Literatūra

Inese Runce, “Mainīgās divspēles”0

Vāka māksliniece Baiba Dūdiņa. LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 367 lpp.

Arī Ineses Runces monogrāfijas “Mainīgās divspēles. Valsts un baznīcas attiecības Latvijā: 1906 – 1940” pamatā ir viņas promocijas darbs Latvijas Universitātē. Monogrāfija sagatavota LU aģentūrā “LU Filozofijas un socioloģijas institūts” un izdota ar Valsts pētījuma programmas finansiālu atbalstu. Grāmatā atrodami interesanti fakti par baznīcām pirmskara Latvijā. Tā, piemēram, 1940. gadā Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai piederīgo skaits bija 1 075 64, katoļticīgo kristiešu bija 476 963, pareizticīgo – 174 389, vecticībnieku – 107 195, bet par Mozus ticīgiem sevi atzina 
93 406 cilvēki.

LA.lv