība gan netiks atdota –
par jaunu lietu atlīdzība būs jāmaksā vēlreiz. Ja zvērināts notārs 30 dienu laikā nav saņēmis atsaukumu, viņš šķir laulību, sagatavojot notariālo aktu par to – laulības šķiršanas apliecību. Laulību uzskata par šķirtu no dienas, kad zvērināts notārs sagatavojis laulības šķiršanas apliecību.

Par laulības šķiršanu pie zvērināta notāra jāmaksā mazāka valsts nodeva nekā tiesā. Par pieteikuma iesniegšanu laulības šķiršanai tiesā valsts nodeva ir 142,29 eiro, savukārt valsts nodeva, šķirot laulību pie notāra (kopā ar amata atlīdzību), ir aptuveni 100 eiro.

› Zvērinātu notāru saraksts un tālruņu numuri atrodami Zvērinātu notāru padomes mājaslapā internetā: www.latvijasnotars.lv. Svarīgi

Ja laulātie šķiršanās iesniegumā apliecinās, ka viņiem kopīgas mantas nav, bet pēc šķiršanās tomēr izcelsies strīds par mantas sadali, tiesai, izskatot lietu, vispirms jāņem vērā abu laulāto zvērinātam notāram sniegtais apliecinājums, ka viņiem kopīgas mantas nav.

SAISTĪTIE RAKSTI
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.