2021. gadā konstatēto augu karantīnas organismu ģeogrāfiskā izplatība Latvijā.
2021. gadā konstatēto augu karantīnas organismu ģeogrāfiskā izplatība Latvijā.
Foto: VAAD, EPPO GLOBAL DATABASE UN DEPARTMENT OF AGRICULTURE, WATER AND THE ENVIRONMENT

Latvijā konstatēti trīs augu karantīnas organismi 0

Līga Grišāne, VAAD Kaitīgo organismu ierobežošanas darba grupas vadītāja, “Agro Tops”, AS “Latvijas Mediji”

VIDEO. Liepājas pusē nofilmēts reti sastopams plēsējs, kas uzglūnējis stirnai
Baisā miega slimība, kas “ieslodzīja paša ķermenī: kā epidēmija uzliesmoja 1915.gadā un tad pēkšņi izzuda. Vai tiešām vairs neapdraud?
Boriss Džonsons: “Tieši skars Krievijas oligarhus un trāpīs Putina kara mašīnas centrā”. G7 valstis aizliegs Krievijai zelta eksportu
Lasīt citas ziņas

 

Augu karantīnas organismi ir nematodes, vīrusi, viroīdi, fitoplazmas, baktērijas, sēnes, oomicētes, kukaiņi un ērces, kas izraisa masveida augu bojāeju un rada lielus zaudējumus ekonomikai un videi. Šie organismi apdraud gan lauksaimniecības kultūras, gan mežus, parkus un apstādījumus, gan arī augu bioloģisko daudzveidību. Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektori katru gadu veic mērķtiecīgus apsekojumus, lai laikus konstatētu karantīnas organismus un nepieļautu to izplatīšanos.

CITI ŠOBRĪD LASA

 

Karantīnas organismiem ļoti bieži ir plašs saimniekaugu loks, un tiem raksturīga strauja izplatīšanās, tādējādi augi aiziet bojā. Jaunā vietā šiem organismiem ir piemēroti apstākļi, lai izplatītos, bet nav dabisko ienaidnieku, kas šo izplatību ierobežotu. Karantīnas organismus nevar ierobežot vai iznīcināt ar augu aizsardzības līdzekļiem (AAL), pret tiem jāpiemēro ļoti stingri fitosanitārie pasākumi – jāiznīcina slimie vai bojātie augi, kā arī bieži vizuāli veseli augi.

Latvijā un Eiropas Savienībā (ES) karantīnas organismi tiek regulēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris), kas paredz vienotus nosacījumus pasākumiem, lai aizsargātu ES dalībvalstis no karantīnas organismu ieviešanās un izplatīšanās. ES karantīnas organisma statuss noteikts 216 augiem kaitīgajiem organismiem.

Kopumā 2021. gadā ES konstatēti 42 augu karantīnas organismi. Lielākais karantīnas organismu īpatsvars konstatēts Spānijā (16 organismu), Itālijā (13 organismu), Vācijā (12 organismu) un Francijā (10 organismu). Latvijā pērn VAAD konstatēja tikai trīs karantīnas organismus, kas ir sastopami valsts teritorijā, – zeltaino kartupeļu cistu nematodi (Globodera rostochiensis), kartupeļu gaišo gredzenpuvi (Clavibacter sepedonicus) un bakteriālo iedegu (Erwinia amylovora).

 

Zeltainā kartupeļu cistu nematode

Globodera rostochiensis cistas.
Foto: VAAD, EPPO GLOBAL DATABASE UN DEPARTMENT OF AGRICULTURE, WATER AND THE ENVIRONMENT

Zeltainā kartupeļu cistu nematode (Globodera rostochiensis) var radīt ievērojamus postījumus kartupeļu stādījumiem. Ļoti liela nematodes koncentrācija augsnē var izraisīt ražas samazināšanos pat par 80%. 2021. gadā Latvijā nematode konstatēta vairākās pārtikas kartupeļu saimniecībās, kā arī atkārtoti saimniecībās, kur šī nematode bija konstatēta iepriekšējos gados.

Gadījumos, kad tiek konstatēta kartupeļu cistu nematode, saimniecībai inficētajā laukā piemēro aizliegumu sešus gadus (ar iespēju saīsināt šo periodu līdz trim gadiem) audzēt kartupeļus, kā arī citus šī organisma saimniekaugus, piemēram, tomātus, baklažānus u. c.

 

Kartupeļu gaišā gredzenpuve

Clavibacter sepedonicus simptomi.
Foto: VAAD, EPPO GLOBAL DATABASE UN DEPARTMENT OF AGRICULTURE, WATER AND THE ENVIRONMENT

Kartupeļu gaišā gredzenpuve (Clavibacter sepedonicus) arī izraisa ievērojamus ekonomiskos zaudējumus kartupeļiem. Inficēšanās gadījumā vērojama kartupeļu bumbuļu puve uz lauka un glabāšanas vietās. Ražas zudumi var sasniegt 50%. Latvijā 2021. gada laikā gaišā gredzenpuve konstatēta tikai vienā pārtikas kartupeļu saimniecībā.

