Ekonomika
Nauda

Parāds Latvijā, maksātnespēja Lielbritānijā. Vai izeja no situācijas?1

Foto – Shutterstock

Mana māsīca Lielbritānijā atrodas neapskaužamā situācijā, jo viņai ir parādsaistības Latvijā. Vienīgais dzīvoklis Rīgā tika pārdots izsolē, par to neinformējot, un tagad kreditori liek atmaksāt parāda pārpalikumu – aptuveni 35 tūkstošus eiro, ko izsoles ieņēmumi nesedza. Šādu summu viņa nespēj atmaksāt, jo Lielbritānijā arī par visu jāmaksā, turklāt viņa finansiāli palīdz mātei, kura ir invalīde un tika izlikta no izsolītā dzīvokļa, bet tagad dzīvo pie manis Rīgā. Kā palīdzēt māsīcai? Esmu dzirdējusi par privātpersonas maksātnespēju ārvalstīs, bet cik tas ir droši? Vai Latvijas kreditors ņems vērā ārvalstīs pieņemto lēmumu par maksātnespēju? Varbūt māsīcai šī maksātnespēja jāveic Latvijā, atstājot darbu Lielbritānijā, un jāatgriežas mājās? JANĪNA RĪGĀ

Pamatjautājumi

Fiziskas personas jeb privātpersonas maksātnespējas process ir tiesisks veids, kā atbrīvoties no parādsaistībām, kuras parādnieks nevar izpildīt pret kreditoru (aizdevuma devēju). Aizdevuma veidi Latvijā, tāpat kā citās Eiropas valstīs, ir dažādi, sākot no patēriņa un hipotekārajiem un beidzot ar finanšu kredītiem, līzingiem u.c.

Parādsaistības var veidoties ne tikai kredītu, bet arī nesamaksātu komunālo rēķinu, valsts nodokļu, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa, dēļ. Ņemot vērā, ka daudzi Latvijas valstspiederīgie dzīvo dažādās Eiropas Savienības valstīs, Latvijas pilsonis drīkst pieteikties pārrobežu maksātnespējai tajā valstī, kurā pastāvīgi uzturas, maksā nodokļus un strādā.

Piemēram, ja jūsu māsīca Lielbritānijā dzīvo un strādā ilgāk nekā 183 dienas (vēlamais laiks – seši mēneši), viņa var uzsākt fiziskas personas maksātnespējas procedūru, kaut gan parādsaistības ir izcelsmes valstī Latvijā. Jūsu radiniecei nav jāatgriežas Latvijā tikai maksātnespējas procedūras dēļ.


Kā tas notiek

Fiziskas personas maksātnespējas process Lielbritānijā ir tiesisku pasākumu kopums, kura ietvaros parādnieks tiek atbrīvots no neizpildītām parādsaistībām pret kreditoru, bet kreditora prasījums tiek apmierināts no parādnieka mantas, piemēram, nekustamā īpašuma, naudas līdzekļiem, kas iegūti pēc administratora ieskatā pārdotas kustamās mantas, vai liekajiem naudas līdzekļiem.

Maksātnespēju Lielbritānijā reglamentē 1986. gadā pieņemtais Maksātnespējas akts (Insolvency Act), tā papildinājuma akti un Eiropas Padomes regula, savukārt tiesas process notiek saskaņā ar konkrētās apgabaltiesas tiesiskajiem paradumiem, ņemot vērā noteikto nacionālo reglamentu.

! Lielbritānijā maksātnespējas procesa ietvaros neaiztiek jau novirzītus naudas līdzekļus: pabalstus (benefits), valsts aizdevumus (tax credits), valsts garantētās pensijas. Procesa gaitā katrs fiziskās personas maksātnespējas gadījums tiek vērtēts individuāli, lai persona nepaliktu bez naudas līdzekļiem un iztikas minimuma.

Maksātnespēja Lielbritānijā tiek definēta kā līdzekļu nepietiekamība, lai nokārtotu visus parādus, vai nespēja samaksāt parādus. Fiziskās personas maksātnespējas process neattiecas uz parādiem, kas radušies krāpšanas dēļ, uz parādnieka zaudējumiem, naudas sodiem par miesas bojājumiem vai valsts studiju kredītiem.

Tiesa var pasludināt fiziskas personas bankrotu, ja šī persona nespēj samaksāt savus parādus kreditoram Lielbritānijā vai citās Eiropas Savienības valstīs. Lielbritānijas tiesa attiecībā uz Latvijas pilsoni ņem vērā arī Eiropas Savienības Padomes 2000. gada 29. maija Regulu (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām. Šī regula ir saistoša Latvijai.

Iespēja vienoties

Ja parādnieks Lielbritānijā secina, ka samazinās finanšu līdzekļi, lai segtu parādu, viņam ir tiesības lūgt noslēgt oficiālu vienošanos ar savu kreditoru, lai tas pieņem mazāku summu, nekā ir faktiskais parāds. Šāda vienošanās ir saistoša visiem kreditoriem, kuri par to ir brīdināti.

Ja parādnieks nav panācis vienošanos ar savu kreditoru vai parādniekam nav bijusi nodrošināta šāda iespēja, viņam ir tiesības sevi pieteikt fiziskās personas maksātnespējas procesam.

Pieteikšanās

Lielbritānijā pastāv divi veidi, kā privātpersona tiek pieteikta maksātnespējai. Pirmais – persona pati sevi piesaka par maksātnespējīgu. Šādā gadījumā ir tiesības vērsties pēc juridiskās palīdzības, kuras ietvaros tiek sagatavots tiesas pieteikums un pārstāvība tiesā. Otrais – kreditors piesaka parādnieku kā maksātnespējīgu personu, taču tikai tad, ja cilvēks ir parādā vismaz 750 sterliņu mārciņu.

! Saskaņā ar Lielbritānijas maksāt­nespējas tiesībām, lai parādnieks pieteiktos maksātnespējas procesam, personai jādzīvo Lielbritānijā ne mazāk kā 183 dienas. Tas ir slieksnis, kad fizisku personu var uzskatīt par Lielbritānijas rezidentu.

Maksātnespējas procesa pieteikums jāpiesaka Lielbritānijas tiesā. Tās uzdevums – pārliecināties, vai parādnieks atbilst maksātnespējas noteikumiem. Pēc tiesas ieskatiem parasti tiek noteikts tiesas process ar tiesneša izvirzītiem iztiesāšanas jautājumiem un prasībām.

Tiesas process

Saskaņā ar Lielbritānijas Maksātnespējas aktu tiesas process tiek uzsākts ar dienu, kad tiesa noteikusi šādu nepieciešamību parādnieka lietā. Tiesneša uzdevums ir iegūt atbildes uz visiem izvirzītajiem jautājumiem par parādnieku – par maksātnespējas situāciju, parādsaistībām Lielbritānijā un ārvalstīs, kā arī citiem jautājumiem.

Maksātnespējas tiesas process var ilgt no vienas dienas līdz atkārtotiem procesiem vairāku mēnešu garumā. Sēdes laikā tiesnesis pieņem lēmumu vai maksātnespējas lietā ieceļ administratoru, vai lietu atstāj bez virzības, pamatojot šāda lēmuma būtību. Paziņojumu par bankrota rīkojumu nosūta Apvienotās Karalistes Zemes kadastra vadītājam, un rīkojums tiek izsludināts piemērotā laikrakstā vai oficiālajā laikrakstā “London Gazette”, kā arī paziņots kreditoriem.

Administrēšana

Maksātnespējas administrēšana ir ar tiesu saistīta procedūra, kurā administrators ir tiesas ierēdnis un var saņemt tiesas norādījumus, lai administrētu lietu. Maksātnespējas administrēšana ilgst līdz pat 12 mēnešiem no dienas, kad administrators iecelts. Atsevišķos gadījumos šis laiks var būt arī ilgāks vai īsāks.

Ja administrators konstatē, ka parādnieks ir pārkāpis maksātnespējas ietvaros noteiktos ierobežojumus, piemēram, ir aizņēmies jaunu aizdevumu virs 500 sterliņu mārciņām vai sācis vadīt uzņēmumu, kļuvis par valdes locekli kādā uzņēmumā, iepriekš nesaskaņojot to ar administratoru un tiesu, viņam ir tiesības automātiski atcelt maksātnespēju, un tiesa to klasificē kā kriminālnoziegumu.

Administrēšanas ietvaros parādnieks tiek iekļauts Lielbritānijas maksāt­­ne­spējas reģistrā, kas ir publiski pieejams. Reģistrā iekļauj informāciju par procesa datumu, tiesas nosaukumu, administratora vārdu un kontaktinformāciju.

Rezultāts

Saistītie raksti

Noslēgumā administrators sagatavo lietas pārskatu, un tiesa pieņem lēmumu par personas atbrīvošanu no parādiem. Latvijas pilsonim, kurš pasludināts par maksātnespējīgu personu Lielbritānijā, ir tiesības prasīt, lai šo nolēmumu atzīst Latvijā.

Lielbritānijas tiesas nolēmums jāiztulko latviešu valodā, un tam jābūt notariāli apstiprinātam. Tātad Lielbritānijas tiesas nolēmums ir saistošs Latvijai.

LA.lv