Gadījumos, kad tiek konstatēta kartupeļu gaišā gredzenpuve, saimniecībai inficētajā laukā piemēro aizliegumu audzēt kartupeļus vismaz trīs gadus. Papildus, lai ierobežotu gredzenpuvi, kartupeļu audzētājiem katru gadu jāatjauno sēklas materiāls ar sertificētiem sēklas kartupeļiem vismaz 10% apmērā no apstādāmās platības.

 

Bakteriālā iedega

Erwinia amylowora simptomi.
Foto: VAAD, EPPO GLOBAL DATABASE UN DEPARTMENT OF AGRICULTURE, WATER AND THE ENVIRONMENT

Bakteriālā iedega (Erwinia amylovora) ir baktērija, kas ļoti strauji progresē un rada ievērojamus bojājumus augļu kokiem un dekoratīvajiem augiem. Tādējādi rodas lieli augļukoku ražas zudumi, kas svārstās no 25 līdz 50%.

2021. gadā Erwinia amylovora konstatēta vairākās Latvijas vietās ābelēm, bumbierēm un vilkābelēm. Baktērija tika konstatēta piemājas dārzos, komercdārzos, apstādījumos un ceļmalās.

 

Citi ES konstatēti karantīnas organismi

Izvērtējot 2021. gada laikā konstatētos karantīnas organismus ES griezumā, daži organismi izceļami citu vidū, jo konstatēti vairākās ES valstīs.

Foto: VAAD, EPPO GLOBAL DATABASE UN DEPARTMENT OF AGRICULTURE, WATER AND THE ENVIRONMENT

2021. gada laikā visbiežāk tika konstatēts tomātu brūnplankumainības vīruss (ToBRFV, Tomato brown rugose fruit virus), kas vienas saimniecības ietvaros var inficēt līdz pat 100% stādu un izraisīt augļu ražas zudumu 30–70% apmērā. Simptomu dēļ inficētie augļi zaudē arī tirgus vērtību, kas rada papildu ekonomiskus zaudējumus. Kopumā ToBRFV konstatēts 16 valstīs, no tām septiņās valstīs pirmo reizi.

Pērn pirmoreiz vīrusu konstatēja tomātu ražojošajos stādījumos Igaunijā, Austrijā, Šveicē, Ungārijā, Maltā un Slovēnijā. Igaunijā vīruss konstatēts tikai vienā saimniecībā, kur tomātu audzēšanai izmantoja Indijas izcelsmes sēklas materiālu. Portugālē vīruss konstatēts stādaudzētavā, kas audzē tomātus sēklas materiālam. Inficētā tomātu sēklas materiāla izcelsmes valsts bija Ķīna. Atkārtoti vīrusu konstatēja arī Beļģijā, Čehijā, Vācijā, Spānijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Nīderlandē un Polijā. Latvijā līdz šim šis vīruss nav konstatēts.

Kartupeļu karantīnas organismi kā Globodera rostochiensis, Clavibacter sepedonicus, Globodera pallida, Ralstonia solanacearum arī ir vieni no 2021. gadā biežāk konstatētajiem karantīnas organismiem ES.

Globodera rostochiensis konstatēta pārtikas kartupeļu saimniecībās Igaunijā, Somijā, Čehijā, Lietuvā un Polijā, kā arī sēklaudzēšanas kartupeļu saimniecībās Vācijā, Itālijā un Slovākijā. Clavibacter sepedonicus tika konstatēta pārtikas kartupeļu saimniecībās Vācijā, Bulgārija, Lietuvā un Spānijā. Spānijā un Vācijā šajā laika periodā organismu konstatēja arī sēklaudzēšanas saimniecībās.

Globodera pallida (bālā kartupeļu nematode), kas rada līdzīgus ekonomiskos zaudējumus kā Globodera rostochiensis, samazinot kartupeļu ražu līdz pat 80%, 2021. gadā konstatēta Igaunijas, Bulgārijas, Čehijas, Itālijas, Zviedrijas un Slovākijas pārtikas kartupeļu saimniecībās. Itālijā nematode atrasta arī sēklaudzēšanas saimniecībā. Latvijā līdz šim šī nematode nav konstatēta.

Ralstonia solanacearum (kartupeļu tumšā gredzenpuve) konstatēta pārtikas un pārstrādes kartupeļu saimniecībās Spānijā, Nīderlandē, Ungārijā, Polijā un Portugālē. Gredzenpuve konstatēta arī tomātu stādos Vācijā un Spānijā. Latvijā līdz šim šī gredzenpuve nav konstatēta. Ralstonia solanacearum ir daudz agresīvāka nekā Latvijā konstatētā Clavibacter sepedonicus, tādējādi izraisot ievērojamākus kartupeļu, kā arī tomātu ražas zudumus. Ražas zudumi var svārstīties 30–90% apmērā.

Lai pasargātu valsti no jaunu karantīnas organismu ievešanas:

* jāatturas no augu, sēklu, ziedu, dārzeņu un augļu pārvadāšanas ceļojuma laikā;

* jāinformē Valsts augu aizsardzības dienests par pēkšņu augu bojāeju un iepriekš neredzētām augu bojājumu vizuālajām pazīmēm vai kaitēkļiem;

* jo ātrāk tiek pamanīts un identificēts karantīnas organisms, jo pastāv lielāka iespēja to laikus iznīcināt, pasargājot teritoriju no organisma tālākas izplatīšanās.

SAISTĪTIE RAKSTI

 

Plašāku informāciju par augu karantīnas organismiem iespējams iegūt VAAD tīmekļvietnē: www.vaad.gov.lv/eiropas-savienibas-karantinas-organismi.

Rika ir ražīgākā piena devēja Latvijā – 144,4 tonnas visa mūža laikā! Iveta no Viesītes lepojas
Vai labību rind­starpu rušināšana būtu ieteicamāka nekā līdz šim jau labi zināmā sējumu ecēšana?
Kuri pērn bija lielākie rapšu audzētāji Latvijā?
Paši sev gan kungi, gan kalpi. Ciemos Zeiliņu ģimenes saimniecībā, kur no ķiplokiem gatavo arī alu!
VIDEO. Liepājas pusē nofilmēts reti sastopams plēsējs, kas uzglūnējis stirnai
Baisā miega slimība, kas “ieslodzīja paša ķermenī: kā epidēmija uzliesmoja 1915.gadā un tad pēkšņi izzuda. Vai tiešām vairs neapdraud?
Boriss Džonsons: “Tieši skars Krievijas oligarhus un trāpīs Putina kara mašīnas centrā”. G7 valstis aizliegs Krievijai zelta eksportu
Profesors Ojārs Skudra: “Es nedomāju, ka Krievijas iebrukums Ukrainā aprobežosies ar pamieru. Domāju, ka Krievija gribēs rakstiskas saistības”
FOTO. “Ko par to visu teiktu karaliene Elizabete II…”: Keita Midltone pēc kāda pasākuma izpelnās nežēlīgu britu kritiku
Lasīt citas ziņas
Neaizmirsti buldurjāni! Augus saulgriežiem iesaka Artūrs Tereško, Gunta Saule un Ziedonis Kārkliņš
Valdība vienojas pieļaut jaunāku mežu izciršanu
Gerhards paziņo, ka valdība neļaus nogrimt lauksaimniekiem
Bijušo Jezuītu klosteri veidos par Ilūkstes vizītkarti
Remonts pļavai
Vēsturiskās takas Latvijā – vietas, kur izšķīrās latviešu liktenis
Profesors Ojārs Skudra: “Es nedomāju, ka Krievijas iebrukums Ukrainā aprobežosies ar pamieru. Domāju, ka Krievija gribēs rakstiskas saistības”
Sinoptiķi prognozē, ka pirmdien laika apstākļi sasniegs nepieredzētus rekordus
Boriss Džonsons: “Tieši skars Krievijas oligarhus un trāpīs Putina kara mašīnas centrā”. G7 valstis aizliegs Krievijai zelta eksportu
Dana Bjorka: “Manu 70 gadus veco mammu pierunāja nedoties pensijā, jo trūkst skolotāju!”
VIDEO. TV personība Baiba Sipeniece-Gavare: “Andrejs Ēķis ir mans liktenīgais vīrietis!”
VIDEO. Liepājas pusē nofilmēts reti sastopams plēsējs, kas uzglūnējis stirnai
FOTO. “Ko par to visu teiktu karaliene Elizabete II…”: Keita Midltone pēc kāda pasākuma izpelnās nežēlīgu britu kritiku
Siguldā, Gaujas pludmalē pazudusi piecus gadus veca meitenīte. Policija lūdz palīdzību!
VIDEO. Aleksandrs Lukašenko pie sevis ciemos uzaicinājis gubernatorus: viesi spiesti vakariņot pie galda, uz kura atrodas… suns
Darbu plānošana pēc Austrumu horoskopa no 21. līdz 26.jūnijam
Emīls, Egita un Monvīds – šīs dienas gaviļnieki. Kā vārds ietekmē tavu dzīvi?
Megana Mārkla pēc viesošanās Londonā gaužām neapmierināta ar 96 gadus vecās karalienes Elizabetes II “uzvedību”
VIDEO, FOTO. “Tu esi mans varonis!”: Holivudas aktieris Bens Stillers devies uz Ukrainu, lai satiktu tur Zelenski
Mūsējie uzvar īpašā auto rallijā Dānijā
Tukuma pusē teju par 40% varētu pieaugt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs
Viņa būtība bija cīņa par brīvu Latviju! Vilnis Zaļkalns Zviedrijā
21:42
Garšīgas svētku receptes cukura diabēta pacientiem
21:39
Arheologu sensacionālais atklājums – romiešu templis Nīderlandē
20:54